هنر و ادبیات

آتوسا سلطان زاده

او با جو و فضاى فرهنگى حاكم زمان خود، درافتاد. و با كمك درام‌هاى غم‌انگيز جمهوری‌خواهى، تنفرش را از قلدرى نظام: خان و خانبازى، نشان داد و مقوله‌هاى: زورگويى – آزادى، حق – بى‌قانونى، مدام در آثارش...

سارا ارمنی

شايد اگر او در ٢٣ سالگى به‌عنوان پناهنده سياسى در شهر زوريخ جوانمرگ نمى‌گرديد، به‌دليل نبوغ ادبى و اجتماعى‌اش، به مشهوريت ماركس و برشت می‌رسيد.در اعلاميه (پيام ايالتى ولايت هسن)، او به تبليغات...

سارا ارمنی

بنيامين، نويسنده را يك كارگر روشنفكر دانست و وظيفه او را: مواظبت از انسانيت مجروح و به‌زمين افتاده، تعريف نمود. او خود را مهندس زيباشناسى دانست كه به شرح انتقادى زمان خود ميپردازد و منتقد ادبى و...

یداله بلدی

شخصيت‌هاى داستان‌هاى درويشيان همگى واقعی‌اند و در اعماق جامعه زندگى می‌کنند و اين شخصيت‌ها اغلب انسان‌هائى هستند که درويشيان در زندگى خود با آنان زيسته است يا شاهد درد و رنج آنان بوده است، فقر و...

سارا ارمنی

در جواب پرسش: مرزهاى طنز كجا هستند؟ ، توخولسكى جواب داده بود: “از بالا تا توهين به بوداى مقدس و از پائين تا تحقير ديكتاتورهاى احمق ارتجاعى!“

آرام بختیاری

احترام او براى انقلاب‌هاى اجتماعى تا حدى بود كه يكى از آثارش را تقديم به “شورش‌هاى شكست‌خورده بعد از انقلاب اكتبر“ ناميد!. او ميگفت كه بايد ياد و خاطره و رنج‌هاى گمنامان مبارزه طبقاتى را در ادبيات...

نجيب محفوظ، بزرگ‌ترين دشمن هنر را تقليد و كپى كردن چشم بسته ميدانست. او ميگفت كه آزادى درجامعه موجب شكوفايى علم و فرهنگ و آموزش ميشود. به نظر او ادبيات بايد مسايل اجتماعى را براى خواننده به‌صورت...

الوار شعرش را نه تنها درخدمت مبارزه با فاشيسم بلكه در راه مبارزه با بورژوازى خودى نيز قرار داد. شوق و شور شعر مبارزاتى او، در كيفيت شعر آراگون؛ در زمان اشغال فرانسه ارزشيابى ميشود. تجربه‌هاى شركت...

آرام بختیاری

او در مصاحبه‌اى گفته بود:“من هيچگاه سياسى نبودم، بلكه انسانى انقلابى، چون هيچ شاعر واقعى غير انقلابى يافت نميشود. در شرايط سخت و ناگوار، شاعر بايد با مردم خنده و گريه كند. در صورت نياز او بايد...

نصرت شاد

از آمريكا همچون طاعون بدش مى‌آمد، كشورى كه او را به بهانه كمونيست بودن به دادگاه كشاند. او طرفدار انقلاب جهانى و مخالف استثمار و استعمار بود. او خواهان حقيقت و هنر، زيبايى و رفاه انسان‌ها بود. به...

آذر سلطانی

ناظم حكمت همچون نيما يوشيج پدر شعر نو تركيه بود، - همچون صمد بهرنگى كوشيد تا در روستاها به آگاهى نسل جوان بپردازد، - همچون بيژن جزنى، يكى از زندانيان مقاوم، مبارز و روشنگر زندان‌هاى مخوف تركيه بين...

کانون نویسندگان ایران

به‌آذين نسبت به بي‌عدالتى، ستم و استبداد معترض بود. در راه آزادى انديشه و بيان همواره ‌كوشيد و سرسختانه در برابر سانسور و اختناق ايستادگى ‌كرد و از سوى ديگر، حكومت‌هاى وقت همواره او را در تنگنا و...

گر به مسئله نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی، همزمان با مذاکرات اتمی با ايران، توجه جدی نشود، خطر جدی آن وجود دارد، که در صورت سازش بر سر مسئله هسته ايی، دگرانديشان و زندانيان سياسی بهای سنگينی...

نصرت شاد

كليساى كاتوليك كه آن‌زمان به تعقيب ايده‌هاى جديد ميپرداخت، موجب فرار برونو از ايتاليا، بعد از پايان تحصيل رشته الاهيات شد... فلسفه او بيشتر ادبى است تا رياضى. حقيقت فلسفه او نه بر اساس يك معمارى...

ترجمه از:
ابوالحسن نجفى

کسى که «خشم وهياهو» را می‌خواند نخست از غرابت صناعت آن در شگفت می‌شود: چرا فاکنر زمان قصه‌ی خود را شکسته و قطعات آن را درهم ريخته است؟ چرا نخستين دريچه‌اى که بر اين جهان افسانه‌اى گشوده می‌شود ذهن...

فتح‌الله اسماعيلى گلهرانی

عبدالحسين نوشين (١٣۵٠ـ١٢٨۴)، نمايش‌نامه‌نويس و كارگردان ايرانى تئاتر بود. فعاليت‌هايش در تئاتر آميخته به مسايل سياسى بود. او كه ديدگاه‌هايش را در كتاب «هنر تئاتر» بيان داشته معتقد بود: «تئاتر يك...

ساسان قهرمان

تاريخ ما را، به قول "فيروز"، شما در همين جاهاست که خواهيد خواند. هزار بيانيه و تفسير و تحليل درباره‌ی مهاجرت و زن مهاجر و گسست و پيوستها، نمی‌توانست کار " گسل" را براى تو بکند. کما اينکه من هم...

ع. سلطانی دشت بزرگ

منقدين چپ غالب آثار او را واقعگرايانه، اجتماعى و انتقادى، به حساب مى آورند. اودر آثارش با اعتقاد به حيثيت و شرف انسانى، احترامى خاص براى آسيب ديدگان اجتماعى قائل است. او را ميتوان جامعه شناس ادبى...

آذر سلطانی

او پايه‌گذار ادبيات مدرن آرژانتين نيز است. بورخس در سال ١۹٢١ بعد از برگشت به وطن، پايه‌گذار سوررئاليسم خاص وطن خود گرديد. او يايه‌گذار فوتوريسم اسپانيايى در مادريد نيز بود. صاحبنظران، بورخس را يكى...

آرام بختیاری

او ميگفت كه اگر ما جنگ و مبارزه سياسى را ببازيم، درمبارزه فرهنگى بايد پيروز شويم، اگر پاهايمان را به زنجير بكشانند، از دستهايمان بايد استفاده كنيم. منقدين ادبى مذهبى، دانته را شاعر كاتوليك ها و...

صفحه‌ها