دیدگاه‌ها

منبع: ایلنا

رئیس شورای شهر رفیع عنوان کرد: بعد از رها سازی آب به دنبال خشک شدن تالاب هورالعظیم باز هم هر روز از میزان این آب در محل رهاسازی کاسته می شود که در حال حاضر نیز به شدت آب تالاب کاهش یافته است....

فرخ نعمت پور

اما وجود این فاصلە بە معنای کوتاەبودن آن نیست. با توجە بە مسیر طی شدە در جمهوری اسلامی و اعلام گام دوم انقلاب کە برخورد انقلابی را در رابطە با جهان و وضعیت داخلی می طلبد، جو بطورکلی مستعد تشدید...

بهرام رحمانی

این تصاویر و ویدیوها در حالی منتشر می‌شود که هم اکنون در استکهلم سوئد، محاکمه «حمید نوری»، دادیار اسبق زندان گوهردشت کرج به اتهام مشارکت در اعدام گروهی زندانیان سیاسی در دهه شصت در حال پیگیری است...

"٦٧ یادم نرفتە"، ترانەای در رثا و بەیاد جانباختگان فاجعە ملی در تابستان سال ١٣٦٧. این روزها ذهنم پر از تصویر سرخە شصت و هفتە! 

فرخ نعمت پور

و درست در اینجا هم همان منش برخورد طالبانی تکرار می شود. اگر 'محمد مهدی حاج محمدی' رئیس زندانها واقعا از عدم تکرار می گوید، باید بداند و البتە می داند کە از جملە راەهای کنترل زندانها و نظارت بر آن...

محمود کرد

علائمی که تاکنون از سوی طالبان به خارج از کشور فرستاده می شود نشان از هر دو این گرایشات دارد، از سوئی رهبری طالبان پیام دوستی با سایر اقوام افغانستان بخصوص هزاره و تاجیک می فرستند، و از سوی دیگر...

نظر2
بهرام رحمانی

حمید نوری ابتدا هویت خود را انکار کرده اما دادستان در جلسات قبلی دادگاه از تلفن همراه او پیامک‌هایی را نشان داد که او در آن‌ها خود را عباسی و در داخل پارانتز‌(حمید نوری) معرفی می کند. علاوه بر این...

فرخ نعمت پور

بە این ترتیب مدعی جدیدی در منطقە با مختصات جدید شکل خواهدگرفت کە جنگ ایدئولوژیکی میان نحلەهای اسلامی در منطقە را شدت بیشتری خواهد بخشید. ایران نیز بەشیوە اتوماتیکی پایش بە این ماجرا کشیدە خواهد شد...

اوتکو ریحان *
ترجمه از:
ترجمه: علی قره جه لو

واقعیاتی که در ٩ ماده در بالا خلاصه کردیم، نشان می دهند که ما با آتش سوزی هائی که نتیجه "بحران محیط زیست"، "گرم شدن جهانی"، و یا "تغییرات اقلیمی" باشند مواجه نبوده، بلکه با یک نوع جنگ جدیدی...

اما علاوه بر اهمیت بر مسائل داخلی افغانستان باید آگاه باشیم که عنوان طالبان و تفکر طالبانیسم سال‌هاست که در فرهنگ جامعه ما به فرهنگی دگم، اقتدارگرا، خشن، متعصب، ضد زن، ضد مذاهب و ادیان دیگر شناخته...

فرخ نعمت پور

علاوە بر سلاح نقد، میان سلاح نقد و نقد مسلح، فضائی هست (بنام نقد تودەای) کە باید دیدە شود. مقدم گرامی بنابر منش اصلاح طلبی خود لازم نیست بە نقد مسلح برسد، اما باید بە همان معنای واقعی سلاح نقد...

عباد عموزاد

با توجه به این خاصه ها، آسانتر در می یابیم که تروریسم شبکه ای در سطح جهان را تشکیل می دهد متشکل از دولت های تروریست و سازمان هائی که یا از آغاز تروریست بوده اند و یا در این شبکه جذب و ادغام شده و...

دکتر حسن بلوری

یک نظریه همان‌قدر شگفت‌انگیزتر است، هرچه فرضیه‌هایش ساده‌تر است، هرچه چیزهای متفاوتی را بهم ‌ربط‌ می‌دهد و هرچه دامنه‌ی کاربردش گسترده‌تر است. به‌همین دلیل ترمودینامیک کلاسیک تاثیر عمیقی بر من...

لیلا لویت - ترجمه رضا کاویانی

هم اکنون، ۳۲ روزنامه نگار به جرم انتقاد از دولت در زندان هستند. درحال حاضر به گزارش سازمان غیردولتی گزارشگران بدون مرز، در فهرست کنونی آزادی مطبوعات در سال ۲۰۲۱، مصر از بین ۱۸۰ کشور، در رتبه ۱۶۶...

فرخ نعمت پور

با شکست ترامپ و آمدن جو بایدن بە کاخ سفید، ایالات متحدە تلاش کرد بنوعی بە ارزشهای لیبرالیستی برگردد و با همیاری بیشتر با جهان، از زاویە دید این نگاە بە امر سیاست در عرصە بین المللی برخورد کند؛ اما...

گودرز اقتداری

گفتار هفته از سلسله برنامه ها هفتگی است که توسط گودرز اقتداری تهیه و اجراء می شود. موضوع این برنامه اختصاص به وقایع ایران در باره تشکیل دولت جدید توسط ریئسی و انتخاب حسین امیر عبداللهیان.

فرخ نعمت پور

بی گمان زمان چندانی نخواهد برد کە بر اثر بی لیاقتی و عدم کاردانی، در صورت استقرار دولت جدید با همین لیست موجود، دچار تنشهای جدی بشویم. کابینە پیشنهادی، وضعیت کشور را بە سمت بحران و بدبختی بیشتر...

فرخ نعمت پور

اگر این دعا را با سخنان فرماندە شمال دولت افغانستان، و پیشروی های سریع طالبان جمع بزنیم می توان از جملە بە این نتیجە رسید کە در افغانستان جریانی قوی در محافل سیاسی حکومتی و اپوزیسیون شکل گرفتە کە...

نظر1
مهرزاد وطن آبادی

اگر بزرگان حزب چپ... مایل نیستند تا این بار نیز شکست جنبش دمکراتیک مردم به پای آنها و تئوریِهای گذارشان نوشته شود، بایستی در برنامه خود روش مبارزه (تاکتیک) در رسیدن به آلترناتیودموکراتیک جمهوری...

حمید احمدزادە

بی شک روزی این "کمیسیون حقیقت یاب" در کشورمان برپا خواهد شد و مجموعه بازماندگان آن جانباختگان همراه با حضور متهمین در آنجا به نتایجی دست پیدا خواهند کرد که زخم عمیق بر جامعه‌مان را التیام بخشند....

صفحه‌ها