سياست

فرخ نعمت پور

احمدی نژاد می خواهد مردمی را با چوب و چماق کنترل کند که اکنون کاملا هشيار شده اند و تجارب روند اصلاحات، حوادث منطقه و تاثير روشنگری جهانی آنان را به کانالهای ديگری سوق می دهد

فرخ نگهدار

از این روی ادعای افرادی که برای اتحاد مشروطه خواهان و جمهوری خواهان تلاش می‌کنند هیچ پشتوانه عینی ندارد. اتحاد افرادی- که نمایندگی از سوی جمهوری خواهان ندارند - با رهبر سلطنت طلبان، رضا پهلوی، هیچ جز پیوستن این افراد به سلطنت طلبان (و نه مشروطه خواهان) هیچ معنای دیگری ندارد. معنای عملی این تلاش انصراف از تلاش برای اتحاد جمهوری خواهان، پیوستن به جریان طرفدار بازگشت سلطنت، و تقویت رهبری سیاسی موروثی است.

بهزاد کریمی

برای گروهی از فعالين، سياست اتحادجويی و ائتلاف‌خواهی با مشروطه‌طلبان پادشاهی، پشت کردن به آرمان و ايدئولوژی است و برای هميشه و تحت هر شرايطی انحراف تلقی می‌شود و اين در حالی است که در برخورد با مشروطه‌طلبان دينی، ايدئولوژی‌گرايی آنان رنگ می‌بازد و "واقع‌بينی سياسی" مبنای عمل قرار می‌گيرد

محمد اعظمی

شما در پاسخ انتقاد من از ندادن گزارش کنگره نهم راه کارگر دفاع کرده اید. به گونه ای وانمود کرده اید که کنگره نهم مباحث در دستورش مسائل درونی تشکیلات بوده است. دستور کار کنگره نهم چه بود؟ آیا به اسرار تشکیلاتی اختصاص داشت؟ درست می گوئید که کنگره نهم سیاست گذاری نکرد. اما چرا نکرد؟ مگردر دستورکارش مسئله سیاسی نبود؟ سرنوشت مسائل سیاسی به کجا کشید؟

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما مخالف آن سیاست های خارجی هستیم که قصد سازش و معامله با جمهوری اسلامی علیه دموکراسی در ایران را دارند. ما ضمن طرفداری از اعمال فشار بین المللی به جمهوری اسلامی اعلام می داریم که تنها از آن نوع کارزار جهانی علیه جمهوری اسلامی استقبال می کنیم که در راستای منافع مردم ایران مؤثر بیفتد.

محمد اعظمی

راه کارگرهمواره انزواجوئی را با خود به صورت یک مختصه داشته است، اما در طول حیات نزدیک سی ساله اش این جریان هر گز اینچنین آن را تئوریزه نکرده و در عمل تک و تنها نمانده است. آرزویم این است که در کنگره بعدی راه کارگری ها خطای سیاسی کنگره البرت را به احترام او تصحیح کنند.

احمد زاهدی لنگرودی

کارگران و دانشجویان منافع مشترک بسیاری دارند که جدا از منافع توده ها نیز نیست. و این نکته بستر مناسبی فراهم می آورد تا این دو بازوی جنبش های اجتماعی معاصر ایران، در کنار فعالیت های مستقل مانند NGOها و گروه های زنان و حمایت از کودکان، بتوانند زمینه را برای تغییری وسیع و کارآمد پی ریزی کنند.

سعید یوسف

به هر رو، به گمان من توجه به فردیّت و خصائل فردی، در همان حدی که در یادواره‌ها و خاطرات زندان منعکس شده، به‌ویژه اگر با پیشداوری و به قصد تخطئه و طرد نباشد، رویکردی است مثبت و به درک همه‌جانبۀ افراد و از این طریق به درک صحیحتر کلّ جنبش و رویدادهای مؤثر در تاریخ معاصر کمک می‌کند، کاری که هزاران بیانیه و اطلاعیۀ سراسر شعار و تحلیلها و کتابهای مبتنی بر ایدئولوژیهای انتزاع شده از واقعیات از انجامش عاجزند.

رضا دلبری

اصلاح طلبان حتي با توسعه قدرت رهبري و افزايش فراقانوني قدرت و گسترده شدن ساختار بوركراتيك بخش انتصابي نظام زير نظر رهبري از آن حيث كه اكنون مجمع تشخيص در دستان هاشمي است به مخالفت برنخواستند و رهبري بدون هيچ مقاومتي اختيارات خود و مجموعه تحت امرش را توسعه داد.

مجید تولایی

اي‌كاش مجمعي دموكراتيك براي تشخيص و تعيين مصلحت منافع ملي همه‌ي ايرانيان وجود مي‌داشت تا مردم مي‌توانستند در آن مجمع، آزاد و ايمن با هم گفت‌و‌گو كنند و سياست و عملكرد حاكمان را با آرامش و بي‌هراس به نقد كشند. اي‌كاش مي‌شد در چنين مجمعي مردم، مصلحت خويش را در مورد اين پرونده تشخيص دهند و خود براي زندگي و آينده‌ي خويش تصميم‌بگيرند؛ اي‌كاش همه‌ي سياست‌ورزان و سياست‌بازان مي‌فهميدند دربازي قدرت محور سياست، كه بازي حفظ و برهم زدن توازن قواست "هرگز نبايد گفت هرگز"؛ اما دريغ!

