رسول آذرنوش

خامنه‌ای و کاندیداهایش

آقای حقوق‌دان مردم را با مترسک رئیسی می‌ترساند و این در حالی است که اگر رئیسی فرصت ظهور و حضور درانتخابات پیداکرده این بدان دلیل است که روحانی با برکشیدن پورمحمدی و نشاندن او بر مسند وزارت دادگستری طی چهار سال گذشته مسئله قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال 67 را به نحو شرم‌آوری عادی‌سازی کرده است. او که خودش هم‌زمانی خواهان برافراشتن چوبه‌های دار در نماز جمعه‌ها بوده در مناظره‌ها حتی نتوانست در رابطه با سوابق سیاسی رئیسی در سرکوب‌ها و اعدام‌های 67 سخنی به زبان بیاورد چراکه خود در کابینه امنیتی‌اش چهره منفوری چون مصطفی پورمحمدی را داشته است که در فاجعه ملی کشتار تابستان 67 همدست رئیسی در هیئت مرگ بوده است

تحرک جدیدی در دیپلماسی منطقه ای رژیم نمی بینم

درعراق هم مانند سوریه سیاست و عملکرد رژیم تغییری نکرده است. در عراق هم رژیم سعی می کند از مبارزه علیه داعش فقط به عنوان وسیله ای برای تقویت حضور سیاسی و نظامی اش بهره برداری کند

منشور موسسان

مبارزه مردم علیه جمهوری اسلامی نیازمند یک آلترناتیو سیاسی با اعتبار، دموکراتیک و مردمی است. بدون شکل گیری این آلترناتیو مبارزه ضد استبدادی مردم فاقد چشم اندازی روشن در راه گذار به دموکراسی خواهد بود. تلاش در این راه از طریق نزدیک کردن نیروهای چپ، دموکرات و لائیک و فراهم آوردن زمینه های لازم جهت شکل دادن به یک ائتلاف گسترده سیاسی میان آنان، از مولفه های اصلی استراتژی سیاسی ما محسوب می گردد.

کدام چپ؟ کدام سوسیالیسم؟

مبانی برنامه چپ درایران

برای خروج از این بحران، ایران به یک انقلاب زیست محیطی و اقدامات ریشه ای نیاز مند است که در مرکز آن، انتقال از الگوی توسعه اقتصادی واقعا موجود به یک مدل توسعه اقتصادی مبتنی بر منافع کارگران واکثریت عظیم شهروندان ایران قرار دارد که باید از آن تحت عنوان اکوسوسیالیسم یاد کرد.

استراتژی سیاسی ما

طرح پیشنهادی برای مباحث پروژه وحدت چپ

ما برای گذار از نظام جمهوری اسلامی به یک جمهوری دموکراتیک و لائیک مبتنی بر عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست در ایران مبارزه می کنیم. حل بحران های موجود در جامعه ما بدون انحلال کلیه ارگان های رژیم و گذار از استبداد مذهبی حاکم به یک دموکراسی فراگیر، ممکن نیست.

طرح پیشنهادی برای مباحث پروژه وحدت چپ

طرحی در استراتژی سیاسی

ما برای گذار از نظام جمهوری اسلامی به یک جمهوری دموکراتیک و لائیک مبتنی بر عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست در ایران مبارزه می کنیم. حل بحرانهای موجود در جامعه ما بدون گذار از استبداد مذهبی حاکم به یک دموکراسی فراگیر، ممکن نیست...

مبارزه فداکارانه سازمان دستاوردهای ارزشمند برجا گذاشته است!

به نظر من ایده های بیژن جزنی نقطه عطف مهمی را در تحولات نظری و دیدگاهی سازمان رقم زدند. این تحول موجب شد که سازمان از اکسیونیسم و رمانتیسم انقلابی فاصله گرفته و به واقعیت های اجتماعی، پیچیدگی های مبارزه سیاسی و اهمیت دادن به ارتباطات توده ای و کار علنی و نیمه علنی، نزدیکتر شود.

اکو سوسیالیسم

از این رو چپ سوسیالیستی ایران، نه فقط باید در همبستگی با جنبش جهانی آلتر موندیالیست بلکه در فرموله کردن مطالبات جاری مردم و تدوین و تنظیم برنامه و اهداف استراتژیک، اکوسوسیالیسم رادر مرکز توجه خود قرار دهد که این البته بدون یک بازنگری انتقادی رادیکال به دیدگاه های گذشته و چپ سنتی امکان پذیر نخواهد بود.

کدام چپ؟ کدام سوسیالیسم ؟

مبانی برنامه چپ در ایران
سرمایه داری از دهه 80 میلادی وارد فاز جدید نئولیبرالیسم وگلوبالیزاسیون گردیده است. هدف نئولیبرالیسم از میان برداشتن هرگونه محدودیت اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیک از مسیر توسعه طلبی سرمایه داری درابعاد جهانی است. کالائی کردن تمامی حوزه های زندگی اجتماعی وکلیه منابع طبیعی،آزادی عمل بی قید وشرط گردش سرمایه و کالا، خصوصی سازی گسترده واز بین بردن خد مات عمومی وتامین های اجتماعی و سلطه آزاد سهامداران و سرمایه داران بر کارگران و چپاول طبیعت در سراسر کره خاکی، مهمترین شاخصه های سرمایه داری در دوران کنونی است.

یک راه حل مسالمت آمیز و امکانات واقعی برای آن وجود دارد ولی رژیم آن را داوطلبانه نمی پذیرد

نمی توان خواهان تعلیق غنی سازی بود و در عین حال راه را برای تداوم آن از سوی رژیم باز گذاشت تداوم غنی سازی با توجه به هزینه های نجومی آن نقدا بار اقتصادی سنگینی را سالها ست که بر دوش مردم گذاشته است و برای پایان دادن به آن راهی جز تحریم وجود ندارد. این درست شبیه آنست که گاه کارگران برای دستیابی به خواست هایشان به اعتصاب متوسل می شوند که این خود زندگی شان را برای مدتی زیر فشار قرار می دهد

اشتراک در RSS - رسول آذرنوش