امیر تبریزلی

ریاست جمهوری زنان در ایران و چالش های پیش رو

چگونه است که اززنان خواسته می شود تا در انتخاب ریاست جمهوری شرکت کنند ولی به خود آنها اجازه داده نمی شود تا به عنوان رئیس جمهور در این انتخابات کاندیدا شوند و مدیریت کلان جامعه را به عهده بگیرند؟

اشتراک در RSS - امیر تبریزلی