دیدگاه‌ها

کلاوس ویگرفه - ترجمه: رضا کاویانی

مجله آلمانی اشپیگل از کشف یک سند آرشیوی در حمایت از نسخه مقامات روسی خبر داده است که وقتی آلمان دوباره متحد شد، به اتحاد جماهیر شوروی وعده داده شده بود که ناتو به سمت شرق گسترش نخواهد یافت. آنها...

نظر1
نسیم آزادبخت

فرهادی در لحظه ی آخر قهرمان را تحویل مخاطب میدهد جایی که رحیم با سری تراشیده از فرخنده و سیاووش خداحافظی می کند و وارد زندان می شود و آن لحظه طعم شیرینِ آزادی می چشد (آزادی از قید و بندِ هر گونه...

نظر1
حسن احسانی

امید است سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت قادر شود با تواضع و فروتنی و با رعایت دمکراسی درونی، توام با تحمل سلیقه هایِ متعدد، صفوفِ خود را مستحکم و نظرِ تمام نیروهای آزادیخواه و دمکرات را در جهتِ...

فرخ نعمت پور

در شرایط فعلی آمریکا کماکان هم قدرت اقتصادی دارد و هم قدرت نظامی، چین قدرت اقتصادی دارد و روسیە قدرت نظامی. در این بازی سە وجهی، آمریکا کماکان موقعیت برتر دارد. اینکە از دل چنین موقعیتی چە بیرون...

صادق شکیب

خمینی در سال 57 قبل از پیروزی انقلاب طی مصاحبه ای با رسانه ها در فرانسه گفت: من طلبه ای بیش نیستم و بعد از سقوط شاه دخالتی در حکومت نخواهم داشت. ولی وی در روز 12 بهمن به محض وارد شدن به ایران طی...

تقی روزبه

چنین فرایندی را ولو با افت و خیز شاهدیم و وقتی زمانش فرابرسد، این همان لحظه های بهم خوردن موازنه قوا و تغییرجهت دوره انتقال نه به سوی تثبیت حاکمیت آن گونه که سودایش را داشت، که هم چون بازگشت...

حسن احسانی

رهبری فدائیان خلق اکثریت باید در صدد پاسخی باشد به اینکه: در برابرصف آرائی به سود این آزادیها و یا ارضای حس شرکت در اداره امور کشور و یا تضمین ایمنی و حقوق اقلیتِ سیاسیِ شکست خورده در آینده، هم...

گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران( اکثریت)

در تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۱۵برابر با ۱ دی ماه ۱۳۹۴ خورشیدی, مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای را به منظور به رسمیت شناختن نقش حیاتی زنان و دختران در جوامع...

نسیم آزادبخت

و در آخرین نسل از زنانی که عیاری به تصویر کشیده زنی که با روایتگری این خشونت برای او، عنوان می کند که این خشونت دیگر یک راز خانوادگی باقی نخواهد ماند. چنین بر می آید که عیاری در اثرش در پی...

گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

آموزش و پرورش یکی از ارکان اساسی در تربیت نسل آینده و توسعه هر کشور است و کادر آموزشی و بخصوص معلمین نقش مهمی دراین رابطه دارند.

شهناز قراگزلو

یکی از معضلات اساسی در ایران در مورد خشونت علیه زنان، نبود قانون و در صورت وجود قانون، عدم حاکمیت آن است به این مفهوم که دوایر اجرای احکام دادگاه ها و مسئولین اچرایی کشور به دلایل عدیده از جمله...

گروه خرداد هوادار سازمان فداییان خلق ایران- اکثریت (داخل کشور)

اینک که ما در آستانه پنجاه و یکمین سالروز تشکیل سازمان چریک های فدایی خلق ایران قرارداریم، به این جان های شیفته، که برای دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان به پاخاستند و تا پای جان در این راه کوشیدند...

رئوف حسن زادە

با نگاه بە بسیاری از کشورهایی کە زنانشان در هرم قدرت جایگاه رهبری را دارند، آشکارا می توان تفاوتهای آنها را با کشورهای زیر رهبری مردان حتی با وجود سیستمی قانون سالار دید. از نمونە این ویژگیها،...

فرخ نعمت پور

جالب است کە تمام نظامهائی کە از تقابل با نظامهای سلطە در سطح جهانی می گویند، خود بە نظام سلطە علیە ملت خود تبدیل می شوند! و این چە رازیست کە خود نظام سلطە جهانی در درون کشورهای خود بە نظام سلطە...

رامین

در ضمن باید خاطرنشان کرد که چین و حتی روسیه تاکنون به جمهوری اسلامی در آن معنا نزدیک نشده اند که آینده اقتصادی خود را با بسیاری از کشورها در معرض خطر قرار دهند، بلکە تنها خواسته اند در این برهه...

عباد عموزاد

بنابراین، انقلاب در کشوری روی می ‌دهد که مردم آن در بند رابطه مسلط – زیر سلطه هستند. از این‌رو، استقلال و آزادی و دیگر حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق جهانی، و حقوق طبیعت، بنابراین،...

مارال سعید

در آستانه-ی جشن سالگشت ١٩ بهمن، جا دارد؛ با پویش و پژوهشی متناسب با زمانه و در بلندای دیگری از فهم سیاسی-اجتماعی خود، یکبار دیگر بر آرمانهای بنیانگذاران سازمان در راه ایرانی آباد، آزاد و دمکراتیک...

فرخ نعمت پور

در جامعەای کە نیروهای سیاسی نتوانند در حاکمیت حضور داشتەباشند و یا اینکە شاهد تاثیرات معین خود بر رفتار سیاسی و روزانە آن باشند، بیشتر و بیشتر بە تئوری های کلان تغییر روی آوردە خواهدشد.

نویسنده: باسکار سونکار، مترجم: سعید مقیسه ای

باید تصور کنیم که در آینده رفرم ها باید در زمان های کمتری به نتیجه برسند، اما مسیر به سمت سوسیالیسم رادیکالتر با بحران سوسیال دمکراسی همراه خواهد بود، یک بحرانی که با موفقیت های ما تحریک خواهد شد...

نظر2
آنارکو سندیکالیسم
دنیز ایشچی

این در شرایطی می باشد که تجربیات عملکردی جنبش های آنارکوسندیکالیستی، به صورت های جداگانه و تفکیک شده در زندگی روزمره توسط مردم در کارخانه ها، ادارات، مدارس، محیط های کار و محل های زندگی در شکل...

صفحه‌ها