بولتن کارگری

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: آتش مهار شد؛ اما رشد حوادث کار نە
از تجربە دیگران:- اقتصاد غیررسمی؛ تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش 13)
اخبار خارجی
- مکزیک: مبارزه کارگران ماکیلادورا (پایانی)
- هلند: تنظیم لیست تولیدکنندگان صادق
- زیمبابوه: اعتصاب سراسری پرستاران، پزشکان و معلمان
یادداشت منتخب: مجامع کارگری تا مجامع مجازی معلمان

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: فرخنده باد این آزادی
از تجربە دیگران
- اقتصاد غیررسمی؛ تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش 12)
اخبار خارجی
- مکزیک: مبارزه کارگران ماکیلادورا (3)
- هلند: - مشارکت کارکنان در تصمیم گیری پیرامون ورشکستگی
- فولکس کرانت: منافع کارکنان کمتر از منافع طلبکاران نیست
اروپا
- پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
- دیدار اتحادیه های کارگری برای ترسیم آیندۀ اروپا
- اتحادیۀ جهانی یو.ان.ای (UNI)
پیام کارگران
- پیام جعفر عظیم‌زاده پس از پایان اعتصاب غذا: نقطه عطفی در تاریخ مبارزه طبقه کارگر ایران

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته
خواست یک سازمان چپ را در حد یک جناح حکومتی تقلیل ندهید
از تجربە دیگران
- اقتصاد غیررسمی؛ تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش 11)
اخبار خارجی
- مکزیک: مبارزه کارگران ماکیلادورا (2)
- هند: دولت به تجار محلی: از کودکان کار میکا نخرید
نظرسنجی جهانی: حقوق برابر برای کارگران "اقتصاد مجازی"
متن منتخب
محمود بهشتی لنگرودی: کاش قبل از این که دیر شود...

نظر1
گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید
تحلیل هفته : عدالت اسلامی تبرئە مرتضوی ها، محکومیت کارگران!
از تجربە دیگران : - اقتصاد غیررسمی؛ تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش 10)
اخبار خارجی
- مکزیک: مبارزه کارگران ماکیلادورا
- هلند: سالانه 40 هزار شغل ثابت از بین می روند
بریتانیا: نامه رهبران اتحادیه های کارگری و رؤسای بریتیش تلکوم- ماندن در اتحادیۀ اروپا
نامه : نامه سرگشاده جعفر عظیم زاده

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته: سیاست دولت، اقتصاد مقاومتی رهبر؛ ناکارآ، ضدکارگری و ضد ملی
از تجربە دیگران:
اقتصاد غیررسمی: تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش نهم)
اخبار خارجی:
هند: صنایع سیگارپیچی بیدی
سوئیس: رأی منفی به "درآمد پایه برای همه"
فعالان کارگری در نیکاراگوئه و هندوراس: کار با کرامت
بیانیه: جنبش دانشجویی در کنار کارگران، افق روشن تحولات ایران

نظر1
گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید
- تحلیل هفته: مطالبه کنوانسیون های بنیادین کار؛
چالشی برای رژیم جمهوری اسلامی ایران
- از تجربه دیگران: اقتصاد غیررسمی: تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش هشتم)
- اخبار خارجی:
آلمان - دفاع از حقوق کارگران در عصر دیجیتال
- یادداشت: نامه ای به جعفر عظیم زاده

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته:
حکم شلاق کارگران " آق دره" ؛
سندی بر توحش جمهوری اسلامی ایران
از تجربە دیگران-
اقتصاد غیررسمی: تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش
هفتم))
اخبار خارجی
فرانسه
ادامۀ ناآرامیهای کار: اعتصاب در هر 8 پالایشگاه نفت
مکزیک
اخراج 3هزار معلم اعتصابی
گروە کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری شماره 135 در فرمات پی. دی. اف.