اتحاد جمهوریخواهان ایران

شنبه 16 ژوئیه چهارمین دور بحث های مربوط به پیامدهای انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور جدید ایران، در پال تاک اتحاد جمهوری خواهان ایران انجام شد. آقایان محمدسلیمانی و احمد تقوائی سخنرانان میهمان بودند که پس از پایان سخنرانی به سؤالات شنوندگان حاضر در اتاق مجازی پاسخ دادند. آرشین ایرانی که از مدعوین بود در جلسه حضور نداشت. نادر زرکاری اداره این جلسه را به عهده داشت

اتحاد جمهوریخواهان ایران

شنبه 9 ژوییه 2005 سومین جلسه از سری بحث های مربوط به روند، نتایج و پیامدهای انتخابات اخیر ایران در اتاق مجازی اتحاد جمهوریخواهان برگزار شد. در این نشست اینترنتی روزنامه نگار مسعود باستانی از تهران، علی شاکری ار اتحاد جمهوریخواهان و محسن نژاد از "جمهوری خواهان لائیک و دمکرات" به سخنرانی و بحث و گفت وگو با حاضران پرداختند.

کار آنلاین

واقع حضور امريكا در اطراف ايران باعث شد كه نيروهاي سپاه بتواند خامنه اي را متقاعد كنند كه راه حل اين است كه سپاه قدرت را در دست بگيرد و اينكه نبايد قدرت را در اختيار رفسنجاني قرارداد و با وضعيت حساس نظامي منطقه بايد نيروهاي نظامي را در ايران در سه قوه تقويت كرد.

ترجمه از:
نادر زرکاری

جامعه ایران امروز یک دوران دگردیسی را طی می کند و این انتخابات بر صحت این نظریه مهر تأیید زد. آنچه تا به امروز به عنوان تضاد در هرم قدرت مطرح می شد، در این انتخابات به وضوح نمایان گردید. قدرتی که می خواهد باز گردد و جامعه را با زور و فشار اداره کند

کیانوش توکلی

دولت خاتمی در فضای نئولیبرالیسم مشاورین اش تنفس می کند و در راستای جهانی شدن حرکت کرده است ،اما اصطلاح طلبان حکومتی زمانی که مجلس را در اختیار داشتند، درک درستی از مقوله جهانی شدن نداشتند و در فضای صنعتی کردن ایران مشغول تصویب لوایحی بودند. آنان پس از آن که از قدرت کنار گذاشته شدند بتدریج با این مقوله آشنا می شوند و بخش بزرگی از اصلاح طلبان با همان پارادایم گذشته به صحنه سیاسی ایران می نگرند

بهروز خلیق

ما بعد از انتخابات با حاکميت يکدست راست افراطی روبرو هستيم. برنامه اين جريان بستن فضاهای موجود، تسلط برجامعه، کنترل نهادها و تشکلها و سوق دادن فضای سياسی و فرهنگی کشور بسوی انقباض است. اما ميزان پيشروی آنها بستگی به مقاومت جامعه مدنی و جامعه سياسی و فشارهای بين المللی دارد. اگر آنها با مقاومت جدی روبرو نشوند، در پيشبرد برنامه هايشان ترديد نخواهند کرد. بهمين خاطر مبرمترين اقدام در حال حاضر مقاومت و سازماندهی مقاومت است. تنها با نيروی مقاومت ميتوان از پيشروی راست افراطی جلوگيری کرد.

تشكیل جبهه‌اى متحد با هدف استقرار: آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی متشکل از سازمان‌ها و احزاب سياسى چپ طرفدار سوسياليسم، جمهوری‌خواهان دمکرات، احزاب ملى و فعالين فكرى، سياسى و فرهنگى منفرد، جنبش‌هاي فمنيستي، جنبش‌هاي محيط زيستي و جنبش‌هاي مذهبي که در تضاد با ولایت فقیه هستند.

اتحاد جمهوریخواهان ایران

شنبه ششم آگوست اولین جلسه از سری بحث های بررسی دوره هشت ساله ریاست جمهوری محمد خاتمی در پال تاک اتحاد جمهوری خواهان ایران برگزار شد. آقایان کیوان صمیمی و مجید تولایی، به ترتیب مدیر مسـؤل و سردبیر ماهنامه "نامه" و همچنین شکوه محمودزاده و رضا فانی یزدی از فعالان اتحاد جمهوریخواهان میهمانان دعوت شده به این جلسه بودند. مهندس صمیمی ومهندس تولایی همچنین از بنیادگزاران حزب نو بنیاد "آزادی ایران" هستند. نادر زرکاری و پروین عابدی اداره جلسه سخنرانی و پرسش – پاسخ را به عهده داشتند.

محمد بهزادی

معمولاً در جوامع باثبات نسبي از زماني‌كه انباشت ثروت امكان‌پذير گرديده است، قدرت محصول ثروت بوده است. لايه‌ها و طبقات اجتماعي به ميزاني كه به منابع ثروت دسترسي داشته‌اند، در قدرت تاثير‌گذار بوده و سهمي از آن را به خود اختصاص داده‌اند. ولي در جامعه‌ ‌ما به‌دلايل تاريخي ثروت محصول قدرت، آن‌هم قدرت متكي به زور عريان بوده است

بهروز خلیق

برخلاف ادعای محمد خاتمی، آن جرثومه فساد نه تنها ريشه کن نشده است، بلکه بطور سرطان وار گسترش پيدا کرده و ميخواهد وزارتخانه های مهم را قبضه نمايد. اکنون باندی در راس وزارتخانه های اطلاعات، کشور، ارشاد و علوم قرار ميگيرندد که تندروتر و سرکوبگرتر از آنها در جمهوری اسلامی وجود ندارد.

صفحه‌ها