کار آنلاین، رسانه

سازمانهای سیاسی در مواجهه با فاجعۀ ملی (2)

گفتگو با علی پورنقوی، از سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، پیرامون فاجعۀ ملی

در ادامۀ برنامه های سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به مناسبت ۲۵-مین سالگرد فاجعۀ ملی، کشتار جمعی زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران، مصاحبه ای انجام شده است با آقای علی پورنقوی، از سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت).

سازمانهای سیاسی در مواجهه با فاجعۀ ملی (1)

گفتگو با آقای عبدالرضا کریمی از حزب دموکرات کردستان ایران پیرامون فاجعۀ ملی

در ادامۀ برنامه های سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به مناسبت ۲۵-مین سالگرد فاجعۀ ملی، کشتار جمعی زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران، مصاحبه ای انجام شده است با آقای ابوکریمی، از حزب دموکرات کردستان ایران.

اشتراک در RSS - کار آنلاین، رسانه