رضوان مقدم

مجهز شدن به سلاح «آگاهی» برای مقابله با خشونت علیه زنان

پارهای از عوامل بروز خشونت در کانون خانواده: وجود تبعیض و فرهنگ اقتدار و برتریطلبی در کانون خانواده سرمنشاء و بسترساز خشونت است. در میان بسیاری از خانوادهها تبعیض میان فرزند دختر و پسر، یک امر عادی و پذیرفته شده است، و باورهای نادرستی مبنی بر اقتدار و برتری مرد نسبت به زن وجود دارد .حتی زنان بسیاری هم هستند که تبعیض بین زن و مرد را اجتنابناپذیر و یا ضروری میدانند

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - رضوان مقدم