دیدگاه‌ها

ترجمه: رضا کاویانی

بیش از هر زمان دیگری روزنامه نگاران در سرتاسر جهان در بازداشت هستند، و برای ششمین بار متوالی تعداد روزنامه نگاران زندانی به اوج خود رسیده است. بر اساس گزارش گزارشگران بدون مرز، سال ها است که...

اردوغان
بهرام رحمانی

پول ملی ترکیه از ابتدای سال جاری میلادی تا ۲۳ نوامبر ۲۰۲۱ حدود ٣٨ درصد از ارزش خود را از دست داده است. یک روز بعد از اظهارات رجیب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه در مورد سیاست پولی این کشور، ارزش...

تقی روزبه

پیوند خیابان و کار (و جنبش های خیابانی و مطالباتی) که تجربه خیزش اصفهان نمونه برجسته ای از آن است. سوای ویژگی های منحصر به فرد خود در اساس به عنوان الگوئی موفق و الهام بخش از مسیر و اهمیت پیوندبین...

فرخ نعمت پور

بحران در برجام فرصت بسیار خوبیست تا جمهوری اسلامی بتواند با برجستە کردن دشمن و امنیتی کردن بیشتر جو داخلی، کە بویژە خود را در سرکوب برهنە و خونین اعتراضات مردمی باز می یابد، دست بە خالص سازی...

رضا مقدم

تراشیدن دو قطبی کاذب شورا و سندیکا که در دو قسمت قبل بررسی شد و در فرصت های دیگر باید ادامه یابد، یکی از موانع است. مانع مهم دیگر جا زدن مجمع عمومی بعنوان "تشکل کارگری فراگیر" است تا کارگران از...

اریک بونزه: ترجمه رضا کاویانی

پس از چین و ایالات متحده، اتحادیه اروپا نیز در حال ارائه طرحی برای توسعه زیرساخت های جهانی است. با این حال طرح "دروازه جهانی" پروژه خاصی را ارائه نکرده است. اتحادیه اروپا همچنین می‌خواهد گسترش...

نیما حق پور

تالیف و تدوینی از مقالات و مباحث نیما حق پور

ملیحه محمدی

مردم با باور کردن پیروزی های کوچکی که به دست آورده اند می توانند به پیروزی های بزرگتر و ادامه راه بیاندیشند. فاصله عظیمی که ایران امروز در همه عرصه ها با ایران دهه شصت دارد مگر حاصل انبوه شدن...

سوسن مرادی

اکنون در آستانه نوزدهمین کنگره سازمان، بر دوستداران جنبش فدائی پوشیده نیست که شما به افقهای جدید نظری و سازمانی دست یافته اید، لازم است با جسارت و صداقت تاکنونی این دستاوردها را در چارچوب برنامه و...

سعید مقیسەای

سوسیالیست های دمکراتیک عمیقا به گذار از حکومت های دیکتاتوری به یک جمهوری دمکراتیک (متکی بر انتخابات آزاد و منصفانه)، سکولار (جدایی مذهب و هر نوع ایدئولوژی از سیاست) و عدالت خواه (جامعه ای متکی بر...

نظر1
کارگاه مطالعات زنان

آمار دیگری در سال ۱۳۸۶ نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد از آزارهای جنسی مختص دختران بوده که ۲۵ درصد از آنها توسط دیگر افراد جامعه صورت گرفته است. تحقیقات نشان می‌دهد که بسیاری از زنان در تمام طول بارداری...

شما مردم بە هر طریقی، از جملە آکسیونهای اعتراضی، فرستادن نامە و هر طریقی کە بە نظرتان می آید، بە طرح نظر و خواست خود بپردازید تا بر تاثیرگذاری بر روندهای جاری کشور و با عقب نشاندن حاکمیت، بار...

فرخ نعمت پور

گمانی در این نیست کە تثبیت موقعیت یک کشور در سطح منطقەای و جهانی، از مولفەهای تامین منافع ملی آن کشور است. در جهانی کە ما زندگی می کنیم بسیاری از کشورها احساس می کنند کە این تثبیت از طریق تعرض و...

کارگاه مطالعات زنان

فرهنگ غالب مردسالارانه به نابرابريها و كنترل مردان بر زنان آنچنان دامن می زند كه گاه زنان بخشى از مايملك مردان محسوب می شوند. در كشور ما علاوه بر رفتارهاى زن ستيزانه در سطح جامعه، خانواده ها و...

فردریک اشناترر ماراکایبو - ترجمه رضا کاویانی

بر اساس اطلاعات رسمی، در انتخابات منطقه‌ای ونزوئلا، حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا، حزب رئیس دولت چپ‌گرا، به موفقیت آشکاری دست یافت. نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا در کاخ ریاست جمهوری میرافلورس در...

فرخ نعمت پور

هم اکنون ایران مانند تمامی کشورهای دمکراتیک و پیشرفتە احتیاج بە نحلەهای دیگر چپ از جملە در زمینە سوسیال دمکراسی (چپ میانە) و نیز نحلە سوسیالیسم دمکراتیک دارد. نحلەهائی کە بە ایجاد رفرم در...

آرام بختیاری

دالی می گفت هنر باید برای دل و احساس باشد. آراگون میگفت هنر و ادبیات باید در خدمت انقلاب کارگری و سوسیالیستی باشد. به نظر او سوررئالیست ها باید از ایده آلیسم سوررئالیستی فاصله بگیرند و ماتریالیسم...

رئوف حسن زادە

تنها راه برون رفت مردم میهنمان از این بدبختی و فساد و سرکوب، گذار از رژیم جمهوری اسلامی است. و تنها راه برون رفت مردم منطقە از تشنج و خطر جنگ و پس راندن امپریالیسم، اتحاد و همکاری نیروهای مترقی،...

اردشیر قلندری

شاهان در کل تاریخ ایران هرگز وجود بیان ازاد اندیشه ها را تحمل نکرده اند، (برای مثال انوشیروان "عادل" پس از فریب مزدیکیان در باغ شاهی، همه میهمان خود را وارونه خاک کرد.) یک جامعه نیز زمانی متحول می...

تقی روزبه

وضعیت اضطراری است، اضطرار نه استثنا و گذرا که قاعده است، و این که مسیربرون رفت نجات سیاره از بالا در بن بست قراردارد، و پیشبردحل این بحران وجودی و زیست- بومی و تاریخی که بیش از هرزمانی درونمایه اش...

صفحه‌ها