سياست

وهاب انصاری

احقاق حقوق ملی ملیتهای غیرفارس ایرانی جزئی تفکیکناپذیری از مبارزه جنبش دمکراسیخواهی مردم ایران است. احزاب، سازمانها و شخصیتهای سیاسی ایرانی باید تلاشهای خود را برای پیوندیابی جنبشهای دمکراتیک ملی...

مجید عبدالرحیم پور

این اساتید که حتی «جسارات سوال کردن» از خود و «شجاعت زیر سوال بردن» اقدامات از ما بهتران را ندارند، به دانشجویان و شاگردان خود کدام عقلانیت و اخلاق را درس می دهند؟ چشم و گوش بستن بر واقعیات و...

نادر عصاره

تلاش همه جانبه از طرف گروهبندی های سیاسی، فرهنگی، دینی، مذهبی، مدنی، و اجتماعی برای آزادی های فردی، حقوق شهروندی و حاکمیت ملت ایران با برگزاری انتخابات آزاد، بعنوان خواست مشترک و تقدم آن بر سایر...

مجید عبدالرحیم پور

ایجاد نهاد دمکراتیک، همگانی وملی برای همکاری وهماهنگی میان همه آزادیخوان کشور ، سامان دهی و سازماندهی همگانی و دمکراتیک مبارزات مسالمت آمیز مردم ایران در جهت رفع و دفع استبداد دینی و تحقق حقوقی و...

مهدی فتاپور

در کشورما روشنفکران و فعالان سیاسی به اتکا سی سال مبارزه و درد و رنج تحولات نظری را پشت سر گذاردهاند که حاصل آن در جنبش امروز کشور ما منعکس است. جنبشی که اتکا به نهادهای مدنی پایه آن است. جنبشی که...

محمد اعظمی

قوت اصلی بیانیه این است که چهار بند از خواسته های پنجگانه آن، به انتخابات آزاد و الزامات آن اختصاص یافته است. اما ضعف این بیانیه در این است که تاکیدات مثبت خود را در زمینه آزادی انتخابات، با الگوی...

مسعود فتحی

انتشار بیانیه میرحسین موسوی در شرائط حساس کنونی، که حکومت کودتا با تحمیل خشونت بر جنبش سبز در تلاش تبدیل مبارزات مدنی مردم در دفاع از حقوق و آزادی به جنگ تن به تن در خیابان هاست، اقدامی است...

بهزاد کریمی - محمد اعظمی

نیازتاخیرناپذیر این لحظه حساس ازحیات سیاسی کشور مان، تشکیل ارگانی ملی است از نمایندگان جریان های سیاسی سازمان یافته و شخصیت های سیاسی نماینده گرایش های سیاسی اعم از حاضران در جنبش سبز و یا در کنار...

اما اکنون دارند بدون دستگیری و تعقیب مستقیم رهبران، با دستگیری و کشتن نزدیکان آنان،تلاش میکنند آنان را به عقب نشینی و تسلیم وادار کنند. یعنی این بار از خانوادهها شروع کردهاند. و این همان نوآوری...

جمشید طاهری پور

آبشخور رادیکالیسم، یک سوی آن سیاست سرکوب نظام اسلامی است، اما سوی دیگری هم دارد و آن، نشاندن آرمان و دلخواه بجای واقعیت در سیاست اپوزسیون است...

ف. تابان

در حکومت اسلامی هر خواستهی مسالمت آميز با خشونت سرکوب شده است، و ربطی به «ساختار شکنی» نداشته است. ظرفيت اين حکومت برای اعمال خشونت بی پايان است و پاسخ به هر اعتراضی، خشونت حکومتی بوده است.

بهزاد کریمی

واکنش در برابر خشونت، هم اجتنابناپذیر است و هم تا اندازه ای توجیه پذیر؛ ولی تئوریزه کردن خشونت برضد خشونت و بر این پایه، برنامه ریزی برای اقدام خشونت آمیز علیه خشونت حکومتی و سازماندهی قهر تحت...

جنبش مدنی در ایران در پی تحقق خواستههای خود است. خواستههائی که عمل و رفتار حکومتگران را نهایتا در چهارچوب خود می بیند، نه خود را در چهارچوب خواست حکومتگران.

ممنوع کردن حضور مردم در مسجد و بستن درب آن، و فراتر از این، ضرب و شتم مردم در داخل و محوطه آن نشان از تسخیر مسجد از طرف مردم دارد. نشان از این دارد که برخلاف ادعای کودتاگران در مقدس انگاشتن و...

مجید عبدالرحیم پور

اولین واکنشی که با شنیدن این خبر در من بوجود آمد، این بود کاش آیت الله منتظری زنده می ماند و برای شاگرد قدیمی خود آقای خامنه ای و اطرافیان تازه بدوران رسیده اش کلاس می گذاشت، و تجارب جدید خود را...

بهزاد کریمی

هر تابو شکنی آقای منتظری و هر تجدید نظر او در اندیشه ها و روش هایش و مهم تر از همه هر رویکرد اخلاقی این بزرگ مرد طی سی سال گذشته، بازتابی از آن سمتگیری تاریخی بوده که جامعه ایران در پیش گرفته است...

فرخ نعمت پور

اگرچه تشدید تحریمها می تواند تاثیر منفی بر ایران بگذارد، اما در همان حال به علت تشدید وخامت اوضاع در افغانستان و دشواری بیشتر نیروهای ائتلاف و بویژه آمریکائیها در آنجا احتمال توان حمله به ایران...

مجید عبدالرحیم پور

اگر زمامداران جمهوری اسلامی و وزیر اطلاعات آن اسیر منافع حقیر، شهوت قدرت و تحجر تفکر دینی و دچار بحران و سرگردانی نبودند، به جای فتنه خواندن اعتراضات آزادیخواهانه و حق طلبانه مردم شریف ایران، به...

اما اینکه این روند احتمالی تا چه حد می تواند کودتاچیان را به عقب نشینی وادارد، خود جای تامل جدی دارد. زیرا که نه نظامیان چنین برنامهای را در نظر دارند، و نه حتی شاید مقام رهبری در جمهوری اسلامی...

محمد اعظمی

یادمان نرفته است که در دهه 60 کمترین آمار اعدام ها، دو رقمی بود. آنهم در هر ماه چندین بار اتفاق می افتاد. برخی روزها کشته ها و اعدامی ها از رقم صد می گذشت. امروز اعدام یکنفر هم، به درستی، با واکنش...

صفحه‌ها