منصوره شجاعی

جرم نرگس محمدی مرام اش بود...

گفتند ندامت... گفت زبان به غیر حقیقت نمی توان چرخاند. گفتند بروبه هر دیار که اینجا نباشد... گفت هم در اینجا می مانم که دیار من است. گفتند همسرت ... گفت که راهش مستدام و جانش به امان. گفتند کودکانت ... گفت خدایی دارند. گفتند به زندان بیا گفت زنهار ! اهل خانه را بیش از این نیازارید، آمدم ...

بخش: 

آه چه محنت ها که کشیدی ایران

هاله سحابی “ایراندخت” برابری خواهی به محنت کشته شد!

عکس پدر را به دسته گلی آذین کرده در دست در صف جلو می رفت … زنی از تبار آزادی خواهی و برابری جویی … طلایه دار صف مبارزه … سرمست از بودن در میان مردمی که پیاله برابری خواهی را ازخمخانه آزادی پر کرده بودند… تشنه نوشیدن جرعه ای از سبوی رهایی …

این بار نه برای مرگ که برای تولد فروغ

زادن را ارج نهادن در میانه مرگ و اندوه و زندان و احکام سنگین آن هم به بهانه تولد زنی که درمیانه گفتن و سرودن و عشق ورزیدن ناگهان خشکید و حسرت شعر وعشق جسورانه را بر دل خیلی از ماندگان به جا گذاشت و رفت ...

عادت نهادینه زنان در نهادسازی علیه خشونت

تجربه زنانه این گروه به عنوان اصلی ترین قربانیان خشونت به درستی حاکی از این بود که خشونت خشونت می آفریند و دستیابی به حقوق برابر و دموکراسی درونزا، بدون دوری گزیدن از رفتارهای تمامیت طلبانه خشونت زا، امکان پذیر نیست. بدین ترتیب این بار نیز زنان با رویکرد نفی خشونت و درونی شدن رفتارهای دمکراتیک درسلوک یکایک افراد جامعه به میدان آمدند

بخش: 

آی... نسرین، شیوا آزاد شد!

برای مهراوه ،نیما، رضا و همه موکلان نسرین ستوده

برای تنها زنی که در هیبتی نامرئی و نا شمردنی درمیان تیم عملیات برادران انجام وظیفه میکرد دل سوزاندم وروبه اوگفتم ... یعنی همه را گرفتند؟ جنبش زنان تعطيل؟ خانم حواست باشه شما خودت زنی، اینها ما را دستگیر میکنند که بتوانند راحت سرشما هوو بیاورند! ... و او که چقدر جا خورده بود و باچه تعجبی پرسید: "چراسرمن ؟!" ... طفلک فکر می کرد قوانین ضد زن غریب و آشنا سرش می شود!

بخش: 

درس مشروطه، با آواز «مرغ سحر» و با چشمان باز «ندا»

وقایع سیاسی اجتماعی در پایان دهه هشتاد قرن حاضر که در دوسال اخیر منجر به پیدایش جریان دموکراسی خواهی "جنبش سبز" شد، گاه به درستی، با شبیه سازیها و این همانیهای مستدل با وقایعی که در آغاز دهه هشتاد قرن گذشته رخ داده است تبیین می شوند. وقایعی که از سالهای 1280 در قالب جنبشی عمومی و انقلابی تغییراتی بنیادین را در زیرساختهای حکومت استبدادی نشانه گرفته بودند.

بخش: 

حکایت 88 سال برگزاری «هشتم مارس» در ایران

و حالا در آستانه هشتم مارس همچنان جسورانه و محق هرچند که چونان جزیره ها ی دوراز هم، اما هنوز نشسته بر دریای آرام و بی خشونت جنبش زنان در پی یافتن راهی زنانه و مدنی برای برگزاری جشن روز جهانی امان هستیم تاکه ترنم آوای آرام امان شکوه سرود خوش آهنگ این روز را دوچندان کند

بخش: 

سفر به هفت شهر ضدعشق در سالروز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان

درواقع چهره های عریان تر خشونت های خانگی و قانونی نسبت به زنان ، که به رغم تلاش آگاهگرانه و شبانه روزی کنشگران جنبش زنان، ریشه در لایه های درونی جامعه دوانده است در پروسه تغییرات اجتماعی با شکل گسترده تری رخ نموده و تا عرصه مناسبات میان افراد و فعالان اجتماعی نیز راه گشوده است

بخش: 

دختران کوچه های شاد و خیابان های امن /دختران شهرهای قتل آگین و سرزمین خون زده

این بار حضور زنان و دختران جوان در جمعیتی كثیر و میلیونی دوشادوش مردان و با هیبت و شمایل مستقل خویش دیده می شود . زنانی مرئی و با ظاهری حدودا دلخواه، فریاد اعتراض خویش را نسبت به وضعیت موجود و رای از دست رفته اشان، كه با امید كاهش تبعیض به صندوق ها ریخته بودند سرداده اند

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - منصوره شجاعی