اعلامیه‎ها و بیانیه‎ها

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

اگرچه در این انتخابات ضد دموکراتیک، بخش عمده رأی نیروی دموکراسی به درستی بر عدم شرکت در این انتخابات و تحریم آن متمرکز شد، ولی ما به نوبه خود هشدار می دهیم که درلحظه کنونی جبهه بندی بین نیروهای دموکرات بر سر راهکار اتخاذ شده، خواست نیروی استبداد است که ما را متفرّق می خواهد. اکنون موضوع مقدم، زیر ضرب قراردادن استبداد وافشای انواع اعمال نفوذهای آن حتی در میدان محدود خودی های جمهوری اسلامی است.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

برخلاف القائات جمهوری اسلامی که گويا سياست تحريم اين انتخابات ضددموکراتيک ناکام بوده است، سياست تحريم اساسا مشی و چهره سياسی آن بخش از جامعه است که راه تحول دموکراتيک در جامعه را نه از طريق انتخابات ضد دموکراتيک و رفرم های درون ساختاری قدرت حاکم که از راه تغيير اين ساختار با اتکا به رای آزادانه و دموکراتيک شهروندان می داند.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن اعلام مجدد همبستگی خود با زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان، و با تکرار خواست خود مبنی بر آزادی فوری دکتر ناصر زرافشان که به معالجه فوری نیاز دارد و رهایی همه زندانیان سیاسی از زندان، حمله نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی به خانواده‌های متحصن‌شده را شدیداً محکوم می کند.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

به باور ما مشکل جنبش دموکراسی و خلاء آلترناتیو دموکراتیک ، با غلبه بر پراکنده‌گی تشکل‌های عملاً موجود و همکاری و اتحاد فرارونده میان این تشکل‌ها حل خواهد شد.
ما باردیگر برای همایش شما موفقیت آرزو می کنیم و دست اتحاد شما و عموم نیروهای جمهوریخواه دموکرات را در مبارزه برای استقرار دموکراسی در ایران می فشاریم.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

روزنامه رسالت در شماره امروز خود اعلام کرده است که سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در انتخابات شرکت می کند. اعلام میداریم که این خبر کذب محض است و همان‌گونه که هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) طی بیانیه‌ها، اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های متعدد خود اعلام داشته است، موضع رسمی سازمان ما کماکان عدم شرکت در این انتخابات است.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

هيئت سياسی – اجرايی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) در ادامه اعلام همبستگی فداييان خلق با زندانيان سياسی، با همه آنان‌که به اعتراض دست به اعتصاب غذا زده‌اند، و با همه همبسته‌های اعتصاب غذای زندانيان سياسی، اعلام می دارد که روز جمعه، روز انتخابات حکومتی، دست به اعتصاب غذا خواهد زد. ما با تقدير از اقدام آن تعداد از رفقايمان که از چندين روز پيش اعتصاب غذای خود را شروع کرده‌اند و تصميم دارند تا روز ۲۷ خرداد آن را ادامه دهند، همه اعضاء و دوست‌داران سازمان را به پيوستن به اين حرکت فرا می خوانيم. بگذار صدای همبستگی جنبش اعتراضی آزادی ‌خواهان ايران به استبداد و روش‌های استبدادی آن چه در امر انتخابات و چه در زندان‌ها عليه شهروندان آزادي‌خواه‌مان، هرچه بيشتر رساتر شود.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

برآمد مستقل شما زنان آزاده در روزگذشته، در عین حال با حرکت اعتراضی تحسین بر انگیزی همراه بود که اینک وارد دومین هفته خود میشود. تجمع اعتراضی در برابر زندان اوین علیه زندانبانان، در دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و برای آزادی آنان.در این ایستادگی، این زنان آزاده هستند که نیرو بخش اصلی مبارزه هستند. ما به همه آنان درود میفرستیم وخود را در کنار این همسران، مادران و دخترانی می دانیم که تنها گناه عزیزان آزاده دربند آنان، خواست آزادی برای مردم ایران است.

