لیلا اسدی

جنبش زنان و ماتریس سلطه

« چند هفته گذشته برنامه پرگار بی بی سی میزگردی[1]را با حضور دو فعال حقوق زنان– خدیجه مقدم و محبوبه عباسقلی زاده –و یک دختر جوان عرب که به مرکزگرا بودن جنبش زنان در ایران و در پی آن نادیده گرفتن زنان گروه های اقلیت از جمله زنان عرب انتقاد داشت، ترتیب داد. در این برنامه هیفا اسدی اظهار داشت: نیازها و مطالبات زنان فقیر عرب از نظر جنبش زنان که بیشتر مسائل خود را بر محور خواست های زنان طبقه متوسط مبتنی کرده، دور مانده است.

بخش: 

تطبیق شریعت با مطالبات برابری خواهانه زنان

واقع این نوشتار در نظر دارد تا به طور مختصر مقررات خانواده متفاوت و یا بازنگری شده در برخی از كشورهای اسلامی را مورد بررسی قرار دهد تا شاید الگوهای مناسب بر اساس یك خاستگاه مشترك اعتقادی ارزیابی شده و مورد استفاده قرار بگیرد

بخش: 
اشتراک در RSS - لیلا اسدی