گوناگون

دنیز ایشچی

فلسفه پست مدرن به دنبال بروز نواقص فلسفه مدرنیسم در توضیح و روشنگری واقعیتهای هستی انسانی و اجتماعی، نطفه بندی شده و آغاز به شکل گیری کرد. به گفته تمام فلاسفه معاصر، دوران پست مدرنیسم را نمی توان...

حمید آقایی

آقای روحانی و یا حتی آقای خاتمی زمانی که در مسند ریاست جمهوری جمهوری اسلامی می نشینند، می بایست سیاست های کلان آنرا، از جمله دعوت از سپاه پاسداران برای مشارکت فعال در امور اقتصادی، پیش برد بی...

جعفر ابراهیمی

زمانی که دانش­آموزان از فرصت و امکانات برابر برای آمادگی کنکور برخوردار نیستند، وقتی تست کنکور زدن به یک تکنیک تبدیل می­شود و سوالاتش جنبه راز و رمز به خود می­گیرد که تنها رازگشایی از آن به دست...

سیامک فرید

این سه اطلاعیه سازمان برای آنها مدارک غیر قابل ردی بر ریاکاری سازمان فدائیان اکثریت بود. پاسخی که دادم چنان کاری بود که یکی از آنها کلت را از اورکتش بیرون کشید و روی سر من گرفت. پاسخ من این بود که...

نظر7
منصور بيات زاده

آن وضع سیاسی حاکم بر نیروهای سیاسی در واقع بیانگر این واقعیت بود که بخشهای مختلف نیروهای مخالف شاه، در آن زمان هنوز به معنای مقوله ای بنام «سکولاریسم»، یعنی «جدائی نهاد دین از نهاد دولت» آشنائی...

نصرت شاد

جایی که اقتصاد بورژوایی روابط اشیاء مانند مبادله کالا را میدید مارکس حضور ووجود انسانها را کشف کرد. ما امروزه می بینیم که چگونه اشکال مختلف سیاسی دولتهای امروزی اروپا در خدمت تسلط بورژوازی بر...

فرخ نعمت پور

علت گسستن مدح در این نحلە فلسفی از هدف (یعنی انسان) این است کە بنابر تعبیر آن، وجود قبل از ذات می آید، و وجود چیزیست کە بشر خود آن را می سازد، با انتخاب یا انتخابهای خود. پس مادام کە بشر خود...

نظر1
محمدکاظم ابراهیمی‌خرم‌آبادی

مدیر باید تجربه، تخصص و شخصیت کاریزماتیک داشته باشد، نوآور باشد و چشم‌انداز مشترک ایجاد کند. مدیر نباید جای همه فکر و به‌جای همه کار کند.

نصرت شاد

مهمترین اثر لوی اشتراوس درباره سرخپوستان جنگلهای آمازون ومهاجرین اروپایی مقیم آمریکای لاتین است. او در این کتاب نشان می دهد که چگونه نقشه یک روستا براثر ساختار منطقی خود جهانی را نشان میدهد که...

علی معینی

چرایی وجود چنین تفکری درمیان جریانات تمامیت خواه کشورقابل درک وتحمل است، که صد البته آنان به شکل بنیادین ازعقل جمعی گریزانند، ولی چه می شود که افرادی که سودای راهبری جامعه به سمت "دموکراسی" و "...

حمید آقایی

علت این شکست را باید در درجه اول در همان اعتراف آقای مصباح جستجو کرد که انسان را نمی توان اراده گرایانه و از طریق آموزشهای ایدئولوژیکی و نظم تشکیلاتی ساخت و پرورش داد؛ که در صورت پافشاری بر این...

نصرت شاد

لوکاچ، نیچه را پایه گذار عقل گریزی در دوره امپریالیسم می داند. به نظر او نیچه هرگز یک سطر هم از آثار مارکس و انگلس نخواند، و از اقتصاد و کاپیتالیسم و روبنا و زیربنا چیزی نمی فهمید. او دچار ساده...

تقی روزبه

باید منتظر و مواظب آشکارشدن مجدد این دست نامرئی در هر موردی که اوضاع به سود خواست حداکثری این باندهای قدرت نرود، بود. این که نظام حاکم حتی نمی تواند با انتخابات مهندسی شده خود کنار بیاید و...

تقی روزبه

اکنون صحنه "انتخابات" به صورت یک بستر و دو رؤیا درآمده است که در آن یکی برآن است که رأی اعتراضی را به سود حماسه سیاسی و رأی به نظام و اقتدارآن مصادره کند، و رؤیای دوم برآن است که ازاین طریق رخنه...

ترجمه از:
رضا کاویانی

او گفت در چهار سال گذشته کارمند بخش خدمات امور خارجی شرکتهای مختلف طرف قرار داد ارتش آمریکا بودند، کار می کرد. امکان نظارت و کنترل در جریان پیشرفت فوق العاده تکنولوژی هم خودش را دائم گسترش می داد...

اشرف علیخانی (ستاره تهران)

می خواهم بگویم که: دوستان آنسوی آبها! باور کنید تنها مرگ است که قابل جبران نیست! وگرنه هر مشکلی را می توان حل و برطرف کرد. هر اختلافی قابل چاره اندیشی و درمانست. تنها مرگ را نمی توان از بین برد,...

برزويه طبيب

آنها رفتارها و کردار های صاحبان قدرت را مبنای سیاست ورزی خود قرارداده اند. ولی پرنس نوین، سیاست ورز مردمی، پندارو کردارمردمی را که خارج ازحیطه قدرت هستند، مبنای سیاست ورزی خود قرار می دهد.
...

سهراب فیض آبادی

امروز مهم اینست که ما بدانیم تجربه گرایی و تقسیم کار، هر دو و در هر زمینه یی، دیگر در را از پاشنه پیشین بیرون کشیده و گردش اش را بسوی تحول که پیشرفت می نامیم و حاصل آزادی و ابتکار نهادی - که انسان...

نصرت شاد

غالب آثار برنهارد شامل مونولوگهای درونی با جملاتی پیچیده وطویل هستند وزبانش فشرده وبا انرژی است که ناخوشایندی های زندگی را اجبارا ولی موفقیت آمیز توصیف می کند. اوبا زبانی تصویری به درد ورنج جهان...

نصرت شاد

مورخین مارکسیست در باره توماس فون آکین می نویسند که او به مبارزه علیه همه ایده های ماتریالیستی پرداخت و تقاضای جدایی دین از دانش توسط او فقط یک حیله موذیانه بود. او مدافع استثمار و نابرابری بود، و...

صفحه‌ها