دیدگاه‌ها

فرخ نعمت پور

همه حکومتهای ایدهئولوژیک در دنیای واقعی سیاست می کنند، و بنابراین به نوعی به بازی رئال پولیتیک پایبند هستند، اما این تعلق واقعی و گریز ناپذیر به معنای غیر ایدهئولوژیک بودن آنان نیست. جمهوری اسلامی...

پوراندرزجانی، اتفاقات کهریزک را قبل از مرگ، برای عده معدودی از دوستانش بیان کرده و میگوید که نسبت به امنیت جانی خود نیز اظهار ترس میکند تا اینکه ناگهان خبر مرگ او منتشر میشود

 

...

فرهمند علیپور

سپاه پاسداران که روزگاری با هدف حراست از نظام نوپای شکل گرفته پس از انقلاب تاسیس شده بود و در سالهای جنگ ایران و عراق نقش مهمی در بیرون راندن نیروهای مهاجم ایفا کرد این روزها بیشتر به یک بنگاه...

ابراهیم شیری (ا. م. شیری - شیزلی)

امپریالیسم جهانی توانست این دیدگاه را به اذهان بخش بزرگی از بشریت، بویژه، به شیوه تفکربخش عظیمی از نیروهای چپ القاء نماید که، عامل و دلیل اصلی بردگی، استثمار، فقر، گرسنگی و تیره بختی انسانها، خود...

عماد بهاور

جنبش سبز ایران در نوع خود بی نظیر و منحصر به فرد بوده است. همین یگانه بودن آن است که حاکمان را از درک و فهم آن بازداشته چراکه گزینه مشابه ای در دنیا برای مقایسه با این پدیه و فهم آن پیدا نکرده اند...

احمد طباطبایی

یک حساب سرانگشتی از این دلارهای نفتی مفقود شده در یک دست و داشتن آماری از تعداد محرومان اجتماعی و طبقه فقیر در دیگر دست، مشخص می کند سرمایه های خداداد مردم ایران به جای آن که به دست صاحبان واقعی...

مرتضی سیمیاری

می توان برای جنبش سبز سه نوع شعار مشخص را تجویز کرد: 1 - شعارهای تنفر زا 2-شعارهای رهایی بخش 3- شعارهای مدنی، که جا دارد هر کدام را به صورت مجزا تعریف و بررسی کرد

ابراهیم شیری (ا. م. شیری - شیزلی)

چنین مراسم با شکوهی همه ساله در بسیاری از جمهوریهای سابقا متحد اتحاد شوروی، بویژه در سه جمهوری حوزه دریای بالتیک، اوکرائین، گرجستان و کشورهای شرق اروپا، بنام روز ” استقلال“ و نیل به ” دموکراسی“...

ایگور کوزمیچ لیگاچف
ترجمه از:
ا. م. شیری

قانون اساسی سال ۱٩٣٦ اتحاد شوروی مهمترین دستاورد تئوریهای نوین استالین در زمینه ساختار دولتی کشور شوراهاست. او اصول اساسی بسیار مهمی را مطرح ساخت که طبق آنها، قانون اساسی را نمی توان با برنامه و...

ابراهیم یزدی

پخش بدون سانسور سخنان این دانشجوی برجسته کشور در راستای آرمان انقلاب و به نفع جمهوری اسلامی و منافع ملی است

آرش کمانگیر

چپ باید با حضور گسترده در حرکت عمومی و سراسری 13 آبان، بیش از گذشته براهداف و خواستهای انسانی فوق پای فشارد و صدای سوم را رساتر از قبل پژواک دهد

تقی رحمانی

برای این پیرمرد جوان روحیه که پیشنهاد عضویت در حزب جمهوری اسلامی را به دلیل وجود مکانیزم حق ویژه عده ای خاص رد کرد، هیچ فرد یا شخصیتی در ایران در میان اپوزسیون و پوزسیون نیست که روحیه و تلاش و...

همایون مهمنش

هر اقدامی که حقوق و آزادی های همه ایرانیان را در نظر نگیرد، منافی اهداف یک جنبش ملی است. انتخابات آزاد برای مجلس موسسان، مشکل اساسی مقبولیت حکومت را به نحوی مورد قبول همه مردم حل می کند، حکومت...

بهار یکتا

اینک در آستانه 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار، سالگرد روزی که دانشجویان خط امام اقدام به اشغال سفارت امریکا در تهران نمودند، بار دیگر مذاکره با امریکا به یکی از بحث های داغ کشور تبدیل شده است...

مرتضی سیمیاری

آنچه از میراث 13 ابان به نسل جدید روشن فکران می رسد نقد گفتمان اعتراض و پر خاش است که این گفتمان به دموکراسی ختم نخواهد شد زیرا پرخاش اگر چه ممکن است از سر حق خواهی هم باشد اما زود به سرکوب منتهی...

خلیل آبادی

ایران یك كشور صنعتی نیست، و در ایران " زراندوزی" بنام سرمایه داری غلبه دارد، و پس هم " یازده سپتامبر"ی گسترده تر امكان پذیر است، و هم اثرات هولناكی از قبیل خشونت گسترده و جنگها و نا امنی طولانی...

تقی روزبه

کورمغزان امنیتی رژیم باوقاحتی پایان ناپذیرکه مختص حکومت اسلامی است، زمزمه افزودن نام او به لیست شهدای نظام را سازکردند وازدادن رشوه و مقرری ومزایای شهید شدن به خانواده وی سخن راندند! تابه خیال خود...

احمد طباطبایی

یک مرور ساده در اینترنت مشخص می کند بیش از چهاردرصد بودجه ی سرانه ی کشور صرف امور نظامی می شود. رقمی در حدود دو برابر کشورهای عضو پیمان ناتو. در این میان بودجه ی مصرفی در امور نظامی ایران حتی فزون...

مرتضی نیک پندار

مدیرمسئول روزنامه کیهان، زبان گویای رهبر جمهوری اسلامی و سخنگوی اوست. او تنها کسی است که بدون ترس، عالی ترین مقامات نظام جمهوری اسلامی و حتی مقربان بیت رهبری را نیز به موقع انجام کار خطا،به زعم...

تقی روزبه

داستان اعترافات* حجاریان نه فقط حکایت گرماهیت ضدبشری نظام حاکم است بلکه درعین حال داستان بازخوانی سرگذشت و سترونی اصلاحات درنظام جمهوری اسلامی نیزهست

صفحه‌ها