گروه کار نظری ـ برنامه ای پروژه شکل‌دهی تشکل یزرگ چپ

دعوت به بحث و گفتگو پيرامون مسائل برنامه ای چپ

تبیین جمهوری اسلامی، شکاف های اجتماعی و تحولات طبقات

موضوع جلسه: تبیین نظام جمهوری اسلامی، شکاف های اجتماعی و تحولات طبقاتی و سیاسی در ایران زمان جلسه: یکشنبه ٩ مارس ٢٠١٤ از ساعت 19:00 تا 23:00 به وقت اروپا آغاز گران بحث: مجيد زربخش، بهروز خليق

دعوت به بحث و گفتگو در باره مبانی نظری – سیاسی تشکل چپ

بدین وسیله برگزاری سومین و چهارمین جلسات پالتاکی تدارک کنفرانس نوامبر2013 را به قرار زیر به اطلاع اعضای سه سازمان و فعالین کنشگر مشارکت کننده در پروژه شکل دهی تشکل بزرگ چپ و دیگر علاقمندان می رسانیم

بخش: 

جلسه پالتاکی پيرامون مبانی نظری – سیاسی تشکل چپ، کدام چپ؟ کدام سوسیالیسم؟

بدین وسیله به اطلاع اعضای سه سازمان و فعالین کنشگر مشارکت کننده در پروژه شکل دهی تشکل بزرگ چپ و دیگر علاقه مندان می رسانیم که دومین جلسه پالتاکی تدارک کنفرانس نوامبر بر گزار می شود.

دعوت به ارائه مقاله به کنفرانس!

از شما به عنوان فعال در این پروژه وحدت و یا صاحب نظر در مسائل چپ درخواست می شود که در بحث های کنفرانس پيرامون موضوع گفته شده شرکت کرده و ديدگاه اتان را با حاضرين در کنفرانس در ميان بگذاريد.

دعوت به ارائه مقاله به کنفرانس

از شما ... درخواست می شود که در بحث های کنفرانس ... شرکت کرده و ديدگاه اتان را با حاضرين در کنفرانس در ميان بگذاريد. شرط شرکت در کنفرانس به عنوان سخنران، ارائه مقاله است . مقاله بايد حداکثر تا آخر ماه اکتبر در اختيار گروه کار نظری ـ برنامه ای قرار گيرد... با توجه به محدويت زمانی و تعداد سخنرانان در کنفرانس، گروه کار از ميان نویسندگان مقالات دريافتی دست به انتخاب خواهد زد.

اشتراک در RSS - گروه کار نظری ـ برنامه ای پروژه شکل‌دهی تشکل یزرگ چپ