کمیته همکاری احزاب و سازمانهای سیاسی ایرانی در هلند

نامه به پارلمان هلند

در سالی که گذشت برای نخستین بار همکاران شما در پارلمان کشور کانادا، کشتار جمعی زندانیان سیاسی ایران در تابستان ١٣٦٧ را جنایت علیه بشریت دانستند… ما به نوبه خود این تصمیم انساندوستانه و شجاعت اخلاقی پارلمانترهای کانادایی را ارج نهاده .. شما را به محکوم کردن این جنایت ضدبشری و پیوستن به حرکت شجاعانه و انسانی همکارانتان در پارلمان کانادا فرا می خوانیم.

میزگرد تلویزیونی پیرامون مسئله ملی در ایران

کمیته همکاری احزاب و سازمانهای سیاسی ایرانی در هلند در ادامه سازماندهی و برگزاری جلسات گفتگو و میزگرد پیرامون مسایل مطرح و جاری میهنمان، میزگرد تلویزیونی را در ارتباط با مسله ملی در کشورمان سازماندهی و برگزار کرد.

اشتراک در RSS - کمیته همکاری احزاب و سازمانهای سیاسی ایرانی در هلند