هنر و ادبیات

علیشاد لربچه

مونتانی، نويسنده فرانسوی را، پدر مقاله نويسی در غرب، در ٤٥٠ سال پيش می نامند. او خالق ژانری ادبی-فلسفی بنام مقاله بود و با مجموعه “مقالاتش“ نه تنها ژانری جديد بلكه تحولی فكری از زمان عصرنو تا زمان...

نصرت شاد

ازجمله بدشانسي هاي اوليه ما، اين شد كه نام نويسنده اي بنام دوراس را در دانشنامه هاي ادبي چپ نيافتيم، چون طبق معمول در آنجا، از آغاز ميدانيم كه يك نويسنده : خلقي، بورژوا، رئاليست، ايده آليست،...

سارا ارمنی

فروست را سالها صداي آمريك يا شاعر ملي عصر نو در آمريكا ناميدند. اشعار او همچون سقراط طنزگوي، بخشي ازكتابخانه هاي خصوصي و خانوادگي عصر كندي گرديدند. دفاع از برابري و دمكراسي باعث شد كه اقشاري از...

نصرت شاد

جايزه نوبل در ميان هزاران جايزه ملي و بين المللي ادبيات در جهان، امروزه مهمترين آنها ميباشد، ولي بر اثر معيارهاي گاهي غلط كميته نوبل، در آغاز و يا محاسبات سياسي و يا ناسيوناليستي، تني چند از...

نصرت شاد

خانم مك كولرز مورخين چپ ادبيات با اشاره به سه اثر مشهور او يعني : قلب، يك شكارچي تنها - ساعت بدون عقربه - و دوشيزه فرنگي، او را نويسنده اي انسان دوست ميدانند كه به موضوع تنهايي روحي انسانهاي جوان...

آتوسا سلطان زاده

وايتمن جهان را پروسه اي ترقيخواهانه از دگرديسي، استحاله و مسخ ميدانست. او در زمان حيات در آمريكا برخلاف اروپا بدليل ارزشهاي پوريتاني فرهنگ ويكتوريايي، طرد و ايزوله شد، ولي در اروپا محبوبيت خاصي...

آتوسا سلطان زاده

جيمس 32 ساله بود كه آمريكا را بدليل ساده گي، توحش و ابتدايي بودن فرهنگي اش ترك نموده و به انگليس مهاجرت كرد. پرداختن ادبي به جهان قديم، يعني اروپا و مقايسه آن با جهان جديد، يعني آمريكا، يكي از...

نصرت شاد

يفتشنكو بزودي صداي شاعران نسل جوان شوروي بعداز استالين شد. او بخاطر جلسات شعرخواني اش در اقصی نقاط مختلف شوروي و در خارخ از شوروي، مخصوصا در غرب در دهه 50 قرن گذشته، مشهور گرديد. معروف ترين جمله...

نصرت شاد

يكي از شرط هاي قبول بازگشت سولژينينسين به ميهن، انتشار بدون سانسور كتاب - به صليب كشيده شده گان - آنا آخماتوا بود كه پيرامون اعدام و زندان محكومين و اعتراض و مقاومت زنان، مادران و همسران آنها است...

نصرت شاد

رمان استاد و معشوقه اش، اثر مشهور و جهاني بولگاكف، رماني است عميق و فلسفي. موضوع اصلي كتاب، رابطه بين نويسنده و جامعه است. اين رمان نه تنها روايتي است طنزآميز عليه جامعه شوروي بين دهه 20 و 30 قرن...

نصرت شاد

در دايره المعارف هاي امروزي، هرتسن را با القابي مانند: مبارز سياسي اجتمايي، دمكرات انقلابي، فيلسوف، و از پيشگامان مبارزه براي تبليغ ايده هاي سوسياليستي مفتخر ميكنند. غير از آنها، هرتسن يكي از...

اختر قاسمی

در حالی که همه ما انتظار ورود وی را از بالا و روی صحنه داشتیم؛ آقای عقیلی با روی خندان در کمال متانت و مهربانی ازدرسالن در بین جمعیت ظاهر شد که باعث خوشحالی و شگفتی همگان گردید.

پرویز جاهد

پازولينی نه تنها يک فيلمساز برجسته، بلکه شاعری بزرگ و نظريه پرداز معتبر سينما نيز بود. مقاله «سينمای شعر» که او در ژوئن ۱۹۶۵ در نخستين فستيوال فيلم پزارو قرائت کرد و در اکتبر ۱۹۶۵ در نشريه «کايه...

آتوسا سلطان زاده

به ادعاي مورخين ادبيات، هركس امروزه دنبال ريشه و ماهيت ادبيات مدرن باشد بايد سراغ آثار او برود. به عقيده او وظيفه هنر، انعكاس واقعيات نيست، بلكه كشف مجدد آنها است. گتي استاين مانند نقاش كوبيسم كه...

ناصر مستشار

بعد از دهها سال ،هنوز آمريكا براي قضاوت در باره پاوند به توافق نرسيده . هنوز سئوال ميشود كه پاوند يك نابغه ادبي ، يا بيمار رواني ، شارلاتان اجتمايي ، خائن يا وفادار به قانون ميهن ، فاشيست ضد يهود...

ناصر مستشار

اليوت براي رساندن پيام انساني به اقشار مختلف مردم، تئاتر را كامل‌ترين رسانه مي‌داند. او مي‌گفت: سبك و اسلوب نمايشنامه بايد نه آرشايي و نه مدرن، بلكه طبيعي و معمولي باشد. او مي‌نويسد: "سرانجام...

آذر سلطانی

برخلاف ماركس كه اغلب جهت سرگرمي،رفع خستگي و لذت،رمان ميخواند، انگلس اهميت سياسي واجتمايي مهمي براي رمان قائل بود. طبق نظر مورخين،انگلس درتمام عمر ،خودرا به گونه اي باانواع ادبيات جهاني مشغول نمود...

علیشاد لربچه

تهوع اولين رمان سارتراست كه موجب محبوبيت جهاني اوشد.موضوع كتاب تنهايي انسان است كه به سبب آگاهي به پوچي زندگي رنج ميبرد وسرانجام جنون ميگيرد. مهم ترين جمله كتاب اين است كه ميگويد؛ تمام اجزا هستي...

سارا ارمنی

اختلاف ديگر اين دو نويسنده اين است كه مثلا، كامو ابزورد بودن هستي را جدي ميگيرد، ولي سارتر فقط ادعاي پيامبري ميكند و بعد از مدتي پشيماني به تصحيح حرفهاي قبلي خود ميپردازد.

علیشاد لربچه

به نظر مورخين ادبيات،تورگنيف باعث آشنايي ادبيات روسي درميان خوانندگان غرب شد.او نقش مهمي درمعرفي ادبيات روس در خارج ازكشورش داشت.تورگنيف ازاولين نويسندگان روس است كه دراروپا آثارش محبوبيت خاصي بين...

صفحه‌ها