دیدگاه‌ها

فرخ نگهدار

تحولات این دو روز نشان داد که بیانیه شماره هفده موسوی واقعا در چرخش اوضاع، به سود اهداف سبز کارگر افتاده است. بیانیه طرف سبز جامعه ما را از همآغوشی با فروپاشی، و از در غلطیدن به ورطه یک زمستان...

جنبش سبز این توانایی را دارد که با حرکت تدریجی و پیگیرانه منادی ایرانی سبز باشد، که زیست آزادانه ایرانی ها را فارغ از تعلقات عقیدتی، صنفی و قومیتی فراهم کند. برای نیل به این هدف تلفیق پتانسیل...

شبکه جنبش راه سبز (جرس) :عبدالکریم سروش، محسن کدیور، سید عطاء الله مهاجرانی، عبدالعلی بازرگان و اکبر گنجی طی بیانیه مشترکی ضمن حمایت کامل از رهبران جنبش سبز بویژه بیانیه هفدهم میرحسین موسوی،...

دنیز ایشچی

عکس العمل نشان دادن در مقابل سرکوبهای خشونت بار حکومتی یک پدیده طبیعی، غریضی و منطقی میباشد. نیروهای پیشرو نه تنها باید خود را جهت رادیکالیزه تر شدن شعارهای مردمی آماده بکنند، بلکه باید با کسب...

پرویز داورپناه

به جراًت می توان گفت که در صورت تشکیل جبهه وسیع  نیروهای آزادیخواه معطوف به اقدامات صحیح و همگانی و استفاده درست و کامل از وسائل و امکانات موجود در خارج از کشور می توان افکار عمومی...

عبدالستار دوشوکی

همانگونه که از حامیان برونمرزی و حمایت مجامع بین المللی از جنبش سبز استقبال می کنیم، باید از همراهی و "پوشش حفاظتی" و مواضع شجاعانه شخصیت های حامی درونمرزی و مدافع جنبش سبز تا زمانی که همراه مردم...

تقی روزبه

 درجنین شرایطی راه پیشروی ودرهم شکستن خیره سری وخشونت ضدانقلاب حاکم به خواست مردمی که باشعارهای قاطع، اراده خویش را مبنی برعزل ولی فقیه وسرنگونی جمهوری اسلامی ابرازداشته اند، همانطورکه تاکنون هم...

عزت الله سحابی

دوستان عزیز، نصیحت و اندرر و هشدار این برادر پیرتان را بپذیرید و در آن تأمل کنید که نباید با دادن تحلیلهای تند و اغراق آمیز و احساسی بر تنور احساسات آتش بریزید و حرفها و کارهای بیپشتوانه را تشویق...

حسن شریعتمداری

میرحسین موسوی در آخرین بیانیه خود از حاکمیت خواسته، وجود بحران و مسئولیتی را که در قبال آن دارد بپذیرد. این بیانیه نشانگر چه گامی سیاسی است و چشمانداز تاثیرگذاری آن چیست؟

میرحسین موسوی

ما یک دولت و نظام صادق و رئوف و با شفقت و مبتنی بر آراء مردم می خواهیم که به تنوع آراء و عقاید مردم نه به شکل تهدید که بلکه بصورت یک فرصت نگاه کند. بما می گوئیم و حاضریم در مباحثات نشان دهیم که...

شنیده شده است نهادهای اطلاعاتی –امنیتی و برخی ارگان های نظامی لیست چند صد نفره ای را در اختیار دارند که بر اساس آن قرار است در چندین مرحله ،گام به گام به بازداشت این چهره ها بپردازند.تلاش می شود...

ابراهیم شیری (ا. م. شیری - شیزلی)

«حرمت شکنی عاشور» نامیدن شعارهای ضد دیکتاتوری و ضد استبدادی مردم ایران از سوی رژیم حاکم بعد از آنکه حنای پاره کردن عکس خمینی در روز دانشجو رنگ نگرفت، در واقعیت امر، نشانه استیصال کامل آن است و...

ایران ما نیز امروز در گیر همان دعوای "تغییر" است. در ایران امروز این "دعوا" به حد اعلای پختگی تحول عینی رسیده است، و حال در حوزه ذهنیت اجتماعی جامعه در گیر نقدی درونی شده است كه اساسا بین جریانهای...

حسین نداوش

(ایران هرگز به گذشته باز نمی گردد)

اگر اعتصابات و اعتراضات به میان این اقشار برود و بخش های کلیدی مثل نفت و گاز و برق و معلمان و...  دست به اعتصاب بزنند و مردم نیز از پرداخت هزینه خدمات...

محمد ابراهیمی

تأملاتی دربارهی آیندهی جنبش

بنابراین عقلانیت ایجاب میکند که جنبش سبز از ورود به این ساحت پرهیز کند و پرهیز از خشونت را به مثابهی روشی پسندیده برگزیند. نه تنها به این دلیل روشن که بازندهی...

مرتضی سیمیاری

در چنین شرایطی تنها راه ماندگاری جنبش سبز گسترده تر کردن خواسته های مدنی آن است تا بتواند تمامی گرو ها را در حمایت از جنبش سبز به وجد آورد و نشانه هایی بزرگ برای این جنبش ثبت کند

سپهر سعادت

موضع رهبری جنبش سبز در دور تازه  سرکوب ها؛ موسوی در زمین حکومت بازی نمی کند

فرهمند علیپور

شبکه جنبش راه سبز (جرس): یک روز پس از عاشورای حسینی و تظاهرات صدها هزار نفری مردم تهران و سایر شهرهای کشور، موج گسترده دستگیری چهره ها و فعالان سیاسی در تهران آغاز شد.

انصافعلی هدایت

جامعه ایرانیان تساوی طلب و ضد نژاد پرست را پیش ببریم

بیایید انسان ها را انسان ببینیم، نه ایرانی یا غیر ایرانی. نه مسلمان یا غیر مسلمان، نه زن و مرد. نه ترک و نه عرب و نه فارس. نه غربی و نه...

گروه دیده بانان سبز در بیانیه خود تقلبی را که در انتخابات اتفاق افتاده است، " تقلب بزرگ " نامیده اند که دامنة آن تصرف در میلیونها برگ تعرفه و رأی، استفاده غیرمجاز از امكانات ملی و رسانه های عمومی...

صفحه‌ها