یکاترینا پالگوی اوا

۷٨ روز و ۱۰سال. شرح کوتاهی از جنایت امپریالیسم علیه خلقهای یوگسلاوی سریال قاتلان بی مجازات

تجاوز ناتو مشکلات منطقه بالکان را عمیق تر ساخت. و پس از دهم ژوئن سال ۱٩٩٩ زمانیکه بنبال امضاء معاهده «کومان» بمبارانها قطع شد و شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه شماره ۱٢٤٤ خود را صادر کرد، تجاوز غرب به یوگسلاوی و صربستان پایان نیافت. با حمایت جامعه جهانی (عبارتی که دولت آمریکا، بخود اطلاق می کند. م) جنایت جنگی بوقوع پیوست و در طول ده سال اخیر همچنان با شدت تمام ادامه دارد

اشتراک در RSS - یکاترینا پالگوی اوا