دیدگاه‌ها

نامدار بی نام

حاكمان جمهوری اسلامی طی زمامداری خود نه تنها زمینه ایجاد رفرم تدریجی و سراسری در كشور را ایجاد ننمودند بلكه به همان اصلاحات نیم بند دوران خاتمی قانع نبوده و در جوار آن به اعمال كنترلی موازی خود...

تقی رحمانی

خطرناکترین رفتار آن است که رابطه خود را با مردم بدون به رسمیت شناختن نهادهای مدنی مرجع برقرار سازد. این گونه رفتار به پوپو لیسم منجر خواهد شد و رفتار شبکه ایی محله، محیط کار، دانشگاه و دبیرستان را...

نامدار بی نام

آیا از خود سوال كرده اید پس از آنكه كنتراها دولت را در اختیار گرفتند چرا از دشمنی كشورهای "دمكرات" نسبت به نیكارگوئه كاسته شد، آیا فكر نكرده اید كه تمام تلاش كشورهای غیر ایدئولوژیك و دمكرات مورد...

پرویز داورپناه

دادگاه جمهوری اسلامی، چیزی از دیوان بلخ کم ندارد. در فرهنگ دهخدا در باره ی «دیوان بلخ» می خوانیم: «گویند در شهر بلخ قاضیان احکام نادرستی صادر می کردند، بیگناهان را بزهکار و گناهکاران را معصوم جلوه...

احمد طباطبایی

هر کسی که هستید و هر چه که می اندیشید در خصوص وقایع شش هفته اخیر، و در هر موقعیت شغلی و یا سیاسی که قرار دارید، به طور حتم می توانید به این موضوع واقف باشید که دولت محمود احمدی نژاد در موقعیت سقوط...

نامدار بی نام

امپریالیسم و ارتجاع اسلامی پس از سازش در قیام بهمن 1357 تصمیم گرفتند با به اجرا گذاشتن پروژه شوك درمانی فشار و جنایت قرون وسطی را بر جامعه ایران تحمیل و انقلابیون را از عرصه سیاسی حذف و مردم ایران...

محمدمهدی اردهالی

امروز چه کسی به این انسان دردمند کمک میکند؟ این انسان به چه جرمی زندانی میشود؟ آیا ایشان فقط به دلیل این که انتقاد کرده باید زندانی شود؟ قتلی، جرمی، جنایتی، دزدیای، یا اختلاسی کرده؟ هرگز! فقط...

احمد روشن بین

باید دید احمدی نژاد با امتیازی که با مقابله با "چپ مذهبی"، "مذهبیون اصلاح طلب درون حاکمیت" و همه آنها که روزی دانشجوی خط امام و اشغال کننده سفارت امریکا بودند، به امریکا داده، در مقابل چه امتیازی...

احمد طباطبایی

آنچه مسلم است وخامت اوضاع است و آنچه معلوم نیست آزادی مسببین این اوضاع است که چگونه چنین آزادانه می توانند به نابودی کشور ادامه دهند. مراجع و آیات و علمای شکم سیر بی درد حموکتی هم که سی سال سکوت...

حسین خضرا

ما می توانیم وباید سریعا خود را از لاک افسردگی وبیماری خبرزدگی وخبرطلبی، که بخاطرضعف اعتلایی در مبارزه و نبود تاکتیک تهاجمی ومحوری، پدیدار گشته است خارج کنیم ودوباره دست به تجدید قوا حول این...

نامدار بی نام

مبارزات مردم در تقابل با رژیم استبدادی به صورت تدافعی، اصلاحی و یا براندازی هر چند با تلفات بسیاری همراه بوده است ولی باید پذیرفت وضعیت دهه دوم كشورمان تحت حاكمیت اسلامی حاصل مجموع این سه شكل از...

حمید دباشی

اگر استنباط من درست باشد نه تنها در منطقه، بلکه در تاریخ تفکر سیاسی، شاهد تجربه جدیدی هستیم. یعنی با نسلی مواجهیم که به نوعی به بلوغ فکری و سیاسیای رسیده و خواستار آزادیهای مدنی اش است. بگذار این...

تقی روزبه

سازمان یابی فرومی هم شکل است و هم محتوا. وبرهمین اساسی آن گونه شکلی است که ریشه درمتن تجربه پراتیک زنده توده ها ودنیامیزم مطالبات وشعارهای فرارونده آنان دارد و هم چون درختی تناور ازآن تغذیه می کند...

نامدار بی نام

رفرم محصول فرعی مبارزه انقلابی است، انقلابیون از رفرم برای بیداری و تشكل توده ها و پیشبرد اهداف انقلابی خود استفاده می كنند، در جریان مبارزه برای تحقق این رفرمها توده های مردم تجربه سیاسی مهمی كسب...

حسین خضرا

کسانی که از طرحهای تطبیقی وعملیاتی فراخوان های اکبرگنجی ایراد می گیرند، عملا نظراو را نقد ونفی علمی نمی کنند بلکه صرفا ابراز ناخرسندی احساسی خود را به نمایش می گذارند و حتی چه بسا اینان تلاش می...

توفیق وثوقی

ما بدون اينکه از اهمیت تلاش مطبوعاتی افرادی که به کشف و افشای رفتار افراد خودسر پرداختند بکاهیم، باید بگوییم که متاسفانه در فرصت و شرایط به دست آمده پس از خرداد 76 براي بازکاوی رفتار بازجوها و...

سهرابی

پرداختن به این جوانب، كار متفكرین است؛ و از دل این كار باید "عواید" ی ناشی شوند كه شكلگیری دولت (استیت)، شكلگیری حكومت (گاورنمنت)، كه بترتیب دیكتاتوری وحدت گرای یك طبقه، و دموكراسی تنوع گرای تمام...

تراب ثالث

پس انتخابات ایران یک بار دیگر نشان داد، نه تنها آن تضاد عمده ای که تحولات جاری سیاسی در جامعه ما را به جلو می راند، کماکان تضاد بین شکل عقب افتاده آسیایی رژیم سیاسی و دولت سرمایه داری است، بلکه کم...

پیام مومنی

باید باور کرد که شرایط به هیچ روی به زمان قبل از انتخابات بر نخواهد گشت و در ادامه روند، باید پذیرفت که از حالت کنونی نیمه مسالمت آمیز به حالتی رادیکال تر و انقلابی فرا می روید

سئوال امروز برای من این است که درک ما از آزادی و احترام به عقاید دیگران ودفاع از حقوق انسانی، آیا تنها یک بازی لفظی است؟ عکس العمل اخیر برخی در رابطه با حمایت ساکنین اشرف، نشان دهنده عدم نهادینه...

صفحه‌ها