سید حسین کاظمینی بروجردی

نامه آقای بروجردی خطاب به خانم هیلاری کلینتون

اکثریت معترضین به حکومت ولایت فقیه و اپوزیسون داخل و خارج از ایران، خواهان برگزاری رفراندومی آزاد زیر نظر ناظران بین المللی برای انتخاب نوع حکومت هستند. بنابراین ضروری است که هرچه سریعتر پیش نویس قطعنامه ای در این زمینه تنظیم و در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گیرد تا راه برای تصویب قطعنامه ای فوری در این خصوص هموار گردد

زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران را یاری رسانید

اینجانب بار دیگر از جامعه جهانی و تمامی وكلای بین المللی مدافع حقوق بشر، درخواست می كنم كه هرچه سریعتر وكالت بنده و دیگر زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران را برعهده گیرید و گزارش محرومیت از حقوق قانونی و شكنجه های وارده بر ما را كه در خفقان و بایكوت خبری محصور شده، به اطلاع رسانه های آزاد جهان برسانید و از طریق نهادهای عالی قضائی و مجامع بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد، شكوائیه های ما را رسما پیگیری نمائید.

اشتراک در RSS - سید حسین کاظمینی بروجردی