لحظه کنوني، فرصتی است که زمينه بسيج ميليونی دارد و ندای ما برای دعوت به همبستگی و همراهی با زندانيان سياسی از سوی هيچ انسان آزاده ای بی پاسخ نمی ماند. در بسيج مردم برای دفاع از آزادی زندانيان سياسی حتی لحظه ای درنگ نکنيم. همين امروز به حمايت از زندانيان برخيزيم، فردا خيلی دير است.

حزب دموکرات کردستان ايران

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

کومه له – سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران

از کميسيون حقوق بشر سازمان ملل و از مجامع، انجمن ها و نهاد های بين المللی مدافع حقوق بشر می خواهيم که با محکوم نمودن نقض فاحش حقوق بشر از جانب حکومت اسلامي، و دفاع از مطالبات زندانيان سياسي، خانواده های آنان و نيز آزاديخواهان ايران، جمهوری اسلامی را به آزادی بدون قيد و شرط زندانيان سياسی و عقيدتي، وادار نمايند. حزب دموکرات کردستان ايران سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) کو مه له- سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

شما هم‌چنان در رؤیای تعامل "جمهوری" و "ولایت فقیه" باشید، و ما نیروهای تحول‌خواه جامعه ایران، در کار تمرکز همه قوا برای رهایی جمهوری از بختک ولایت فقیه و برای استقرار یک جمهوری واقعی به جای جمهوری اسلامی. شاید که روزی به خود آئید و به اصلاح‌طلبانی ملحق شوید که تحول ممکن را به جای اصلاح ناممکن برگزیده‌اند. روزی که، ای کاش آن اندازه دیر نشود که دیگر بی تاثیر در جبهه مردم و بی فایده به حال خودتان باشد!

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما از این ابتکار استقبال می کنیم و پیشنهاد می نمائیم که شما، آقای زرافشان و آقای امیر انتظام و نیز هر شخصیت سرشناس از مبارزان و مدافعان استقرار یک جمهوری واقعی به‌جای جمهوری اسلامی در داخل کشور پیشقدم شده و همان‌گونه که خود اعلام کرده‌اید که:" باید خیز برداشت "، در زمره تدوین کنندگان اعلامیه تحریم انتخابات فرمایشی برآمد کنیدومتن برای امضاء دیگران را تهیه و انتشار دهید

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

اکنون بايد و می توان از فراهم آمدن امکان وسيع ترين مخالفت با اقدام کودتايی ولايت فقيه، برای شکل دهی به گسترده ترين اعتراض عليه پاسداران استبداد حداکثر بهره را جست و بر زمينه يک اعتراض عمومي، خواست تغيير بنيادی ساختار قدرت را به پرچم حرکت اعتراض عمومی بدل کرد. تحريم يک پارچه اين انتخابات فرمايشي، بايد بتواند حامل و حاوی اين پيام باشد که اين رژيم مشروعيت ندارد، قانون اساسی آن با طل است، و دولت و حکومت جمهوری اسلامی بايد جای خود را به يک نظام دموکراتيک دهد

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

هيئت سياسي – اجرايي سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) بار ديگر به نام و خاطره پير ماندگار تاريخ ما – دکتر محمد مصدق – درود مي فرستد و در برابر اين نماد ملي مبارزه براي دموکراسي، بر وفاداري خود به اتحاد ملي براي هدف دموکراسي تأکيد مي کند. دست ما به سوي هر آن‌کس که داغ تاريخي شکست مصدق و مردم در ۵۰ سال پيش را بر دل، و رنج عوارض سهمگين آن را بر گرده دارد، و در همان‌حال حقانيت جنبش مصدق – مردم را پرچم و پشتوانه نبرد سرنوشت‌ساز کنوني براي دموکراسي در ايران قرار مي دهد، براي دوستي و مبارزه مشترک، گشوده است. دست هم را بفشاريم.

گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما فکر می کنيم آن راهکارهائی که در چارچوب " نه " به انتخابات قرار دارد اگر حول آنها همدلی و همصدائی شکل گيرد، موجب تقويت مضاعف جبهه آزاديخواهان شده، و مانع از سوء استفاده حکومت از نمايش انتخابات خواهد گرديد. از اينرو روشنفکران، نويسندگان، روزنامه نگاران، کارگران، دانشجويان و همه کسانی که دل در گرو آزادی و دموکراسی دارند، دعوت می کنيم که "نه" يکپارچه خود را به انتخابات با عدم شرکت در اين بازی رای گيری به نمايش گذارند.
حزب دمکرات کردستان ايران
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
سازمان فدائيان خلق ايران ( اکثريت)
کومه له - سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

بازتاب این وضع در صحنه سیاسی کشور را اکنون آنجا می توان دید که اکثر کارگران واحدهای بزرگ به ویژه در کلان‌شهرها، در موضع مخالفت با انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری هستند. علیرغم تلاش‌های ارگان‌ها و نهادهای حکومتی برای ایجاد رغبت در میان کارگران برای اعلام استقبال از این نمایش حکومتی، روحیه عمومی همانا عدم شرکت اکثریت آنها در انتخابات ریاست جمهوری است

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

با توجه به سرکوب فعالین جنبش های اجتماعی و فعالین سیاسی داخل در هفته های اخیر، حمله به اعضاء سندیکای شرکت واحد سرآغاز دور دیگری از تعرض به تشکل های مستقل و فعالین آنها می باشد، بخصوص این که در یک ماهه گذشته اخباری مبنی بر بازداشت و فشار تعدادی از فعالین سندیکایی منتشر شده است.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

هیئت سیاسی – اجرائی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با ابراز انزجار از نقشه و اعمال سرکوب‌گرانه حکومت علیه جنبش دانشجویی و دانشجویان فعال، به دانشجویان آگاه و آزادی‌خواه که با ابتکاراتشان مانع از تحقق برنامه‌های حکومت برای نجات خود از کابوس شکست سیاسی در انتخابات پیش‌رو می شوند، درود می فرستد و پایداری و کامیابی مشترک‌مان را در این مقاومت دموکراتیک آرزو می کند

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در سال گذشته و در ادامه فعالیت هائی که از چند سال پیش توسط هیات موسسان سندیکاهای کارگری و دیگر فعالان برای احیا، بازسازی و تشکیل سندیکاها و تشکل های آزاد و مستقل کارگری شروع شده بود، تحرکات دیگری نیز توسط عده ای از فعالین کارگری و تعدادی از روشنفکران مدافع حقوق کارگران نیز به صورت سازمان یافته تحت عنوان کمیته ایجاد تشکل های آزاد کارگری شکل گرفت.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

سی‌ام فروردین‌ماه را بزرگ می‌داریم نه تنها به یاد بزرگ‌مردانی چون بیژن جزنی و یاران او، بزرگ نیز می‌داریم که غول استبداد در هر لباس و در هر نوع آن پیش چشم هر ایرانی قرار بگیرد تا نیروی مبارزه علیه استبداد سیاسی و عوارض طبیعی آن یعنی زندان سیاسی، شکنجه‌گاه سیاسی، اعدام سیاسی و قتل مخفی سیاسی، هرچه گسترده‌تر و هرچه نیرومندتر شود

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

حادثه تلخ اهواز بیان‌گر آن‌است که اگر وجود مسئله ملی در کشور ما پذیرفته نشود و اگر در برابر این مسئله، چشم‌انداز حل دموکراتیک گشوده نگردد، آنگاه امکان حل این معضل در چارچوب دموکراسی و به روش‌های دموکراتیک ضعیف‌تر خواهد شد. و این، هشداری است به همه آنانی که برای ایران، دموکراسی می‌خواهند. ما تکرار می کنیم که اگر این مهم است که مطالبه‌کنندگان خواست‌های ملی متقاعد شوند که آن ها با استقرار دموکراسی در ایران است که به خواست‌های خود می‌توانند برسند،اما به همان اندازه و حتی بیشتر این نیز اهمیت دارد که همه دموکراسی‌خواهان کشور دریابند که حل معضل ملی در ایران بخشی جدایی‌ناپذیر از دموکراسی است و بدون آن، دموکراسی در ایران بی‌معنی خواهد بود.

صفحه‌ها