سياست

عباد عموزاد

رﮊیم های در آستانه سقوط، در همان حال که نسبت به جامعه ملی بیگانه می ‌شوند، توانائی برقرار نگاه ‌داشتن تعادل خود را با قدرت های خارجی را، از دست می ‌دهند: این واقعیت در مصر و تونس دوران جنبش قابل...

علیرضا بهتویی

قتل ژینا امینی دختر کرد ۲۲ ساله در جریان بازداشت توسط گشت ارشاد تهران در ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۱ جرقه‌ی شعله‌ور شدن اعتراضات وسیعی شد که جنبش فراگیر «زن، زندگی، آزادی» نام گرفت. مسئولان جمهوری اسلامی به...

تقی روزبه

انکار و نادیده گرفتن نقش چپ در جغرافیای سیاسی کنونی از سوی گرایش های راست امرتازه ای نیست. ولی چپ را تا وقتی راست وجود دارد نمی توان بازنشسته کرد. برعکس با بحران های فزاینده سرمایه داری جهانی شده...

سیروس مددی

موضوع «پرچم» در‌میان ایرانیان –به ویژه در خارج از کشور- هم‌چنان سبب بحث‌ها و کشمکش‌هاست. یک علت اساسی این بحث و کشاکش و سردرگمی، آگاهی اندک از تاریخچهٔ پرچم ایران –به ویژه در دورهٔ معاصر است. این...

نظر1
تنظیم و نگارش از نویسندگان خیزش

کوچک ترین گامی که برای دموکراتیزه کردن این قانون می توان برداشت، جدا کردن آن از اصول اسلامی و فقاهتی آن است و این در عمل یعنی کنار گذاشتن آن. کنار گذاشتن قانون اساسی یعنی درگیر شدن با مرکز ثقل...

کانون مدافعان حقوق کارگر

بحث امپریالیزم هم این روزها لغ‌لغه دهان بعضی‌ها شده و به اصطلاح می‌خواهند بگویند که مسئله امپریالیزم به سرکردگی آمریکا امروز مهم‌تر از نان شب مردم ایران است و پشت خیزش انقلابی مردم ایران نه مردم...

دنیز ایشچی

از طرف دیگر، زمینه های عینی شرایط جنبش انقلابی در ایران، آمادگی جبهه اپوزیسیون نئولیبرال غرب نشین جهت به دست گرفتن کنترل ذهنی این جنبش بستر مناسبی را جهت سرعت بخشیدن به اتمام تاریخ مصرف حکومتی و...

سهراب مبشری

این یک دروغ محض است که انقلابیون در ایران،‌ چشم به راه آلترناتیو برون‌مرزی‌اند. هیچ‌کس نمی‌تواند حتی یک مورد نشان دهد که مبارزان حاضر در صحنهٔ اعتراضات در ایران، خواستی از کسی در بیرون مرزهای...

علیرضا بهتویی

حاکمان بعد از انقلاب و ... بازیگران اصلی صحنه آن نیرو‌هایی بودند که «آزادی» جایی در برنامه‌ی عمل و معماری جامعه‌ی آینده‌ی آن‌ها نداشت. اما امروز، خوش‌بختانه بخش قابل‌توجهی از نیرو‌های اصلی معترض...

مسعود امیدی

وضعیت موجود جامعه ناپایدار و تغییر در آن اجتناب‌ناپذیر است. شیوهٔ حکم‌رانی مستقر، قادر به عقب‌نشینی و انجام برخی اصلاحات و جلب نظر توده‌های معترض نیست. جمع کردن و تعطیل کردن جنبش از طریق سرکوب،...

تهماسب وزیری

جنبش مصمم جوانان در کف خیابان با رویکرد آزادیخواهی خود و تاکید بر شعار « زن زندگی آزادی » در مقابله با فساد واستبداد حکومت قابلیت آن را دارد که نیروی اجتماعی وسیعتری را جذب نموده و در صورت اتخاذ...

نظر1
دنیز ایشچی

اگر تاریخ مصرف نظام جمهوری اسلامی ایران در قلب ها و اذهان دهها میلیون ایرانی از خیلی وقت پیش به سر آمده باشد، به نظر میرسد که این تاریخ مصرف، از نظر اربابان امپریالیستی که این نظام را بر سر کار...

نظر2
محمدرضا جلائى‌پور

با توجه به دو ویژگیِ سرکوب‌ناپذیری و هیبریدی بودن این جنش، فرجامش بیش‌ از هر عامل دیگری به نحوهٔ واکنش حاکمیت به آن بستگی دارد. بسته به نوع این واکنش، شاید بخش اصلاح‌گرای این جنبش تقویت شود، شاید...

راهکار سوسیالیستی

در آستانه ی چهارمین هفته از خیزش عمومی مردم آزاده ایران، از زنان و مردان از پیر و جوان ، دانشجویان اندیشمند و قهرمان و دانش...

بهرام رحمانی

انقلاب به‌خصوص در حاکمیت‌های مستبد و دیکتاتوری هم‌چون حکومت اسلامی ایران، اجتناب‌ناپذیر است.

فرخ نگهدار

رهبر خود را به خواب زده است. حکومت وامانده است، دست و پا میزند و خون می ریزد. بی هیچ سیاستی یا نقشه راهی. جز دستور مهار و سرکوب هیچ تدبیری روی میز نیست. کوتوله های مجیزگوی، که با سر نیزه ی سپاه بر...

دنیز ایشچی

یکی از نمودهای شاخص بحران نظام کلان سرمایه داری امپریالیستی جهانی در ضعف های متعدد و عظیم آن در رودررویی با بحران ناشی از ویروس کرونا مشاهده شد. تنها همین کافی است که به میزان عدم آمادگی و قابلیت...

فرخ نعمت پور

شاید بتوان گفت کە هدف اساسی اردوغان از بازی سیاسی کە با متحدین خود در ناتو در شرایط کنونی انجام می دهد تنها گرفتن امتیاز باشد، اما بە نظر می رسد هدف فراتر از اینهاست. در این معنا کە دولت ترکیە...

فرخ نعمت پور

مقالەای ترجمە شدە از شرق الاوسط بە قلم 'هدی الحسینی' و تحت عنوان 'ایران همە امید فرانسە و اروپا برای نجات' از امید ماکرون برای ورود انرژی از ایران، در شرایط بحران جنگ اوکراین، در صورت احیای برجام...

فرخ نعمت پور

طبق خبری کە در روزنامە جهان صنعت درج شدە، یکی از اعضاء کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، طی سخنانی در رابطە با برجام گفتە کە ظرف یک هفتە تا دە روز آیندە توافق حاصل می شود. این گفتە، تنها مورد...

صفحه‌ها