دیدگاه‌ها

تقی روزبه

... تنها با مشروط کردن حوزه سیاست (هم چون شرط لازمی برای تأسیس دولت غیردینی و مستقل از مذهب) به اصل جدائی دولت از دین و مجاز بودن فعالیت در این چارچوب، می توان از تقابل آنتاگونیستی این دو حوزه...

عبدالستار دوشوکی

و اینگونه است که "واژه های کلیدی" همانند حجابی تیر و تار "فقر عریان در استان" را استتار کرده است، تا نه برای بلوچ یاری و نه برای سیستانی یاوری درکار باشد. این استان به خاطر نزدیکی به خط استوا در...

بهرام رحمانی

نقش دولت‌های سرمایه‌داری و قدرتمند غربی، صاحبان سرمایه‌های بزرگ، بانک‌ها، شرکت‌ها و کنسرن‌های مالی و نظامی و صنعتی در تحمیل شرایط خویش به شهروندان کشورهای ضعیف‌تر، شرایط غیرقابل تحملی را به وجود...

غلامحسین حسینی

جمع بندی این است که با گرایش به الزامات عمومی و ذاتی جنبش کارگری و سوسیالیستی ، و ضرورت گذار از وضعیت جهنمی موجود و با لحاظ حاکمیت سیاه سرمایه و سرکوب کارگران و اقشار مختلف اجتماعی از یکطرف و با...

داود دبیری بسطامی

نگارنده در ادامه این بحث و بر رسی این سلسله مقالات، توضیح مختصری این مورد را برای اشنایی بخشی ازخوانندگان که با این مقوله اشنایی ندارند بصورت خطوط راهنما ارائه نموده و در مقاله بعدی نظری به تزهای...

نظر1
رحمان

تروریسم شوم است، ویرانگر است و مخرب. حتی تروریست‏ها آشکارا از ترور دفاع نمی‏کنند و امروز ترور نوعی جنایت محسوب می‏شود و هیچ جنایتکاری از جنایت محض دفاع نمی‏کند. اما بسیاری از ترورها، با شبه تئوری...

داود دبیری بسطامی

نگارنده مایل است در ادامه چند نمونه دیگر از اظهار نظرهای دیگر رفیق خلیق را که طی سلسله مقالاتی در سایت اخبار روز درج کرده اند مورد واکاوی و بررسی قرار دهد.

نظر1
داود دبیری بسطامی

نگارنده در بررسی مواردی ازاین سلسله مقالات مایل است به روش گذشته نخست نظریه رفیق خلیق را نقل وسپس به ادای پاسخ بپردازد، چرا که امانتداری در بررسی علمی را ضرور می داند و مایل است خواننده را به...

داود دبیری بسطامی

یکی از خصایص نظام زمین سالاری، بویژه در دوران رونق ان (مانند زمان ساسانی) یا در دوران نوزایی شرق ( قرون سوم تا ششم هجری) و نیز در دوران صفوی رونق روابط کالا-پولی است در حالی که در نظام فئودالی غرب...

تقی روزبه

اگر در این جامعه به جای "تولیدعلم" روند اسلامی کردن علوم جاری است و از قضا تحت عنوان شعار دانشگاه محل تولید علم و نه محل فعالیت سیاسی، یعنی در شرایطی که نقدا حتی خودعلم به زنجیر انقیاد و ایدئوژی...

احمد فرهادی

از دست اندر کاران «کلمه»، که به صداقت‌شان و پیمان‌شان با منشور سبز باور دارم خواهش می‌کنم برای دفاع از آقای موسوی شتاب به خرج ندهند. دفاعِ بد بسیار بدتر از بدترین حمله‌ها است. درست آن بود که «کلمه...

نظر2
کانون مدافعان حقوق کارگر

در چند هفته‌ی اخیر هجمه هایی علیه کانون مدافعان حقوق کارگر و دست اندرکاران آن به راه افتاده است. مرکز این بحث‌ها مقاله‌ای است که با نامی مستعار و غیر واقعی، در وبلاگی تازه ساخته شده که گویا صرفا...

سعید رهنما

به نظر من نظریه های عمومی باید با توجه به شرایط مشخص اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر کشور، و نه بصورت الگو برداری از این یا آن تجربه بکار گرفته شوند.

علی جلال

... یارگیری‌های جدید در خاورمیانه پیش می آید. در این استراتژی دولت اوباما، بازسازی رابطه با "ایران" اهمیت زیادی دارد. چنان اهمیتی که "حتما باید برای آن سرمایه گذاری کرد". اولاً "ایران" به صفت "...

عبدالستار دوشوکی

... اکثریت مفاخر تاریخ ایران همانند فردوسی، حافظ، عمر خیام، سعدی، مولانا، باباطاهرعریان، ابوعلی سینا، جامی، خاقانی، صائب تبریزی، سنایی، غزنوی، وحشی بافقی، خواجه نظام‌الملک طوسی، عطار نیشابوری،...

تقی روزبه

این تجربه یک بار دیگر واقعیت ظرفیت اعتراضی جامعه و اهمیت حلقه های واسط برای به حرکت در آوردن نارضایتی و خشم پنهان و انباشته شده در زیرپوست جامعه به سطح آن را نشان می دهد. پتانسیلی که روزنامه عصر...

تقی روزبه

بومرنگی که مردم آمریکا در انتخابات میان دوره ای پرتاپ کردند بصورت خودشان اصابت خواهد کرد!
انتخابات میان دوره ای پایان تراژیک و محتوم شعار"آری ما می توانیم!" بود که با شعار "آری ما نمی...

دنیز ایشچی

پر واضح که برنامه های تدوین شده و پیشنهادی پروژه وحدت چپ همگی بر پنج شش رکن اساسی واحد تکیه کرده و تنظیم می گردند. تفاوتهای آنها تنها در نقاط تاکیدی آنها می باشد. یکی بر مضمون سیاسی برنامه بر...

دنیز ایشچی

این دوستان نه تنها در مقابل این جنایات و فجایع سکوت مطلق اتخاذ کرده اند، بلکه تا زمانی که آتش سوزان عملکردهای ارتجاعی این نظام قرون وسطائی تا در خانه آنها نیامده است، هیچ صدایی از آنها در نمی آید...

راکت باران غزه

اکنون در کوبانی، اوکراین، غزه، عراق وسوریه وآفریقا، توده های زحمت کش وستمدیده، در تنهایی محض، پنجه در پنجه مرگ آفرینان انداخته اند واین واقعیت به ما وجهانیان حکم می کند که تهاجم جهانی امپریالیسم...

نظر2

صفحه‌ها