منصوره شجاعی

برای مینو مرتاضی: محاکمه مادران عاشق

مینو مرتاضی از بنیانگذاران مادران صلح و کنشگر شناخته شده جنبش زنان در ایران است. او را در اسفندماه سال 1392 به دادسرای زندان اوین احضار کردند و در نهایت با وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی به شرط حضور در دادگاه آزاد شد. از روز 16 اردیبهشت 1393 تا خرداد سال ۹۴ چندین بار برای برگزاری دادگاه فراخوانده شد... تا در روز چهارم خردادماه حکم اش صادر شد: شش سال حبس و دوسال محرومیت از حقوق اجتماعی.

بخش: 

روزگار غریبی است خواهران!

در میانه اسید پاشی و دستگیری زنان و تهدید به دستگیری تلاشگران زن،‌ خبر اعدام زن جوانی با پرونده ای مملو از ابهام و تناقض، در غربتی ترسناک در رسانه ها پخش شد و سلول یک زن خالی شد. «مهدیه گلرو»، فعال جنبش زنان روز بعد از این اعدام روانه زندان شد، مباد که زندان زنان خالی بماند. روزگار غریبی است خواهران!

بخش: 

کاشکی سیمین بهبهانی حرف هایم را بشنود

سیمین خانم، اما امروز به راستی برایتان می گویم که اگر موج دستگیری ها بالا نمی گرفت، اگر یکی از کلیدی ترین اعضای جنبش زنان یک ماه بعد در شهریور همان سال سیاه دستگیر نمی شد، اگر خیلی های دیگر مجبور به ترک وطن نمی شدند، اگر نامه پشت نامه به در خانه ام نمی آمد که به زندان برگردم، اگر اخبار رسیده اندکی حکایت از گشودگی میداد، بی تردید برگشته بودم و حالا جایی بودم که دوست داشتم: کنار تخت شما!

سه تصویر از زنان در قاب حضور داعش

تصویر زنانی که در شهر موصل به چنگال فتوای «ختنه زنان» گرفتار خواهند آمد، در کنار تصویر زنان نسل دوم و نسل سوم مهاجر مسلمانی که از کشورهای مختلف اروپایی داوطلبانه به سوی «حجله عروسان جهادی ارتش داعش» سرازیر شده اند، و نیز تصویر دیگری که زنان رزمنده کُرد را اسلحه به دست و آماده گسیل شدن به میدان های جنگ نشان میدهد سه تصویری است که این روزها همراه با اخبار داعش در رسانه ها منتشر می شود.

بخش: 

روز جهانی زن با امید به آمدن بهار و بهاره

جرمی که بدان بهانه بهاره را روانه زندان ساختند چیزی نبود جز طلب حقوق صنفی و مدنی. پس از روی کار آمدن دولت جدید وعده هایی در مورد لغو سهمیه بندی جنسیتی و تفکیک جنسیتی، لغو ممنوعیت تحصیلی از دانشجویان تعلیقی و اخراجی و لغو گزینش های دانشجویی از سوی مسولان دولتی مطرح شده است. پس چرا بهاره باید در زندان باشد وقتی که او نیز در پی دستیابی به همین مطالبات است؟

داش آکل و قانون ازدواج سرپرست با فرزندخوانده

تصویب این لایحه البته با مقادیر زیادی منت هم همراه بود از جمله اینکه امکان ازدواج سرپرست با فرزندخوانده از سوء استفاده جنسی کودکان پیشگیری کرده، یا هرگاه سرپرست خانواده حس کند که به فرزندخوانده نظر دارد فورا به حکم دادگاه می تواند با او ازدواج کند؛ و خبر تاسف بارتر اینکه پیش از پایان سن حضانت در صورت ضرورت (‌بخوان زیاده خواهی دل و چشم چرانی سرپرست خانواده)، مراسم خواستگاری با جلب نظر سازمان بهزیستی و دادگاه امکان پذیر است!

بخش: 

به مناسبت روز جهانی زن: سه روایت از تولد «سرود برابری»

مدرسه فمینیستی: به مناسبت روز جهانی زن، سرودی را که حاصل همکاری سه تن از همراهان مدرسه فمینیستی، و با امید به برقراری صلح و برابری در کشورمان تهیه شده، تقدیم به همه زنان ایرانی می کنیم. این سرود با نام «سرود برابری» حاصل فعالیت مشترک منصوره شجاعی، فرشته مولوی و گرجی مرزبان است.

بخش: 

زخم ملاله بر تن نسرین ستوده

رنجوری تن نسرین ستوده و زخم ملاله یوسف زی از یک تیشه است. همزمانی اعتصاب غذای نسرین و زخمی شدن ملاله نیز نه همدستی که هم سرنوشتی زنانه ای است میان این مادر و دختر جهانی. همزمانی این دو واقعه نیز انگار به ما می گوید که به جای درخواست از نسرین و نسرین های جهان برای شکستن اعتصاب غذا، رو به طرف دیگر دعوی بایستیم و داد ملاله ها و نسرین ها را از طالبانی های شرق و غرب جهان بستانیم.

بخش: 

به مناسبت «سالروز همبستگی زنان ایران»

ارزش هسته ای جنبش زنان در جامعه مدنی

به یک معنا پاسداری از زیرساخت های مدنی که با زحمت و تلاش کوشندگان جنبش زنان در شرایط خیزش و شور به وجود آمده است و حالا مسئولیت حفظ و نگهداری آن در شرایط رکود و فترت نیز بر دوش پر توان اعضای جنبش زنان است

بخش: 

بخوان به نام ایران، بخوان به نام گل سرخ؛ بخوان به نام پروانه آرمیده بر آن خاک سرخ ...

