کانون نویسندگان ایران

به مناسبت ١٣ آذر روز مبارزه با سانسور

کانون نویسندگان ایران، «با درك تأثير ويرانگرى كه سانسور و فقدان آزادی بيان در عرصههاى انديشه و ادب و هنر به جا میگذارد، سال گذشته سيزدهم آذر را روز مبارزه با سانسور اعلام كرد، و اين حركت با حمايتى گسترده روبهرو شد كه ضرورت توجه بيشتر به اين مسئله را نشان داد. اين روز، روز همه كسانى است كه براى الغاى سانسور و دفاع از آزادى انديشه و بيان میكوشند»

کانون نویسندگان ایران خواهان احقاق حقوق همه ي سركوب شدگان و پناهجويان است

کانون نویسندگان ایران خواهان احقاق حقوق همهي سركوبشدگان و پناهجويان است   آنچه در اين محاكمات و اعترافگيريهاي فرمايشي پايمال ميشود ابتداييترين حقوق و آزاديهاي انساني است. تاريخ ما گواه آن است كه صحنه گردانان و مجريان اين نمايشها سرانجام خود نيز قرباني اين تبهكاري خواهند شد

بیانیۀ کانون نویسندگان ایران

دربارۀ خواست معرفی و مجازات مسببان کشتارهای اخير

هم از اين روست که با روشن شدن ابعاد پشت پردۀ اين جنايتهای عظيم، اکنون خواست معرفی و مجازات آمران و عاملان اين کشتار به خواست عموم مردم تبديل شده است.

به مناسبت بیست و هشتمین سالگرد اعدام سعید سلطانپور

آرزوی ما این است كه شرایطی فراهم آید كه بتوانیم بزرگداشتی شایستهی این روشنفكر آزاده و بزرگ برگزار كنیم، و از تشكلهایی كه در خارج كشور در تدارك مراسمی برای بزرگداشت یاد و خاطره سعید سلطانپور و راه و روش اجتماعی او هستند قدردانی میكنیم.

هشدار کانون نویسندگان ایران درباره تشدید سرکوب و سانسور

کانون نويسندگان ايران بر پايه تعهدی که در زمينه آزادی بيان و انديشه و مبارزه با سانسور دارد، فشار آوردن بر ناشران مستقل و جلوگيری از فعاليت صنفیِ کارگران و معلمان برای بيان خواسته های واقعی شان را محکوم می کند و نسبت به تشديد عمومی فضای سرکوب و خفقان هشدار می دهد

گزارش اهل قلم: همچنان هجوم! همچنان سرکوب!

در چندین ماه اخیر، با بحرانیتر شدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی در داخل كشور و در سطح جهان، بار دیگر موج جدیدی از سانسور و ممنوعیت، احضار، دستگیری، بازداشت و صدور احكام سنگین و اجرای روزافزون احكام اعدام برای مقابله با پیامدهای بحران هر دم فزاینده به راه افتاده است. طرفه آن كه در كنار این اقدامها، صاحبان قدرت میكوشند اسناد و مدارك سركوبهای قبلی را از میان ببرند.

 

اطلاعيه کانون نويسندگان ايران: به‌آذين درگذشت

به‌آذين نسبت به بي‌عدالتى، ستم و استبداد معترض بود. در راه آزادى انديشه و بيان همواره ‌كوشيد و سرسختانه در برابر سانسور و اختناق ايستادگى ‌كرد و از سوى ديگر، حكومت‌هاى وقت همواره او را در تنگنا و فشار قرار ‌دادند.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - کانون نویسندگان ایران