مریم نورائی نژاد

نگاهي به كتاب «تحليل جنسيت»: تغییر آرزوي دختران ايراني از «ازدواج» به «اشتغال»

تلاش زنان ايراني براي اتصال به محيط ‌هاي حرفه‌اي و شغلي تا جايي پيش رفته كه نويسنده را با تحليل‌هاي فراوان به اين واقعيت مي‌رساند كه آرزوي دختران ايران از ازدواج به اشتغال تغيير كرده است.

بررسی جزئی نگری عقل مذكر در مديريت محيط زيست با نگاهی به كتاب «زنان و محيط زيست»

كتاب «زنان و محیط زیست» از جمله آثار خواندنی دكتر عباس محمدی اصل؛ جامعه شناس برجسته جنسیتی است كه موفق شده برگزیده یازدهمین دوره كتاب فصل در سال 88 نیز باشد. این كتاب كه توسط نشر شیرازه و در 196 صفحه منتشر شده؛ بنابر گفته مولف در مصاحبه ای[1]، به «بررسی زندگی مسالمت آمیز با طبیعت» در دنیای امروز پرداخته و در واقع با دست گذاری بر روی مبحث مهم محیط زیست، دو حوزه تعامل زن و طبیعت را مورد موشكافی قرار داده است

بخش: 

با خواندن این کتاب از احوال "زنان در روزگارشان" خبر بگیرید

مارلین لگیت ... تاریخ فمینیسم را به سه مرحله تقسیم می کند. مرحله اول، که در آن هر زنی به تنهایی علیه هنجارهای جنسیتی در سطح فردی دست به اعتراض می زند (دوران آغازین مسیحیت و قرون وسطی). مرحله دوم، که در آن تمامی سازمانها، یک سازمان برای کمک به نوع بشر اند و بخش مجزایی به نگاه های فمينیستی اختصاص ندارد (رنسانس واصلاحات). مرحله سوم، که دوران ظهور جنبشهای فمينیستی در قرن هجدهم میلادی است. در تمامی این سه مرحله لگیت چگونگی تاثیرات طبقه، نژاد و اخلاقیات حاکم را در شکل دادن به تغییرات زندگی زنان و انگیزه های مخالفت علیه هنجارهای جنسیتی بررسی می کند.

بخش: 

زنگ «پنج فرمان» مدارس دخترانه به صدا درآمد

ندو، نخند، نپر، نرقص و نخوان

کارهای ساده ای مثل دویدن، خندیدن، پریدن، رقصیدن و خواندن. معلم هایمان کجا بودند؟ آنها چه می کردند؟ آیا به ذهن شان نمی رسید گاهی ورای آنچه حاکم است، حرفی بزنند؟ آیا به این فکر نکرده بودند که می شود یک جلسه کتاب را بست و از بچه ها خواست حرف بزنند؟ آیا هنوز هم در مدارس دخترانه، همان شرایط زمان تحصیل ما غالب است؟ با همان شدت و حدت؟ ای کاش نباشد

اشتراک در RSS - مریم نورائی نژاد