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید

تحلیل هفته:
رکود و بیکاری بیشتر،
نتیجە سیاست خصوصی سازی
یادداشت:
یادآوری چند نکته در مبارزه صنفی

از تجربە دیگران-
اقتصاد غیررسمی: تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش
ششم))

اخبار خارجی
فرانسه
اعتصاب عمومی

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید
تحلیل هفته:
آزادی محمود بهشتی؛
برای آزادی دیگر فعالان با تمام توان مبارزه کنیم
از تجربە دیگران-
اقتصاد غیررسمی: تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش پنجم))
اخبار خارجی
بریتانیا
کارگران محروم شده از کار، 10 میلیون پوند غرامت دریافت می کنند
فرانسه
خارج از ساعات کار، "ایمیل بی ایمیل"
برمه (میانمار) - تایلند
کوشش برای کاهش از فشار کارگران مهاجر برمه در تایلند
ایده های نو
دومین تقویم کارگری منتشر شد

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته:
وعدە افزایش میانگین دستمزد معلمان،
نتیجە اعتراضات معلمان است
از تجربە دیگران
- اقتصاد غیررسمی: تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش چهارم)
اخبار خارجی
اول ماه می به روایت تصویر

حوادث کار
یادمان کارگران جان باخته حوادث کار

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:

تحلیل هفته: حقوق بشر برای همە، نە برای گروە هایی خاص

از تجربە دیگران
- اقتصاد غیررسمی: تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش سوم)

اخبار خارجی

- بریتانیا: پستچی های دوچرخه سوار برای حقوق کار به مبارزه برخاسته اند!

- سازمان بین المللی کار: لزوم اقدامات پیشگیرانه برای تأمین ایمنی و سلامت شغلی

- گزارش تصویری از مراسم روز کارگر در کشور های مختلف

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته
همبستگی عملی، بە جای همبستگی زبانی
-از تجربە دیگران:
اقتصاد غیررسمی: تعاریف، تئوریها و سیاستها
بخش دوم
اخبار خارجی:
بریتانیا
موافقت فولادکاران با کاهش حقوق شان برای حفظ 4400 شغل
کویت
سقوط 60 درصدی تولید نفت خام در اثر اعتصاب کارگران
هند
به دنبال اعتراضات وسیع دولت تغییر در سیستم بازنشستگی را منتفی اعلام کرد
-کارگران ایران:
هرگز دست از خواسته های به حق خود بر نخواهیم داشت

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید

تحلیل هفته:
مصوبە مجلس؛
میلیون ها تن بە زیر خط فقر راندە می شوند

از تجربە دیگران
اقتصاد غیررسمی:
تعاریف، تئوری ها و سیاست ها

(بخش اول)

اخبار خارجی:
مصر
"حق من، چه حقی؟"
روشنگری یک تحقیق جدید، در مورد کار بدون دستمزد

اتحادیه های کارگری و احزاب اپوزیسیون بریتانیا:
واحد پورت تالبوت را ملی کنید
بحران فولاد به مجلس عوام کشید
امریکا
اعتصاب 40هزار کارگر وریزون
کارگران ایران:
غارت هر چه بیشتر کارگران در دولت تدبیر و امید

حوادث کار:
تاثیر آلودگی مراکز تولیدی بر سلامتی کارگران و محیط زیست

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: ضرورت مبارزه کارگران با ابزار رسانه های اجتماعی
یادداشت

دولت چرا در مقابل قانون شکنی های کارفرمایان
سکوت کردە!؟

-از تجربە دیگران:
کار اجباری (ادامه از بخش13) کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های صنفی
اخبار خارجی:
بریتانیا
وضعیت میلیون ها کارگر جوان در نظام بازنشستگی جدید بدتر می شود

ژاپن
افزایش مرگ و میر در اثر اضافه کاری
گاردین 3 آوریل 2016
امریکا
کارگران به ایجاد اتحادیه در هتل لاس وگاس دونالد ترامپ رأی دادند

ترجمه منتخب: نولیبرالیسم و پی‌آمدهای آن
(کندیس اسمیت)

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: مشروط کردن خدمات بیمەای، ترفندی برای محروم کردن کارگران

-از تجربە دیگران:
کار اجباری (ادامه از بخش11) کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های صنفی مقابله با
اخبار خارجی:
اینداستری آل، 29 مارس 2016
ضرورت گذار عادلانه به اقتصاد پایدار

بنگلادش
درهای دانشگاه به روی زنان بافنده گشوده شد

بریتانیا
آیندۀ کارگران فولاد "تاتا" چه خواهد شد؟

-کارگران ایران: سایه فقر بیشتر بر هفت سین گارگران

حوادث کار آینده ای مبهم در انتظارخانواده قربانیان حوادث کار

یادداشت: خصوصی سازی و آینده ناروشن معیشت کارگران

شنبه 14 فروردین 1395 / 2آوریل 2016/ سال سوم شماره 127

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید؛
-تحلیل هفته: زندان و احکام زندان معلمان را از مبارزە باز نخواهد داشت
-از تجربە دیگران: کار اجباری (ادامه از بخش دهم)کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های صنفی ITUC در مقابله با کاراجباری - برمە
-اخبار خارجی: هند
-کارگران اسیر کوره های آجرپزی تدریجاً در می یابند حقوقی دارند
-مالزی: وضع مالیات جدید برای کارگران خارجی
-اندونزی: اتحادیه های کارگری حامی اعتراضات به دستمزدها
-کارگران ایران: قانون گریزی بیشتر در دولت تدبیر و امید
-حوادث کار: قربانیان خاموش محیط کار
-یادداشت: وضعیت اشتغال و بیکاری دولت یازدهم (تدبیر و امید)

