دیدگاه‌ها

بهرام رحمانی

اگر به‌معنای واقعی دیگر نمی‌خواهیم سناریوهای سیاه گذشته و حال هم‌چنان در جامعه‌مان بازتولید شود نیاز عاجل به یک خانه تکانی سیاسی داریم. یعنی دولت‌گرایی و قدرت‌گرایی و خودمحوربینی و فرقه‌گرایی را...

فرخ نعمت پور

بی گمان شکست جناح راست در شیلی شکست نئولیبرالیسم محسوب می شود. شکستی میمون کە بر تاخت و تاز بی در و پیکر سرمایە لگام خواهدزد، اما باید متوجە بود کە این تنها یک شکست سیاسی برای نئولیبرالیسم خواهد...

عباد عموزاد

تجربه تجربه کننده را آگاه می کند از این امر که حقوق یکدیگر را ایجاب می کنند و اگر کسی به حقی عمل نکند به حقوق دیگر نیز عمل نکرده است و به میزانی که عمل نکرده است، زندگی خویش را تخریب کرده است و...

فرخ نعمت پور

سیاسی های زمانە ما در مسیر ایجاد تغییرات، و نە الزاما تغییرات بزرگ، ماندەاند. گوئی ادعای دهن پر کن بوردیار، فیلسوف فرانسوی، در خصوص اینکە سیاست مردە است، بە واقعیتی تلخ و دردناک تبدیل شدەاست....

خسرو

برای همين اگر بخواهيم جواب قانع كنندەای بدهيم كه چرا فلسفه می خوانيم... شاید بایست گفت چون فلسفه چيزی درباره هنرِ زندگی كردن است... به ما می آموزد چطور بااین جهان وانفسا دست و پنجه نرم كنيم......

سعید مقیسەای

می توان تصور کرد که در گذشته، یکی از دلایل شکننده بودن ساختاری حکومت های سکولار در «فلات ایران» گذر نکردن از نوع بومی «عصر روشنگری» و بخصوص کمی رشد فلسفه «دئیسم» در این مناطق بوده است.

فرخ نعمت پور

نیاز جامعە بە اصلاحات امر محتومی است، اما سربرآوردن اصلاح طلبی بخودی خود امری محتوم و ضرورتی انکارناپذیر نیست. در واقع میان ضرورت اصلاحات و وجود اصلاح طلبان رابطە مستقیمی وجود ندارد. قبل از هر...

رضا کاویانی

در طول همه‌گیری کرونا، شاید هیچ کشوری مانند حکومت جمهوری اسلامی، اخبار مربوط به کرونا را سانسور نکرده است. به گزارش خبرنگاران بدون مرز، از میان کشورهای منطقه، جمهوری اسلامی، ترکیه و عربستان سعودی...

رقیە دانشگری (فران)

رقابت جهت سود اندوزی در میدان سلامت و زندگی، هستی انسان ها را با مخاطره ای جدی روبرو کرد. این واقعیت تلخ از زمان پیدایش بیماری کووید19، بیش از همیشه رخ نمود. از بدو تولید واکسن کرونا، رقابت میان...

نظر3
فرخ نعمت پور

شیلی البتە هنوز راە درازی در پیش دارد. پیشبرد جامعەعادلانە از طریق دمکراتیک و با حضور جناح راست امر آسانی نیست، اما واقعیت امر این است کە در غیاب جناح راست هم، چپها بە دیکتاتوری تمایل پیدا کردە و...

دنا بابا احمدی

گابریل بوریک می گوید: ما نسلی هستیم که در عرصه اجتماع ظهور کردیم و خواهان احترام به حرمت انسان‌ها هستیم، ما دیگر اجازه نخواهیم داد که بهای نابرابریها را مردم فقیر شیلی بپردازند. وی خود را متعهد به...

ترجمه: رضا کاویانی

گابریل بوریک نامزد ائتلاف انتخاباتی جناح چپ, با شعار "من به کرامت انسان رای می دهم" در دور دوم انتخابات روز یکشنبه به وقت محلی و با کسب ۵۶ درصد آرا به پیروزی رسید.این پیروزی در دور دوم انتخابات...

فرخ نعمت پور

کشوری کە ادامە منطقی فعالیتهای اقتصادی آن کاملا وابستە بە سیستمها و امکانات جهانیست، امکاناتی کە آمریکا بر آنها چیرەاست، اما حاکمیتش بە گاە مذاکرات، با برخوردی بچگانە و با قهر و عشوە و اکراە با آن...

کاوە داد

من و... را در آن جمع راه دادند. آن شب به گفته آن عزیز قرار بود نصرت رحمانی در رابط ی کتابش (میعاد در لجن) گپ و گفتگويی با اهل هنر داشته باشد. اهل هنر جمع بودند و من چند تای از آنها را می شناختم،...

ماکسیمیلیان بکر - ترجمه رضا کاویانی

حزب چپ به کجا می رود، چه جهتی را باید انتخاب کند. اما شکست انتخابات قابل پیش بینی بود,،و دلایل تاریخی وجود دارد. اینها چیست و چگونه ممکن است حزب از اوضاع کنونی خلاص شود و خود را دوباره به تعادلی...

فرخ نعمت پور

جمهوری اسلامی، انتخاب کرد کە غربی نباشد، و غربی نبودن یعنی نفی لیبرالیسم، همانگونە کە شرقی نبودن بە معنای نفی کمونیسم روسی بود. و ادامە این انتخاب، جائی کە مفاهیم لیبرالیستی و کمونیستی در ذات خود...

بردیا سیاوش

به امید آنکه در این فرایند با شکل و اوج گیری و هژمونی جنبش مبارزات مدنی خشونت پرهیزسراسری به پشتوانه و هم اقزایی فشار نیروهای مقاومت، مردم افعانستان بتوانند با عقب راندن و تحلیل بردن و ناگزیر...

ترجمه: رضا کاویانی

گفته می شود جولیان آسانژ موسس ویکی لیکس دچار سکته مغزی شده است. مبارزه جولیان آسانژ علیه استرداد به ایالات متحده ظاهراً دشوارتر از آنچه قبلاً شناخته شده بود است. نامزد او استلا موریس, از مشکلات...

فرخ نعمت پور

وجود تنها یک پاراگراف در متن بیانیە در مورد جمهوری اسلامی (کە البتە این بخش هم با رژیم پهلوی تقسیم شدەاست)، شبە برانگیز است. در روز حقوق بشر، نقل مکان کردن از عرصە ملی مبارزە بە عرصە جهانی، بدون...

نظر1
ح. فاطمی

اشتباه است، اشتباه است و باز هم اشتباه فکر می‌کنیم، اگر علم را از دین جدا فرض کنیم. مذاهب و علوم مکملهای هم هستند و از بطن مذاهب و ادیان... علم زائیده شده.

صفحه‌ها