کانون نویسندگان ایران

پاسخ به روزنامه «اعتماد»

این را خوب میدانیم و با صدای بلند اعلام میکنیم که اگر این روزنامه در این پندار به سر میبرد که با چاپ اینگونه مطالب و سمپاشی بر ضد نهاد آزادیخواهی چون کانون نویسندگان ایران میتواند رضایت خاطر سانسورچیان را تأمین کند و برای خود حاشیهی امنیتی بسازد، باید بداند که در خطا و توهمی محض و مهلک به سر میبرد.

سیزدهم آذر، روز مبارزه با سانسور گرامی باد!

سیزدهم آذر، روز همهی كسانی است كه با سانسور میستیزند و راضی نمیشوند صدایشان با گذر از فیلترهای دولتی به جامعه برسد. روز مبارزه با سانسور، روز گرامیداشتِ انسانهایی است كه برای دستیابی به آزادی اندیشه و بیان مبارزه میكنند.

۲۲ بهمن و تحقق آرمان آزادی اندیشه و بیان

تنها راهی که جمهوری اسلامی در برابر مردم ایران برگزیده استبداد و سرکوب عریانی است که مدام بر ابعاد غیرانسانی آن افزوده می شود. اما این استبداد وحشیانه و عقب مانده، نه تنها نتوانسته مردم ایران را به عقب براند؛ بلکه خود رژیم را آشفته و سرگشته تر از گذشته کرده و آن را در سطح جهانی به انزوای کم نظیری کشانده است

به یاد غلامحسین ساعدی که قصه هایش کسی را به خواب نمیبُرد، که گُلبانگِ بیداری بود!

ساعدي سراسر ايران را از خليج فارس تا كرانههاي خزر، از كوهستانهاي غرب تا فراسوي كوير شرق درنورديد و لحظه لحظهي زندگي مردمان تهيدست، فراموششده، مفلوك و درهمشكسته را با خميرهي ذهن و ضمير خود درآميخت و در قلم جاري كرد

به مناسبت ١٣ آذر روز مبارزه با سانسور

کانون نویسندگان ایران، «با درك تأثير ويرانگرى كه سانسور و فقدان آزادی بيان در عرصههاى انديشه و ادب و هنر به جا میگذارد، سال گذشته سيزدهم آذر را روز مبارزه با سانسور اعلام كرد، و اين حركت با حمايتى گسترده روبهرو شد كه ضرورت توجه بيشتر به اين مسئله را نشان داد. اين روز، روز همه كسانى است كه براى الغاى سانسور و دفاع از آزادى انديشه و بيان میكوشند»

کانون نویسندگان ایران خواهان احقاق حقوق همه ي سركوب شدگان و پناهجويان است

کانون نویسندگان ایران خواهان احقاق حقوق همهي سركوبشدگان و پناهجويان است   آنچه در اين محاكمات و اعترافگيريهاي فرمايشي پايمال ميشود ابتداييترين حقوق و آزاديهاي انساني است. تاريخ ما گواه آن است كه صحنه گردانان و مجريان اين نمايشها سرانجام خود نيز قرباني اين تبهكاري خواهند شد

بیانیۀ کانون نویسندگان ایران

دربارۀ خواست معرفی و مجازات مسببان کشتارهای اخير

هم از اين روست که با روشن شدن ابعاد پشت پردۀ اين جنايتهای عظيم، اکنون خواست معرفی و مجازات آمران و عاملان اين کشتار به خواست عموم مردم تبديل شده است.

به مناسبت بیست و هشتمین سالگرد اعدام سعید سلطانپور

آرزوی ما این است كه شرایطی فراهم آید كه بتوانیم بزرگداشتی شایستهی این روشنفكر آزاده و بزرگ برگزار كنیم، و از تشكلهایی كه در خارج كشور در تدارك مراسمی برای بزرگداشت یاد و خاطره سعید سلطانپور و راه و روش اجتماعی او هستند قدردانی میكنیم.

هشدار کانون نویسندگان ایران درباره تشدید سرکوب و سانسور

کانون نويسندگان ايران بر پايه تعهدی که در زمينه آزادی بيان و انديشه و مبارزه با سانسور دارد، فشار آوردن بر ناشران مستقل و جلوگيری از فعاليت صنفیِ کارگران و معلمان برای بيان خواسته های واقعی شان را محکوم می کند و نسبت به تشديد عمومی فضای سرکوب و خفقان هشدار می دهد

گزارش اهل قلم: همچنان هجوم! همچنان سرکوب!

در چندین ماه اخیر، با بحرانیتر شدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی در داخل كشور و در سطح جهان، بار دیگر موج جدیدی از سانسور و ممنوعیت، احضار، دستگیری، بازداشت و صدور احكام سنگین و اجرای روزافزون احكام اعدام برای مقابله با پیامدهای بحران هر دم فزاینده به راه افتاده است. طرفه آن كه در كنار این اقدامها، صاحبان قدرت میكوشند اسناد و مدارك سركوبهای قبلی را از میان ببرند.

 

اطلاعيه کانون نويسندگان ايران: به‌آذين درگذشت

به‌آذين نسبت به بي‌عدالتى، ستم و استبداد معترض بود. در راه آزادى انديشه و بيان همواره ‌كوشيد و سرسختانه در برابر سانسور و اختناق ايستادگى ‌كرد و از سوى ديگر، حكومت‌هاى وقت همواره او را در تنگنا و فشار قرار ‌دادند.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - کانون نویسندگان ایران