روشنک آسترکی

کودکان محروم از بوی ماه مهر

طبق آخرین سرشمارى مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ سه و نیم میلیون کودک بازمانده از تحصیل در ایران وجود داشته اند. این در حالى است که نهضت سوادآموزى اعلام کرده از سال ۸۵ تاکنون بیش از یک میلیون کودک دیگر به این آمار افزوده شده‌اند.

بخش: 

تحریم‌ها تَرکهای پیکر اقتصاد ایران را آشکار کردند

مهرداد عمادی در گفتگو با "راه ديگر"

مهرداد عمادی، اقتصاددان ایرانی و مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، اثرات تحریمها بر بروز بحران اقتصادی در ایران را چشمگیر نمی داند و ریشه بحران اقتصادی موجود را سیاستهای غلط جمهوری اسلامی در برنامه ریزی و هدایت بخش تولید، عدم استفاده از کارشناسان در رده های مدیریتی و همچنین عدم به کارگیری صحیح درآمدهای نفتی می داند. وی همچنین ورود سپاه و نهادهای امنیتی به اقتصاد را با توجه به معاف بودن از مالیات، عدم هماهنگی با سیاستهای دولت و عدم نظارت بر فعالیتهای این بخش از اقتصاد امنیتی را عامل از بین رفتن اقتصاد رقابتی و بروز ضررهای جدی بر پیکر اقتصاد کشور ارزیابی می کند.

اشتراک در RSS - روشنک آسترکی