تصاویری که نویسنده کتاب روایت می کند خواه از زبان دختر دو مبارز مشهور سیاسی، خواه از زبان دختری جوان و انقلابی، دختر وزیر و سرانجام دختر دو کشته شده به نام وطن... تصویرهایی است منطقی، برحق، دور از شعار و امانت دار آن حقیقتی که پدر و مادرش نقل آن را به عهده او گذاشته اند

جرم نرگس محمدی مرام اش بود...

گفتند ندامت... گفت زبان به غیر حقیقت نمی توان چرخاند. گفتند بروبه هر دیار که اینجا نباشد... گفت هم در اینجا می مانم که دیار من است. گفتند همسرت ... گفت که راهش مستدام و جانش به امان. گفتند کودکانت ... گفت خدایی دارند. گفتند به زندان بیا گفت زنهار ! اهل خانه را بیش از این نیازارید، آمدم ...

بخش: 

آه چه محنت ها که کشیدی ایران

هاله سحابی “ایراندخت” برابری خواهی به محنت کشته شد!

عکس پدر را به دسته گلی آذین کرده در دست در صف جلو می رفت … زنی از تبار آزادی خواهی و برابری جویی … طلایه دار صف مبارزه … سرمست از بودن در میان مردمی که پیاله برابری خواهی را ازخمخانه آزادی پر کرده بودند… تشنه نوشیدن جرعه ای از سبوی رهایی …

این بار نه برای مرگ که برای تولد فروغ

زادن را ارج نهادن در میانه مرگ و اندوه و زندان و احکام سنگین آن هم به بهانه تولد زنی که درمیانه گفتن و سرودن و عشق ورزیدن ناگهان خشکید و حسرت شعر وعشق جسورانه را بر دل خیلی از ماندگان به جا گذاشت و رفت ...

عادت نهادینه زنان در نهادسازی علیه خشونت

تجربه زنانه این گروه به عنوان اصلی ترین قربانیان خشونت به درستی حاکی از این بود که خشونت خشونت می آفریند و دستیابی به حقوق برابر و دموکراسی درونزا، بدون دوری گزیدن از رفتارهای تمامیت طلبانه خشونت زا، امکان پذیر نیست. بدین ترتیب این بار نیز زنان با رویکرد نفی خشونت و درونی شدن رفتارهای دمکراتیک درسلوک یکایک افراد جامعه به میدان آمدند

بخش: 

آی... نسرین، شیوا آزاد شد!

برای مهراوه ،نیما، رضا و همه موکلان نسرین ستوده

برای تنها زنی که در هیبتی نامرئی و نا شمردنی درمیان تیم عملیات برادران انجام وظیفه میکرد دل سوزاندم وروبه اوگفتم ... یعنی همه را گرفتند؟ جنبش زنان تعطيل؟ خانم حواست باشه شما خودت زنی، اینها ما را دستگیر میکنند که بتوانند راحت سرشما هوو بیاورند! ... و او که چقدر جا خورده بود و باچه تعجبی پرسید: "چراسرمن ؟!" ... طفلک فکر می کرد قوانین ضد زن غریب و آشنا سرش می شود!

بخش: 

درس مشروطه، با آواز «مرغ سحر» و با چشمان باز «ندا»

وقایع سیاسی اجتماعی در پایان دهه هشتاد قرن حاضر که در دوسال اخیر منجر به پیدایش جریان دموکراسی خواهی "جنبش سبز" شد، گاه به درستی، با شبیه سازیها و این همانیهای مستدل با وقایعی که در آغاز دهه هشتاد قرن گذشته رخ داده است تبیین می شوند. وقایعی که از سالهای 1280 در قالب جنبشی عمومی و انقلابی تغییراتی بنیادین را در زیرساختهای حکومت استبدادی نشانه گرفته بودند.

بخش: 

حکایت 88 سال برگزاری «هشتم مارس» در ایران

و حالا در آستانه هشتم مارس همچنان جسورانه و محق هرچند که چونان جزیره ها ی دوراز هم، اما هنوز نشسته بر دریای آرام و بی خشونت جنبش زنان در پی یافتن راهی زنانه و مدنی برای برگزاری جشن روز جهانی امان هستیم تاکه ترنم آوای آرام امان شکوه سرود خوش آهنگ این روز را دوچندان کند

بخش: 

سفر به هفت شهر ضدعشق در سالروز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان

درواقع چهره های عریان تر خشونت های خانگی و قانونی نسبت به زنان ، که به رغم تلاش آگاهگرانه و شبانه روزی کنشگران جنبش زنان، ریشه در لایه های درونی جامعه دوانده است در پروسه تغییرات اجتماعی با شکل گسترده تری رخ نموده و تا عرصه مناسبات میان افراد و فعالان اجتماعی نیز راه گشوده است

بخش: 

دختران کوچه های شاد و خیابان های امن /دختران شهرهای قتل آگین و سرزمین خون زده

این بار حضور زنان و دختران جوان در جمعیتی كثیر و میلیونی دوشادوش مردان و با هیبت و شمایل مستقل خویش دیده می شود . زنانی مرئی و با ظاهری حدودا دلخواه، فریاد اعتراض خویش را نسبت به وضعیت موجود و رای از دست رفته اشان، كه با امید كاهش تبعیض به صندوق ها ریخته بودند سرداده اند

بخش: 
اشتراک در RSS - منصوره شجاعی