احمد شیرزاد

دموکراسی بی حضور تشکل‌های کارگری محقق نمی‌شود

«تشکل‌های کارگری نمی‌توانند در یک بستر اجتماعی غیر دموکراتیک شکل جدی پیدا کنند / این تشکل‌ها به جای اینکه به جنبش‌های مدنی نزدیک شوند تلاش دارند به حکومت نزدیک شوند تا بتوانند با لابی با حکومت امتیازاتی را بدست آورند. اما حقوقی که با لابی با حکومت بدست بیاید به راحتی هم با یک تغییر و تحول در حکومت از بین می‌رود.»

بخش: 
اشتراک در RSS - احمد شیرزاد