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: سال به سال، دریغ از پارسال!
- از تجربه دیگران: کار اجباری (بخش دهم)
جهان:
- موریتانی: تصویب پروتکل منع کار اجباری، گامی به سوی آزادی
- هنگ کنگ: یک ششم کارگران خانگی خارجی، کار اجباری می کنند
- کلمبیا: توافق اتحادیه معدن زغال سنگ کریون با پرهیز از اعتصاب
کارگران ایران:
- ناقوس خانمان برانداز خصوصی سازی در "مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه"
حوادث کار: - ایمنی کار منحصر به محل کار نیست
- معیشت کارگران: چشم انداز وضعیت معیشتی کارگران در سال 1395
- زنان کارگر: زنان کارگر و نابرابری دستمزد

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:

تحليل هفته: تثبیت دستمزد زیر خط فقر، نتیجە اتحاد سرمایە داران و پراکندگی ماست
از تجربه ديگران: کار اجباری – (بخش نهم) کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های صنفی – مه ۲۰۰۸
اخبار خارجی:
جهان- سازمان بین المللی کار: نگاهی به وضع زنان کارگر به مناسب 8 مارس
بریتانیا: بیش از 800هزار کارگر "صفر ساعت قرارداد"
از میان اخبار و رویدادھای جنبش کارگری در ھفته ی گذشته
اطلاعیه‌ها: اطلاعیه کانون صنفی معلمان ایران درباره صدور احکام اولیە دادگاە سە تن از فعالان صنفی معلم
صدای کارگر: حداقل دستمزد ۵/۱ میلیونی برای كارگران
گزارش: سازمان های کارگری امسال نیز پرچمدار بزرگذاشت روز زن در ایران شدند

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:

تحليل هفته: تعامل با کار فرمایان، ضدیت با کارگران
از تجربه ديگران: کار اجباری – (بخش هشتم) کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های صنفی – مه ۲۰۰۸
اخبار خارجی:
اسراییل - کرانه‌ی غربی رود اردن: «سودااستریم» پس از ترک کرانه‌ی غربی کارگران فلسطینی‌اش را اخراج کرد
بریتانیا: زنان به زحمت از معادل نیم بازنشستگی مردان برخوردارند
سازمان ملل: حمایت از کارگران مهاجر به سود اقتصاد کشورهای میزبان است
کارگران ایران: حقوق‌های 200 هزارتومانی در دفاتر شیک!
اطلاعیه‌ها: بهنام ابراهیم‌ زاده، فعال کارگری ومدافع حقوق کودکان به بیمارستان انتقال داده شد
صدای کارگر: کارگران زن، ارزان‌ترین نیروی کار کشور

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
تحليل هفته: راە دشوار کارگران پس از انتخابات
از تجربه ديگران: کار اجباری – (بخش هفتم) کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های صنفی – مه ۲۰۰۸
اخبار خارجی:
- آرژانتین: رییس‌جمهور جدید در برابر اعتصابات سراسری قریب‌الوقوع کارگران بخش دولتی
- کره جنوبی: خطر کاهش اعضای اتحادیه‌های کارگری
- بریتانیا: کنگره‌ی اتحادیه‌های کارگری: رفراندوم اتحادیه‌ی اروپا تهدیدی برای حقوق کار
- از ميان اخبار و رويدادهای جنبش کارگری درهفته گذشته
حوادث کار: کشته و مصدوم شدن 5 کارگر در نفت شهر
- اطلاعیه‌ها: بیانیه کانون صنفی معلمان ایران در ارتباط با صدور حکم سنگین زندان برای اسماعیل عبدی دبیر کل کانون
صدای کارگر: بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد در رابطه با حداقل دستمزد سال ۹۵
گزارش:
- موج جدید علیه اتحادیه های کارگری
- نامۀ کنفدراسیون بین المللی کارگران حمل ونقل (آی تی اف) به روحانی

صفحه‌ها