دیدگاه‌ها

عباد عموزاد

قدرت سلطه گری که دست به جنگ می زند و، به جنگ خود، صفت جنگ با تروریسم را می دهد، دروغ است. زیرا سازمانهای تروریست بخشی از نظام سلطه گر – زیر سلطه هستند. برای مثال، القاعده و طالبان ویژگی های...

فرخ نعمت پور

و این چنین قالب ذهنی ما (قبلە عالم و...) در گسترە زمانی بیشتری بە بازتکثیر خود می پرداخت زیرا کە در یک کنش روانی عجیب، هر سە زمان گذشتە و حال و آیندە دوبارە در یک رابطە کاملا جدید با مختصات...

رقیە دانشگری (فران)

بنابراین رویکردهای محتاطانه و هوشمندانه ی دول ایران و چین و روسیه در پی بازگشت مجدد طالبان به افغانستان بی دلیل نیست. فعال تر شدن مداخلات پاکستان، عربستان، قطر و تاجیکستان در امور افغانستان بیانگر...

فرخ نعمت پور

از طرف دیگر، پیشرفت گفتمان اقتدارگرائی تاثیرات معین و مخربی بر جنبش دمکراسی خواهی در منطقە خواهد گذاشت. بە بیانی دیگر، در رقابت میان اقتدارگرایان کمتر جائی برای دمکراسی خواهان باقی خواهدماند و...

عباد عموزاد

انعطاف ناپذیری رژیم ولی فقیه ضعف است چرا که او همواره خود را به «دشمن» معرفی می کند. دشمن تمامی عرصه فکر و عمل او را فرا می گیرد. از این رو است که جریان استقرار استبداد فراگیر، جریان تصفیه ها است...

آرام بختیاری

نئومارکسیست های نیمه دوم قرن 20 عبارت بودند از آدرنو، مارکوزه، هورکهایمر، هابرماس، اریش فروم، و سایر اعضای مکتب فرانکفورت. این گروه خالق مکتب تئوری انتقادی بودند که به نقد جامعه رفاه و فرهنگ مصرف...

سوشیانت

در این بیست سال قطر، محل امنی شد برای فرزندان طالب ها تا در مدارس و دانشگاه های آنجا درس بخوانند، با دنیای جدید آشنا شوند. زبان انگلیسی را به بهترین شکل یاد بگیرند تا هر آنچه آموخته اند را در خدمت...

فرخ نعمت پور

اصلاح طلبان، یا حداقل بخشی از آنان، امکان گرویدن بە فاز اصلاح طلبی جامعە محور را دارند و هم اکنون طیفی از آنان در این عرصە فعال اند. اما باید نشست و دید کە آنان در چە حدودی از توانائی پیشبرد کار...

ترجمه از فرانسه منوچهر مرزبانیان

ایالات متحده در خاورمیانه با تلخکامی هائی روبرو بوده که خود تا حدود زیادی مسئول آنهاست. اشتباهات دیپلماتیک این کشور را، خواه در اشغال عراق، خواه در عزم تحمیل دموکراسی، خواه در فهم نادرست از اسلام...

فرخ نعمت پور

اما فرقی کە دوران کنونی ما با دهە نود میلادی دارد این است کە اولا ما با برآمد یک قدرت جهانی دیگر مانند چین روبرو هستیم و نە در دوران فروپاشی یک قدرت جهانی رقیب، و دوما اینکە استراتژی نئولیبرالیستی...

ترجمه: رضا کاویانی

نشست آب و هوایی سازمان ملل متحد قرار است در نوامبر سال جاری در گلاسکو اسکاتلند برگزار شود. اسکاتلند پیشتر از این اعلام کرده بود که به عنوان کشور میزبان، پیشگام حفاظت از آب و هوا و محیط زیست است که...

رقیە دانشگری (فران)

لذا فریب افکار با سفید نمایی گذشته، نفرت آفرینی نسبت به نسل مادران و پدران که انقلاب کردند، برحق نمایی ساواک و عادی سازی شکنجه و جنایت توسط مهره هایی چون احمد فراستی برای زمینه چینی دور دیگری از...

عباد عموزاد

قیام همگانی می شود وقتی سانسورها از میان برداشته می شوند و این امر نیاز بدان دارد که زبان طعن و لعن رها شود و دو جریان آزاد اندیشه ها و اطلاعات بطور کامل برقرار شوند. باز شدن وسائل ارتباط جمعی...

فرخ نعمت پور

نوع برخورد خامنەای و فرماندە سپاە بە امر کرونا و واکسنهای خارجی کە کشور را بە فاجعەای تمام قد رهمنون شد، بخوبی نوع نگاە پیش برندگان گام دوم انقلاب در رابطە با پیوند میان جهان بینی انقلابی آقایان و...

سعید مقیسەای

اگر نیاز اصلی در دوران مصدق ملی شدن نفت بود و مبارزه برای رسیدن به این هدف ملی، جلوه گر مشروطه خواهی و ملی گرایی محسوب می شد، امروزه اصلی ترین نیازمندی ملی برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه، آزادی...

نظر1
عباد عموزاد

اعتیاد به قدرت و باور به ناتوانی و زبونی نزد زیر سلطه ها، خمیر مایه خود را از ایدئولوژی سلطه گر اخذ می کند. زیرا، زیر سلطه ها نیز نیاز به توجیه موقعیت خویش و حق انگاشتن آن دارند. رهائی از ﺁن...

فرخ نعمت پور

سالهاست جنبش حق طلبانە کردها در کردستان عراق از عشیرەگری و طایفەگرائی در رنج است و با حضور و تقویت موقعیت خانوادەهای بارزانی و طالبانی بر دو جریان مهم حزب دمکرات و اتحادیە میهنی، هم ایجاد حزب بە...

منبع: ایلنا

رئیس شورای شهر رفیع عنوان کرد: بعد از رها سازی آب به دنبال خشک شدن تالاب هورالعظیم باز هم هر روز از میزان این آب در محل رهاسازی کاسته می شود که در حال حاضر نیز به شدت آب تالاب کاهش یافته است....

فرخ نعمت پور

اما وجود این فاصلە بە معنای کوتاەبودن آن نیست. با توجە بە مسیر طی شدە در جمهوری اسلامی و اعلام گام دوم انقلاب کە برخورد انقلابی را در رابطە با جهان و وضعیت داخلی می طلبد، جو بطورکلی مستعد تشدید...

بهرام رحمانی

این تصاویر و ویدیوها در حالی منتشر می‌شود که هم اکنون در استکهلم سوئد، محاکمه «حمید نوری»، دادیار اسبق زندان گوهردشت کرج به اتهام مشارکت در اعدام گروهی زندانیان سیاسی در دهه شصت در حال پیگیری است...

صفحه‌ها