شاهین

آیا جهان سخنان اخير نتانياهو را تائيد می كند؟

سخنرانی تند نتانیاهو نشان داد كه تندروهاي دولت اسراییل از اقدامات هفته گذشته جمهوری اسلامی، ناراحت شده و سعی دارند تا جایی كه ممكن است مانع آغاز بهبود رابطه بین ایران و آمریكا شوند. سیاست عمده‌ نتانیاهو در رابطه با ایران، بزرگنمایی خطر این كشور است تا موضوع فلسطین را مساله دوم مطرح بكند. به نظر می‌رسد كه ایران با آگاهی این راهبرد اسراییل را دریافته و سعی می‌كند با زبان دیپلماسی نو سخن بگوید.

اشتراک در RSS - شاهین