اسناد سازمان

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما از شما تقاضای عاجل داریم که خواهان آزادی فوری افراد دستگیرشده در جریان اعتراض های جمعی در ایران شوید.

هوگو سابرال

نگرانی های شما مورد توجه من قرار گرفت. من مایلم بر اهمیتی که اتحادیه اروپا برای ادامه اجرای توافق هسته ای و بازگشت به صلح و امنیت در منطقه قائل است تأکید کنم.

بولتن بحثهای کنگره اول، از اول فروردین 1366 تا 15 اردیبهشت 1368

نظر2

آرشیو نشریه اکثریت، 5 اسفند 1362 تا 27 اسفند 1369، از شماره 1 تا 341

تحلیل هفتگی رویدادهای ایران و جهان از شماره 1 تا 30

گروە کار مطالعاتی و پژوهشی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

گسترش رابطە میان ترکیە و اقلیم کردستان، فاکتور جدیدی در مناسبات نوین در منطقە می باشد. باید بە این مناسبات توجە ویژە مبذول شود و آن را در خوانش موقعیتهای جدید در منطقە بشیوەای جدی بکار گرفت،

مصوب کنگره سيزدهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

جمهوری اسلامی مانع اصلی گذر به جامعه مدرن و تحول به يک کشور پيشرفته و دمکراتیک، برقراری آزادی، عدالت اجتماعی و حقوق بشر در کشور ما است. استراتژی ما رفع مانع اصلی و گذر به جمهوری دمکراتيک و سکولار است. سیاست‌های ما با این استراتژی تبیین می‌شود و در خدمت آن قرار می‌گیرد.

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

سازمان‌ فداییان‌ خلق‌ ایران‌ (اکثریت‌)، مدافع صلح، آزادی، دمکراسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی، برابری، همبستگی، برابر حقوقی زن و مرد، تنوع سبک زندگی، توسعه، حفظ محیط زیست، توزیع دمکراتیک قدرت، ثروت، فرصت‏ها و اطلاعات است. سازمان ما بر تامین هماهنگی و توازن میان آزادی، برابری، دمکراسی، توسعه و حفظ محیط زیست تاکید دارد و برای تامين شرایط زندگی متناسب با کرامت انسانی برای همه شهروندان ایران و فراهم آمدن شرايط گذر تدریجی از سرمایه‏داری به سوسیالیسم دمکراتیک مبارزه می‏کند. ما مخالف تبعیض طبقاتی، جنسیتی، ملی ـ قومی، نژادی‌ و مذهبى‌ هستیم و علیه آن‏ها مبارزه‌ مى‌کنیم.

نظر13
هیئت رئیسه کنگره ١٣ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

کنگره سیزدهم سازمان بر پایه تصمیم کنگره قبل، سر موعد مقرر در تاریخ ٢٩ فروردین ماه سال ١٣٩٢شمسی برابر با ١٨آوریل ٢٠١٣ میلادی، کار سه روزه خود را در شهر برلین (آلمان) آغاز کرد. در مقایسه با کنگره های پیشین، این نخستین کنگره سازمان بود که توانست علیرغم کاستن مدت زمان آن به سه روز، به همه وظایف خود رسیدگی کند.

نظر1
کمیسیون تدوین اسناد پایه‌ای سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

میدان عمل اجتماعی ما، جهان سرمایه‌داری و جامعه سرمایه‌داری ایران است که در آن مبارزه طبقاتی امری است عینى‌ و واقعى‌. ما در مبارزه‌اى‌ که‌ هم‌ اکنون‌ در نظام‌ سرمایه‌دارى‌ جهانى‌ میان‌ کار و سرمایه‌ در جریان‌ است‌، در جانب‌ کار قرار داریم‌. دفاع‌ از حقوق صنفی و سیاسی و مطالبات کارگران‌ و زحمتکشان و خواسته‌های دمکراتیک طبقه متوسط جدید کشور ما خصلت نمای برنامه ما است. ما خود را سازمان چپ دمکرات و سوسیالیست می‏دانیم.‬

نظر1
شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

در دو سال گذشته فضای بسته سياسی کشور تداوم يافته، آزادی بيان و انديشه و جنبش های اجتماعی سرکوب شده، فعالين سياسی و مدنی، تشکل های صنفی و سازمان های غيردولتی تحت فشار قرار گرفته، زندان ها از منتقدين و مخالفين پر شده، موج مهاجرت و سرکوب ها ادامه يافته است. باند نظامی ـ امنيتی با هدايت ولی فقيه، فضای سياسی سنگينی را بر کشور ما تحميل کرده است. فضای سياسی، اجتماعی و فرهنگی کشور در دو دهه گذشته، تا اين اندازه خفقان آور و بسته نبوده است. تغيير وضعيت موجود به امر ضرور و مبرم تبديل شده است.

