یادها و یادبودها

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

گرچه هنوز صحنه انتخابات چندان روشن نيست و صف‌آرائی‌ها شکل نگرفته‌اند، اما نيروهای اپوزيسيون دمکرات و سکولار از هم اکنون بايد بکوشند که با ارائه برنامه و معرفی کانديداهای مورد نظر خود، در روند انتخابات و در شکل‌دهی صحنه سياسی کشور نقش بازی کنند و نگاه‌ها را به سوی برنامه خود و مطالبات مردم جلب نمايند.

چنین شد که فرامرز و منصور را که زمانی از دانشجویان فعال بودند، گزمگان زمام خــرد کشان کشان به میدان تیر بردند. سروها را که از خون دل برآمده بودند گردن زدند و فریادی برنخاست. دانشجویان را از پنجره پرتاب کردند. بندیان را دسته دسته در شکافهای کوهها راندند و کوه را منفجر کردند. عقربههای ساعت مچی، بعلت این که پیچ کوک آن کشیده شده بود، نشان میداد که ساعت ۴ صبح از حرکت باز ایستاده است

نظر1
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

مردم و نيروهای سياسی ايران بر سر تأمين حقوق بشر زبان مشترکی يافته‌اند. مردم ايران اکنون به خوبی می‌دانند که اين حقوق،‌ مرز و نسبيت فرهنگی و دينی نمی‌شناسد،‌ جهان شمول است. به جرأت می‌توان گفت بخش مهمی از آنچه در دستور کار مبارزه آزادی‌خواهان ایران قرار دارد، و آنچه گروه‌های مختلف مردم ایران برای دست‌یابی بدان تلاش می‌کنند و در این راستا با مقاومت حکام مستبد جمهوری اسلامی روبرویند، در نظام جهانی حقوق بشر به عنوان حق هر انسان به رسمیت شناخته و تثبیت شده است.

امیر جواهر لنگرودی

کينه وجودی هر خاک خفته «پرت‌آباد» و « لعنت‌آباد»ی چه سنگينی می‌کند بر دل بيدادگران زمان و چه جان‌مايه نشاط‌آوری از هستی زندگی بر دلهای يکايک خانواده‌ها می‌افشاند وقتی بر سر خاکی گرد می‌آيند. بی‌آنکه بدانند جان‌مايه زندگی‌شان در کدامين تکه از اين خاک آرميده‌اند. چرا که شب‌پرستان مرگ‌‌آفرين، اين جان‌های هستی‌سوز را دزدانه و شبانه بر خاکشان سپردند تا جبن و جنون خود را بپوشانند و فتوای امام را از ديده‌ها پوشيده بدارند.

بانو صابری

تقديم مى‌کنم، با عشق و دردى مشترک به خواهرم مريخ و تمام همسران جانباختگان که با فاجعه تابستان سال ۶۷ درد و رنجشان جاودانه شد.

مهدی اصلانی

شاميت، به جون همه‌ مردا، يه روز برمی‌گرديم. اگر نه خودمون كه بچه‌هامون. قبراتونو پيدا می‌كنيم و رو هر كدام، به جاى سنگ، “سرو” می‌كاريم. بچه‌هاى نسل سبزبايد زير اين سروا خنك بشن و قد بكشن. يادشون نره كه چه بر سر مان آمد. بعدشم همه با هم دم مى ‌گيريم. به جون همه‌ مردا راس می‌گم. مثل همون شب بند "يکى يه دونه عزيزم يکى يه دونه عزيزم"

محمود خلیلی

«وحيد» همچنان يک‌پارچه شور و انرژى و روحيه بود. سربه سر همه مى‌گذاشت پير و جوان برايش تفاوتى نداشت مى‌گفت: زمان زيادى براى خنديدن نمانده من توى زندگى کوتاهم خيلى چيزها ديدم، آدم‌هاى خوب آدم‌هاى بد، جونورهاى رنگارنگ، حيوون‌هاى دوپا، ولى از اين جونورا (رژيم) وحشى‌تر نديدم

احمد موسوی

اکثريت بزرگ جمعيت کنونى کشور ما رويداد ٣٠ خرداد ١٣۶٠ را اگر بشناسد، تنها از طريق خوانده‌ها و شنيده‌ها می‌شناسد. آنچه جنايت کشتار هزاران زندانى سياسى ايران در مرداد و شهريورماه ۶۷ را از جنايت‌ها و قتل‌عام‌هاى ديگر برجسته‌تر می‌کند و حس همدردى بيشترى را دروجود انسان‌هاى آگاه، محافل و مجامع بين‌المللى بر می‌انگيزد، مظلوميت اين زندانيان جان‌باخته است. زندانيانى که دوران محکوميت خود را مى‌گذراندند

علی رضا جباری (آذرنگ)

در اين همايش محمد على عمويى؛ توران ميرهادى؛ بهمن حميدى؛ جعفر کوش‌آبادى؛ دکتر بنى طرف؛ مريم محبوب؛ نياز يعقوب‌شاهى و روزبه کريمى؛ هر يک به نوبه‌ى خود سخنانى در خصوص زندگى ادبى و هنرى و ابعا د گوناگون شخصيت به‌آذين و همچنين درباره‌ی فعاليت‌هاى صنفى و اجتماعى او گفتند.

علی توفانی

بعد از گذشتن چند روز مادر فروغ از طریق روزنامه اطلاع پیدا می‌کند که کالبد انوشيروان لطفى را درگورستان خاوران دفن کرده‌اند؛ مادر انوش برآشفته به گورستان خاوران مى‌شتابد تا مزارِ تنِ خفتهِ در خاک ِعزيزش را بيابد اما پیکر خونين آن شيرآهنکوه مرد را بر بلنداى خاک مى‌بيند. و اين چنين است که انوشيروان لطفى به اسطوره‌ها و بى‌مرگان تاريخ مى‌پيوندد.

شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

رفيق اسد از مبارزان ثابت قدم راه آزادی، عدالت اجتماعی و سوسياليسم بود که تا آخرين دم حيات به آمالها و آرمان‌هايش پای بند باقی ماند.

اسد عظيم زاده مترجم كتاب هاى «كوبا و سوسياليسم: مجموعه شانزده مقاله، سخنرانى و مصاحبه درباره كوبا» (نشر چشمه) و «كاسترو در كنگره پنجم: گزارش اصلى و سخنرانى پايانى هاوانا، ۸ و ۱۰ اكتبر ۱۹۹۷» (نشر آتيه) شامگاه سه شنبه (١۵ فروردين) بر اثر ابتلا به بيمارى كبدى درگذشت

بهروز خلیق

مشروطه طلبان سلطنتى و از جمله رضا پهلوى مدعى پايبندى به دمکراسى هستند. آنها قتلهاى زنجيره اى و جنايات رژيم حاکم را محکوم ميکنند ولى سخنى در مورد جنايات دوره محمد رضا شاه به زبان نميآورند. حکومتگران امروز هم که عده اى از آنها در دوره شاه در زندانها بسر ميبردند، کشتارها، شکنجه ها و سرکوبهاى دوره شاه را محکوم و به خاطر اينکه فراموش نشود، موزه درست ميکنند ولى همان جنايات را با ابعاد بيشترى انجام ميدهند. گويا که براى مشروطه طلبان سلطنتى و گردانندگان جمهورى اسلامى جنايت در يک رژيم محکوم است و در ديگرى مجاز.

فردوس جمشیدی رودباری

آنچه هدف بنيان گذاران سازمان بود مبارزه عليه ديکتاتورى شاه براى آزادى، مبارزه عليه سلطه خارجى براى استقلال و مبارزه عليه فقر و بى عدالتى براى تامين عدالت اجتماعى و بهروزى مردم ايران بود و به اين هدف هميشه وفادار ماندند

اصغر جیلو

ن نوع توسعه سرمايه دارى كه ما در ايران شاهدش بوديم بجاى هدايت ايران به سوى سعادت، رفاه بيشتر، مدرنيته و دموكراسى باعث بيرون آمدن ديو تحجر و عقب ماندگى و پس روى از بطرى شيشه اى جادو شد و سرمايه دارى غرب هم يكى از مناطق مهم نفوذ خود را از دست داد

اکبر عسگرپور

عده اى تحت عنوان جمهورى خواهى، چشم اميد به جمهوريخواهان اسلامى دارند. و عده اى ديگر دفاع از رژيم سلطنتى (رژيم شاهى آرمانى منهاى ديکتاتورى شاهى) را به عنوان بديل جمهورى کشف کرده اند. غافل از آنکه چه رژيم سلطنتى (بخوان شاهى ولائى) وچه رژيم ولائى فقاهتى، هر دو متکى به ملکوت و ناظر فراخاکى اند و قدرت خود را از فراى زمين دريافت مى کنند

حسن جعفری

جنبش مسلحانه از دل جنبش روشنفکرى دهه چهل بيرون آمده بود، در اين مکتب پرورش يافته بود، همدلى و همراهى اين نيرو را با خود داشت، از آن تغذيه مى کرد، فرياد پرخاشگرانه اين نسل بر عليه بيداد و ستم و ديکتاتورى بود. نه اينکه روشنفکران ما تحت تاثير مبارزه مسلحانه بودند، بلکه جنبش فدائى تبارز سازمان يافته، راديکال و مسلحانه گرايشات مبارزاتى جنبش روشنفکرى دهه چهل بود

دانش باقرپور

سال هاست که با فروپاشى بلوک سوسياليستى و گسست فدائيان از باور ايدئولوژيک، راه براى بازسازى «نظرى و برنامه اي» فراهم شده است که البته بدون نقد شفاف و علمى آن، بستر و فرهنگ بازنگرى نظرى و برنامه اى چپ فراهم نمى شود. زيرا هيچ اعتقادى ولو آنکه از يقين ذهنى برخوردار باشد، از بازنگرى انتقادى در امان نيست.

بر عکس به کارگيرى فکر و انديشه و فدا کردن انرژى درراه رسيدن به عدالت و دمکراسى و آزادى مد نظر است. فدايى امروز نفى خشونت درهر شيوه اش را چراغ راه خود کرده است. فدايى اکثريت را مى توان به صراحت بگويم هيچگاه دست به خشونت نخواهد زد. دفاع مدنى درشکل هاى کم خطر براى مردم متدى است که فداييان مى توانند حداکثر تبليغ را رويش انجام دهند. اما خشونت هرگز. فدايى امروز نمى تواند فدايى ديروز باشد. چون هم جهان تغيير کرده است و هم فداييان. برآمد اين دو با تکيه به ثقل سنگين تغييرات جهانى فدايى امروز راساخته است. اين فدايى دمکرات، عدالت خواه و جمهورى طلب و مخالف خشونت است.

حسن نادری

اگر همه چيز ممکن نيست، اما هيچ چيز هم از قبل نوشته نشده است. آيا تاريخ با نظام سرمايه دارى حرف آخر خود را زده و سوسياليسم در چشم انداز آيندهء بشرى محو شده است؟ اختلال مدنى بوجود آمده از آتش سوسياليسم دولتى، هر سازمان عد التخواه و آزادى طلب را بر آن ميدارد تا در مقابل نقش و مقام سياست از خود بپرسد. يک عقيده در حال زايش است. غير قابل پشت سرگذ اردن نظام سرمايه دارى به زير سئوال ميرود.

صفحه‌ها