یادها و خاطره‌ها

مدرسه فمینیستی

مدرسه فمینیستی یاد و خاطره هاله سحابی را گرامی می دارد و خواهان پی گیری قضایی عاملان این واقعه است که منجر به مرگ دلخراش این زن برجسته ایرانی شد، زنی که جسارت او در کاویدن متون مقدس برای گشودن...

منصوره شجاعی

هاله سحابی “ایراندخت” برابری خواهی به محنت کشته شد!

عکس پدر را به دسته گلی آذین کرده در دست در صف جلو می رفت … زنی از تبار آزادی خواهی و برابری جویی … طلایه دار صف مبارزه … سرمست از بودن در...

او بدون شک پرچمدار مبارزه با فساد در فوتبال ایران بود و از این به بعد هم باید گفت: راه حجازی ادامه پیدا خواهد کرد و در دنیای امروز که اینترنت مهمترین وسیله ارتباطی محسوب میشود ایجاد محدودیت برای...

پرویز داورپناه

آلما ۲۴ سال بعد از انقلاب برای اولین بار سفری به ایران داشته است. او در مجله جوانان، چاپ لوس آنجلس از مشاهدات خود در ایران چنین می نویسد: من در این سالها همواره در حسرت دوری از وطن بودم و با شنیدن...

خالد چلنگ وکیل مدافع و یار فراموش ناشدنی جنبش چپ ترکیه درگذشت

در مراسم خاکسپاری خالد چلنگ نمایندگان احزاب و شخصیتهای سیاسی و چپ ترکیه هر یک با گرامی داشت یاد و خاطره او بر جنبه ها و خصایل...

پرویز داورپناه

فرزاد اگرچه با امید به آینده اعدام شد و رفت، اما از باند بازی هایی که وجود داشت و از اینکه عده ای همه کس و همه چیز را می خواهند مصادره کنند، دلخور بود، و در آخرین روزها داشت یادداشتی می نوشت که...

م. نکوکار

در سالگرد اعدام ناجوانمردانه فرزاد و چهار تن دیگر از فرزندان دلیر ایران

و فرزادت که در سالهای طولانی اسارت حتی لحظه ای به دژخیمان اجازه نداد که زیبایی افکارش را بیالایند. او با واژه واژه...

منصوره بهکیش

مادر اسحاقی، مادری که سال های سال در کنار ما بود. او پسرش مهدی را در سال ٤٩ در درگیری های سیاهکل از دست داد و همواره به پسرش افتخار می کرد. او همواره تلاش می کرد که با روحیه ای بالا در کنار...

بعد از ظهر روز شنبه نهم آوریل، مراسم یاد بود جان شیفته کرد، کاک غنی بلوریان، در حضور همسر گرامی ایشان، مرضیه خانم ، و با شرکت شخصیتها و فعالین سیاسی، نمایندگان احزاب و دوستداران وی در سالن...

مهران ادیب

دکتر حسین فاطمی ... قبل از این که هدف تیر جلادان قرار گیرد خطاب به حاظران در میدان تیر گفت: "خدا راشکرمی کنم که با شهادت در این راه پرافتخار دین خود را به ملت ستمدیده و استعمار زده و غارت شده...

افشار در جدال گنگ "غرب" و "شرق"، "تقلید امروز" و "اصالت دیروز"، "معنویت این" و "مادیت آن" دیگر، گرفتار نیامد. ایران بود و جهانی. جهان بود و ایرانی. ذره ذرۀ جهان را در جست و جوی ایران می پیمود و در...

فرخ نگهدار

خوب من چرا وارد سیاست شدم؟ اولین چیزی که مرا تشویق به این کار کرد تبعیض بود. در منطقه ما هرگز رئیس ادارهای، فرمانداری، شهرداری به قدرت نرسید. اجازه ندادند از اهل محل حتی یک نفر هم فرماندار بشود....

بهزاد کریمی

نه گفتن به دیکتاتوری همواره جای ستایش دارد، اما عیار آن برای دو دوره رکود و اعتلاء متفاوت است. مام غنی بلوریان طول زندان را عمدتاً در سال های یاس و سرخوردگی جنبش گذراند و آنهم در بدترین زندان های...

بهزاد کریمی

در سوگ رفیق امیر امامی
در آن دوره و سالها مهاباد چند بار دست به دست گشت و او به اتکای موقعیت اجتماعی و نوع رفتاری که با محیط تنظیم کرده بود، محکم سر جایش ماند و هیچگاه هم شهر را ترک نکرد و...

جبهه ملی ایران

جبهه ملی ایران به عنوان خانه سیاسی مصدق و انعکاس دهنده افکار و اندیشه های آن بزرگ مرد به هموطنان عزیز وسایر ملل به پا خاسته منطقه تاکید مینماید که جز مطالبه آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی راه...

بهزاد کریمی

درگذشت داریوش همایون همانند زندگی سیاسی اش، بازتابی بلند داشت.

او می دانست که تنها با حزبیت قدرتمند و نهادینه شده در جامعه ومیان همه شاخه های سیاسی کشور است که می توان مانع برگشت سلطانیسم...

م. نکوکار

کسی که کمتر نامیده شد یا حد اقل من کمتر چیزی در مورد وی خواندم و شنیدم جانباخته فدایی رفیق مرضیه اسکویی بود. به همین دلیل فکر کردم که شاید بد نباشد از او نیز یادی بشود خصوصا که چند روزی بیش به روز...

بنیامین صدر

این قطعه، جز چند ماه اول انقلاب، دیگر روی خوش به خود ندید. دور تا دورش دیواری بلند کشیده شد ومزدورانی از روی نا آگاهی و كینه توزی به قبر مبارزانی كه در رژیم سابق شهید شده بودند، حمله می كردند....

بهزاد کریمی

دریغ از رفت آن وارسته انسان پاکدل!

بزرگی این شیخ باورمند به دین در آن بود که درست در هنگامه برپایی بارگاه دین در کشور، پرچم ضرورت جدایی دین از قدرت سیاسی را در زادگاهش و در سراسر کردستان،...

ترجمه از:
ا. م. شیری

... لنین نه تنها باور نامحدودی به توان انسانهای کار داشت، حتی آنها را بمثابه بالاترین داور برای اعضای خود حزب می دید. در دوره پاکسازی حزب کمونیست اتحاد شوروی (بلشویک) او نوشت: «توده های زحمتکش با...

صفحه‌ها