یادها و خاطره‌ها

م. نکوکار

در سالگرد اعدام ناجوانمردانه فرزاد و چهار تن دیگر از فرزندان دلیر ایران

و فرزادت که در سالهای طولانی اسارت حتی لحظه ای به دژخیمان اجازه نداد که زیبایی افکارش را بیالایند. او با واژه واژه...

منصوره بهکیش

مادر اسحاقی، مادری که سال های سال در کنار ما بود. او پسرش مهدی را در سال ٤٩ در درگیری های سیاهکل از دست داد و همواره به پسرش افتخار می کرد. او همواره تلاش می کرد که با روحیه ای بالا در کنار...

بعد از ظهر روز شنبه نهم آوریل، مراسم یاد بود جان شیفته کرد، کاک غنی بلوریان، در حضور همسر گرامی ایشان، مرضیه خانم ، و با شرکت شخصیتها و فعالین سیاسی، نمایندگان احزاب و دوستداران وی در سالن...

مهران ادیب

دکتر حسین فاطمی ... قبل از این که هدف تیر جلادان قرار گیرد خطاب به حاظران در میدان تیر گفت: "خدا راشکرمی کنم که با شهادت در این راه پرافتخار دین خود را به ملت ستمدیده و استعمار زده و غارت شده...

افشار در جدال گنگ "غرب" و "شرق"، "تقلید امروز" و "اصالت دیروز"، "معنویت این" و "مادیت آن" دیگر، گرفتار نیامد. ایران بود و جهانی. جهان بود و ایرانی. ذره ذرۀ جهان را در جست و جوی ایران می پیمود و در...

فرخ نگهدار

خوب من چرا وارد سیاست شدم؟ اولین چیزی که مرا تشویق به این کار کرد تبعیض بود. در منطقه ما هرگز رئیس ادارهای، فرمانداری، شهرداری به قدرت نرسید. اجازه ندادند از اهل محل حتی یک نفر هم فرماندار بشود....

بهزاد کریمی

نه گفتن به دیکتاتوری همواره جای ستایش دارد، اما عیار آن برای دو دوره رکود و اعتلاء متفاوت است. مام غنی بلوریان طول زندان را عمدتاً در سال های یاس و سرخوردگی جنبش گذراند و آنهم در بدترین زندان های...

بهزاد کریمی

در سوگ رفیق امیر امامی
در آن دوره و سالها مهاباد چند بار دست به دست گشت و او به اتکای موقعیت اجتماعی و نوع رفتاری که با محیط تنظیم کرده بود، محکم سر جایش ماند و هیچگاه هم شهر را ترک نکرد و...

جبهه ملی ایران

جبهه ملی ایران به عنوان خانه سیاسی مصدق و انعکاس دهنده افکار و اندیشه های آن بزرگ مرد به هموطنان عزیز وسایر ملل به پا خاسته منطقه تاکید مینماید که جز مطالبه آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی راه...

بهزاد کریمی

درگذشت داریوش همایون همانند زندگی سیاسی اش، بازتابی بلند داشت.

او می دانست که تنها با حزبیت قدرتمند و نهادینه شده در جامعه ومیان همه شاخه های سیاسی کشور است که می توان مانع برگشت سلطانیسم...

م. نکوکار

کسی که کمتر نامیده شد یا حد اقل من کمتر چیزی در مورد وی خواندم و شنیدم جانباخته فدایی رفیق مرضیه اسکویی بود. به همین دلیل فکر کردم که شاید بد نباشد از او نیز یادی بشود خصوصا که چند روزی بیش به روز...

بنیامین صدر

این قطعه، جز چند ماه اول انقلاب، دیگر روی خوش به خود ندید. دور تا دورش دیواری بلند کشیده شد ومزدورانی از روی نا آگاهی و كینه توزی به قبر مبارزانی كه در رژیم سابق شهید شده بودند، حمله می كردند....

بهزاد کریمی

دریغ از رفت آن وارسته انسان پاکدل!

بزرگی این شیخ باورمند به دین در آن بود که درست در هنگامه برپایی بارگاه دین در کشور، پرچم ضرورت جدایی دین از قدرت سیاسی را در زادگاهش و در سراسر کردستان،...

ترجمه از:
ا. م. شیری

... لنین نه تنها باور نامحدودی به توان انسانهای کار داشت، حتی آنها را بمثابه بالاترین داور برای اعضای خود حزب می دید. در دوره پاکسازی حزب کمونیست اتحاد شوروی (بلشویک) او نوشت: «توده های زحمتکش با...

دکتر محمد علی خُنجی یکی از مبارزان و رهبران اندیشمند، دانشور، سختکوش و پرشور جبهه ملی ایران بود که تا آخرین روز زندگی دمی از کوشش در راه تعالی فکری نسل جوان نهضت ملی و سازماندهی جبهه ملی ایران که...

بیژن باران

فروغ در شعر و مصاحبه ها دردهای جامعه ایرانی دهه 30 تا 40 ش را با فقر مزمن توده های وسیع زیر تیغ سانسور شدید بیان می کند. او عدم عدالت اجتماعی برای قشر وسیع زنان را اینگونه بیان می کند: "آرزوی من...

منصوره شجاعی

زادن را ارج نهادن در میانه مرگ و اندوه و زندان و احکام سنگین آن هم به بهانه تولد زنی که درمیانه گفتن و سرودن و عشق ورزیدن ناگهان خشکید و حسرت شعر وعشق جسورانه را بر دل خیلی از ماندگان به جا گذاشت...

فیصل ایراندوست

دکتر افراسیاب حلیمی معروف به دکتر افراسیاب هورامی، در تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۰، در شهر مسکو بر اثر سکته قلبی زندگی را بدرود گفت. وی سال ها از عمر خود را صرف تحقیق در مورد مبارزات مردم در کردستان کرد...

فرخ نگهدار

مصاحبە شهلا بهاردوست با رفیق فرخ نگهدار پیرامون زندگی، شخصیت و نقش حمید اشرف زوایای جدیدی را از زندگی رفیق حمید اشرف بە شنوندگان ارایە می دهد.

بیژن باران

کلام شیرین ساعدی مخاطب را به دنیای شخصیت هایی از تبار انسان می برد که همه آنها بوسیله ساعدی بهم مرتبطند. خود ساعدی راوی تاریخ در فلات است که با تمام انسانهای سترگ تاریخ جهان مرتبطند. سلطانپور با...

صفحه‌ها