هنر و ادبیات

نصرت شاد

كافكا نه تنها شاهد تناقض‌هاى عصر و جامعه خود شد، بلكه او اشاره به مشكلات شخصى و اجتماعى انسان‌هاى اطرافش ميكند. موضوع: تنهايى، بيگانگى، نيروهاى سرى و مرموز، درد و رنج انسان در جهان و جامعه، در همه...

لاله امبلی

او مثل غالب روشنفكران آلمانى زمان خود، مرحله راديكال انقلاب فرانسه را رد مى‌نمود. و با تكيه بر ايده‌آل‌هاى يونان باستان، مهمترين معيار انسان بودن را، انسانيت او دانست. هردر، غير از تقاضاى پيشرفت...

عاطفه سلطانی

در شعر او گاهى، پشت هر بيتى، خوف از مرگ حاكم است. او غير از اشاره به ضعف‌هاى انسان، به انتقاد اجتماعى نيز مى‌پردازد و توصيه ميكند كه انسان نبايد پايش را از مرزهاى طبيعى فراتر بگذارد. اخطار فلسفى...

لاله امبلی

موضوع مركزى رئاليسم، انسان در امور روزمره است؛ يعنى در كار و شرايط و روابط اجتماعى و طبيعى. در استتيك، رئاليسم، قطب مخالف فرماليسم و زيباپرستى بورژوايى مى‌باشد و ميكوشد تا رابطه هنر با واقعيات را...

آتوسا سلطان زاده

از نظر فلسفى مكتب طبيعت‌گرايى ريشه در: علوم تجربى، فلسفه پوزيتيويسم كانت، آناتومى و زيست‌شناسى برنارد، تئورى تكامل داروين، آموزش‌هاى ارثى ماده‌گرا، نظريه محيط و فرهنگ تاينه، آثار ديدرو و بالزاك، و...

لاله امبلی

گروهى از مورخين ادبيات، امروزه شك در برابر جامعه بورژوازى، كه نتيجه يك انتقاد راديكال به موسسات فرهنگى و اجتماعى سرمايه‌دارى، و نشانه‌هاى بيگانگى در تمدن مدرن و، شيئى شدن خردگرايى انسان، را دليل...

عاطفه سلطانی

او يكى از نخستين نويسندگان دوره آزادى‌هاى گلاسنوست زمان گورباچف بود كه به مسايل جديدى مانند: اعتياد، رشد دين، محيط زيست، شكارغيرقانونى و غيره می‌پردازد. داستان و رمان‌هاى او ميان افسانه و واقع‌...

آتوسا سلطان زاده

او با جو و فضاى فرهنگى حاكم زمان خود، درافتاد. و با كمك درام‌هاى غم‌انگيز جمهوری‌خواهى، تنفرش را از قلدرى نظام: خان و خانبازى، نشان داد و مقوله‌هاى: زورگويى – آزادى، حق – بى‌قانونى، مدام در آثارش...

سارا ارمنی

شايد اگر او در ٢٣ سالگى به‌عنوان پناهنده سياسى در شهر زوريخ جوانمرگ نمى‌گرديد، به‌دليل نبوغ ادبى و اجتماعى‌اش، به مشهوريت ماركس و برشت می‌رسيد.در اعلاميه (پيام ايالتى ولايت هسن)، او به تبليغات...

سارا ارمنی

بنيامين، نويسنده را يك كارگر روشنفكر دانست و وظيفه او را: مواظبت از انسانيت مجروح و به‌زمين افتاده، تعريف نمود. او خود را مهندس زيباشناسى دانست كه به شرح انتقادى زمان خود ميپردازد و منتقد ادبى و...

یداله بلدی

شخصيت‌هاى داستان‌هاى درويشيان همگى واقعی‌اند و در اعماق جامعه زندگى می‌کنند و اين شخصيت‌ها اغلب انسان‌هائى هستند که درويشيان در زندگى خود با آنان زيسته است يا شاهد درد و رنج آنان بوده است، فقر و...

سارا ارمنی

در جواب پرسش: مرزهاى طنز كجا هستند؟ ، توخولسكى جواب داده بود: “از بالا تا توهين به بوداى مقدس و از پائين تا تحقير ديكتاتورهاى احمق ارتجاعى!“

آرام بختیاری

احترام او براى انقلاب‌هاى اجتماعى تا حدى بود كه يكى از آثارش را تقديم به “شورش‌هاى شكست‌خورده بعد از انقلاب اكتبر“ ناميد!. او ميگفت كه بايد ياد و خاطره و رنج‌هاى گمنامان مبارزه طبقاتى را در ادبيات...

نجيب محفوظ، بزرگ‌ترين دشمن هنر را تقليد و كپى كردن چشم بسته ميدانست. او ميگفت كه آزادى درجامعه موجب شكوفايى علم و فرهنگ و آموزش ميشود. به نظر او ادبيات بايد مسايل اجتماعى را براى خواننده به‌صورت...

الوار شعرش را نه تنها درخدمت مبارزه با فاشيسم بلكه در راه مبارزه با بورژوازى خودى نيز قرار داد. شوق و شور شعر مبارزاتى او، در كيفيت شعر آراگون؛ در زمان اشغال فرانسه ارزشيابى ميشود. تجربه‌هاى شركت...

آرام بختیاری

او در مصاحبه‌اى گفته بود:“من هيچگاه سياسى نبودم، بلكه انسانى انقلابى، چون هيچ شاعر واقعى غير انقلابى يافت نميشود. در شرايط سخت و ناگوار، شاعر بايد با مردم خنده و گريه كند. در صورت نياز او بايد...

نصرت شاد

از آمريكا همچون طاعون بدش مى‌آمد، كشورى كه او را به بهانه كمونيست بودن به دادگاه كشاند. او طرفدار انقلاب جهانى و مخالف استثمار و استعمار بود. او خواهان حقيقت و هنر، زيبايى و رفاه انسان‌ها بود. به...

آذر سلطانی

ناظم حكمت همچون نيما يوشيج پدر شعر نو تركيه بود، - همچون صمد بهرنگى كوشيد تا در روستاها به آگاهى نسل جوان بپردازد، - همچون بيژن جزنى، يكى از زندانيان مقاوم، مبارز و روشنگر زندان‌هاى مخوف تركيه بين...

کانون نویسندگان ایران

به‌آذين نسبت به بي‌عدالتى، ستم و استبداد معترض بود. در راه آزادى انديشه و بيان همواره ‌كوشيد و سرسختانه در برابر سانسور و اختناق ايستادگى ‌كرد و از سوى ديگر، حكومت‌هاى وقت همواره او را در تنگنا و...

گر به مسئله نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی، همزمان با مذاکرات اتمی با ايران، توجه جدی نشود، خطر جدی آن وجود دارد، که در صورت سازش بر سر مسئله هسته ايی، دگرانديشان و زندانيان سياسی بهای سنگينی...

صفحه‌ها