بولتن کارگری

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته: ارتقای مبارزه کارگران علیه خصوصی سازی
از تجارب دیگران: حقوق اتحادیه ای در الجزایر- بخش سوم
از داخل: - تجمع بزرگ کارگان معدن بافق و ...
اخبار خارجی: - کلمبیا، پایان...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته : قانون بیمۀ کارگران ساختمانی، مصوبۀ مجلس شورای اسلامی علیه کارگران
از تجارب دیگران: حقوق اتحادیه ای در الجزایر- بخش دوم
از داخل : قتل یک کارگر و مسئولیت...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته : تشکل و آزادی مقدم اند!
از تجارب دیگران : حقوق اتحادیه ای در الجزایر- بخش اول
از داخل : پای یک میلیون کارگر در میان است
: با...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته : "غیرت دینی" در شهرداری جای قانون کار را گرفت، وزیر هم کوتاە آمد
از تجارب دیگران : درک مناسبات میان اتحادیه های کارگری و سیاست در ترکیه - بخش ششم و آخر
اخبار خارجی...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته : جهان "کار" علیه جنایت جنگی در غزه، هم‌بسته با مردم فلسطین
از تجارب دیگران : درک مناسبات میان اتحادیه های کارگری و سیاست در ترکیه - بخش پنجم
اخبار خارجی :...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته : شما وزیر کارید یا وزیر کارفرمایان؟
از تجارب دیگران : درک مناسبات میان اتحادیه های کارگری و سیاست در ترکیه - بخش چهارم
اخبار خارجی : سراسر جهان و جهان کار در...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته: ضرورت مبارزه مشترک در بین تشکلهای صنفی مستقل
از تجربۀ دیگران: درک مناسبات میان اتحادیه های کارگری و سیاست در ترکیه - بخش سوم
اخبار خارجی: 20 درصد کارگران ایرلند، با درآمدی...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته : علیه هجوم حکومت، به دفاع از زنان کارگر برخیزیم
از تجارب دیگران : درک مناسبات میان اتحادیه های کارگری و سیاست در ترکیه - بخش دوم
اخبار خارجی : کارگران پست...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هقته : وعده‌های دولت روحانی از قماش وعده‌های دولت‌های گذشته‌ است
از تجارب دیگران : درک مناسبات میان اتحادیه‌های کارگری و سیاست در ترکیه
اخبار خارجی: اروپا - بررسی اعتلای شرکت...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هقته : همبستگی، اعتصاب و مقاومت نتیجە داد، دولت عقب نشست
یاداشت: نگاهی به کارگران کوره پزخانه ها - بخش دوم
از تجارب دیگران : واقعیت ها زندگی طبقه کارگر در بریتانیای نئولیبرال (...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هقته : تنیده شدن مبارزه کارگران ایران باجنبش دمکراسی خواهی
یاداشت: نگاهی به کارگران کوره پزخانه ها
از تجارب دیگران : واقعیت ها زندگی طبقه کارگر در بریتانیای نئولیبرال (قسمت دوم)...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هقته : افزایش اعتراض و اعتصاب ها، تحول کیفی در مبارزه طبقه کارگر
از تجارب دیگران : واقعیت ها زندگی طبقه کارگر در بریتانیای نئولیبرال (قسمت اول)
اخبار خارجی : 10 تن در انفجار معدن...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل : کارگران علیه خصوصی‌سازی
از تجارب دیگران : تحولات اتحادیه‌های کارگری اندونزی پس از سقوط سوهارتو
اخبار خارجی : افزایش ۷۰/۱۸ دلار در هفته به حداقل دستمزدها
کارگران وال-مارت...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل : کارنامۀ سیاه جمهوری اسلامی در اجلاس سازمان بین المللی کار
از تجارب دیگران : تحولات اتحادیه های کارگری اندونزی پس از سقوط سوهارتو-3
اخبار خارجی : فراخوان...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل: قلع و قمع قانون بیمۀ بیکاری توسط نهادهای حکومت
از تجارب دیگران: تحولات اتحادیه های کارگری اندونزی پس از سقوط سوهارتو-2
اخبار خارجی: دفاتر مرکزی خالی مک دونالد...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته: رونمایی از سراب دستمزد، چاره‎ی رنجبران وحدت و تشکیلات است
از تجارب دیگران: تحولات اتحادیه‎های کارگری اندونزی بلافاصله پس از سقوط سوهارتو – 1
اخبار داخل کشور: برگی دیگر از...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته: کارگران زندانی را آزاد کنید
از تجارب دیگران: از کارخانه تا مزرعه - 1- حقوق اتحادیه‌های کارگری فلسطینیان در اسراییل
جشن روز اول ماه می ۲۰۱۴ به روایت تصویر
اخبار داخل...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل: نه تدبیر، نه امید (نقد عملکرد وزارت کار در دولت روحانی)
از تجارب دیگران: از کارخانه تا مزرعه - 1
اخبار خارجی: ترکیه - ممنوعیت مراسم روز اول ماه می در میدان تقسیم
و ونزوئلا...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل: روز کارگر را به عرصۀ اعتراضات کارگری تبدیل کنیم
از تجارب دیگران: جنبش کارگری و نقش آن در مرحلە گذار از دیکتاتوری، بخش آخر: تندباد اعتصابات (7)
اخبار خارجی: بنگلادش: 141 اتحادیۀ...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل: تشکلهای کارگری دولت ساخته در خدمت نظام سرمایه داری
یادداشت: مخالفت با واگذاری درمان تأمین حتماعی به وزارت بهداشت
از تجارب دیگران: جنبش کارگری و نقش آن در مرحلە گذار از دیکتاتوری...

صفحه‌ها