نظر2
حمید فرخنده

اخیرا گزارشی از سوی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) درباره ضربات تشکیلاتی وارده به این سازمان از سوی نهادهای امنیتی حکومت در سال های دهه 60 منتشر شده تحت عنوان "آسیب شناسی تشکیلات مخفی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در سال های ١٣٦٢ تا ١٣٦٥" که در نوع خود هم بی نظیر است هم دارای نکاتی قابل تامل چه برای اپوزیسیون، چه برای حکومت. بی نظیر است چون تاکنون هیج یک از سازمان ها و احزاب سیاسی چپ چنین میزانی از شفافیت درونی در کارنامه سیاسی خود ارائه نداده اند.

کیانوش توکلی

در این فایل صوتی نگاهی دارم به جزئیاتی از «آسیب شناسی تشکیلات مخفی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)» که اخیرا منتشر شده است . آنچه در اين گفتار می‌اید، دز باره چگونگی لو رفتن تشکیلات مخفی (موازی)؛ دلایل سیاسی، روانی و فنی ضربات 65، مکثی در ارتباط با تصمیماتات تشکیلاتی پلنوم 65 و مسئولیت هئیت سیاسی در این ارتباط.

نظر3
کیانوش توکلی

در این فایل صوتی نگاهی دارم به «آسیب شناسی تشکیلات مخفی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)» که اخیرا منتشر شده است . آنچه در اين گفتار می‌اید، نکاتی از تاريخ شبکه مخفی فدائيان اکثريت در مقایسه با ضرباتی که برسر شبکه مخفی دیگر سازمانهای انقلابی آن دوران آمده بود، گرچه وقايع سياسی سال‌ های گذشته و مصلحت‌ انديشی‌های سياسی و امنيتی موجب شد که بخش‌های مهمی از تاريخ سازمانهای انقلابی در هاله‌ای از ابهام و عدم شفافيت باقی بمانند. در سال 2005 هم نوشته ای در این باره انتشار دادم تحت عنوان علل ضربات سال 1365 سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)

اژدر بهنام

بر اساس داده‌های گزارش می‌توان نتیجه گرفت که ضربات سال 1365 بر تشکیلات سازمان اکثریت، به دلیل مشکلات و ضعف‌های امنیتی در تشکیلات و وضعیت و اطلاعات رژیم، غیرقابل اجتناب بوده است ولی این سوال پیش می‌آید که آیا واقعا نمی‌شد دامنه ضربات را کاهش داد؟ من شخصا بر این نظرم که با توجه به اطلاعاتی که رهبری سازمان اکثریت در مقطع پلنوم 65 داشت، می‌شد که دامنه ضربه را کاهش داد و آن را یا به تعویق انداخت و یا کم اثرترش کرد.

آنچه پیش رو دارید، گزارش تحلیلی است که "کمیسیون بررسی علل و عوامل ضربات به تشکیلات مخفی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) طی سال های ١٣٦٢ تا ١٣٦٥" تهیه کرده است. کار کمیسیون در تابستان سال ٢٠٠٨ برابر ١٣٨٦ آغاز شد و اکنون حاصل کار آن با ارائه گزارش حاضر و قطعنامه که استنتاجات و احکام استخراج شده از گزارش است، منتشر می شود، تا در اختیار علاقمندان به آگاهی از علل و عوامل ضربه به تشکیلات مخفی سازمان و تاریخ سازمان هستند، قرار گیرد.

کمیسیون بررسی علل و عوامل ضربات ...

نظر1

کمیسیون از دوستان و رفقایی که اسنادی از سازمان را در اختیار دارند، درخواست می کند که آنها را در اختیار سازمان بگذارند تا با تکمیل اسناد موجود و پس از بررسی و دسته بندی آنها، در اختیار علاقه مندان قرار گیرند.
کمیسیون از ارائه نظرات و پیشنهادهای علاقه مندان استقبال می کند. برای تماس با کمیسیون لطفاً با آدرس ایمیل asnaddarooni@gmail.com مکاتبه کنید.
کمیسیون تدارک انتشار اسناد درونی سازمان فدائیان خلق ایران “اکثریت”

ما به سوسياليسمی دمکراتيک به عنوان جامعهاى بر پايه دمکراسی اجتماعی و مشارکتی، ژرفش و گسترش پيوسته دمکراسی و حداکثر مشارکت مردم در اداره جامعه و در تصميم گيریهای اقتصادی، جامعه ای با سازماندهی دمکراتيک اقتصاد و توزيع قدرت، ثروت، فرصتها و اطلاعات برای همگان، جامعهاى همبسته، آشتىجو و جامعه ای که در آن تکامل آزاد هر فرد شرط تکامل آزاد همگان است، باورمنديم.
مصوب کنگره دوازده