سياست

بهروز خلیق

جامعه ما در حال گذر از جامعه سنتى به جامعه مدرن است و شکاف اصلى، شکاف سنت و تجدد است. اما شکاف دمکراسى و اقتدارگرائى که با شکاف سکولاريسم و حکومت دينى در آميخته است، شکاف عمده جامعه ما بحساب مى...

فریدون احمدی

ساختار نظام سياسی مبتنی بر عدم تمرکز و اداره فدراليستی کشور که بر خودگردانی گسترده اداری و مالی متکی است، به مثابه يکی از ضروريات استقرار دمکراسی در ايران، می‌تواند در مناطقی که تقسيمات کشوری بر...

حسن نایب هاشم

ما کوشش خواهيم کرد که نيروهاى جمهوری‌خواه و دمکرات در سيماى همبسته، از موضع مستقل و در شکل علنى با دولت‌ها و نهادهاى بين‌المللى، در دفاع از خواست‌هاى دمکراتيک مردم وارد مذاکره شوند.

ماشاالله سلیمی - منوچهر مقصودنیا

برابرى زن و مرد از ارکان اساسى جمهورى سکولار و دموکراتيک است. در اين راستا ما عليه قوانين ضد زن جمهورى اسلامى، فرهنگ مردسالار و سنت هاى ارتجاعى تحکيم کنندهء نابرابرى زنان مبارزه مى کنيم و از پاى...

اصل برابر حقوقى زنان و مردان در همة عرصه هاى سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى به عنوان اصلى تغيير ناپذير گنجانده مى شود. شرط لازم آن جدايى تمامى قوانين از اصول و احکام مذهبى است و همة قوانين و...

احمد فرهادی

ما در راه‌ تحقق‌ ارزش‌هايى که‌ برشمرديم‌ پيکار مي‌کنيم‌ و سوسياليسم‌ را به‌ عنوان‌ آرمان‌ والاى خود که‌ تجسم‌ چنين‌ ارزش‌ها و تمايلات‌ انسانى است‌، مي‌دانيم‌. به‌ نظر ما سرمايه‌دارى سرچشمه ستم‌...

ماشاالله سلیمی - منوچهر مقصودنیا

کمک های لجیستکی نظامی و مالی جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان و نیز حماس و حمایت سوریه از این دو جریان ، از عوامل جدی تقویت این دو جریان تروریست و بنیادگرا در منطقه می باشد !
بنابراین استقرار...

دانش باقرپور

فقدان « حقوق روشن مالکيت » در ايران از سوى جمهورى اسلامى و ابهام در به رسميت شناختن آن از سوى نحله‌هاى فکرى و اجتماعى چپ، منجر به عدم‌پيشرفت اقتصادى و عقب‌نگاه‌داشتن جامعه از مسير توسعه شده است....

بهروز خلیق

ما تعرض عليه بلوک قدرت ولايت فقيه ـ راست بنيادگرا و مبارزه براى تامين آزاديهاى سياسى و حقوق بشر و همکارى نيروهاى آزاديخواه در اين زمينه را بيش از پيش بسيج کننده ترين و نافذترين سياست درراستاى...

علی اکبر حق پژوه

ما فدراليزم را به‌دليل ساختار سياسى و تشريك قدرت، كه از تمرکز قدرت و اداره کشور جلوگيرى كرده و جامعه را برخودگردانى ادارى و مالى عمومى متکى مى‌كند، يکى از راهكارهاى استقرار عدالت در ايران، در جهت...

دانش باقرپور

سياست‌ورزان زيرک، به نقش و اهميت اجتماعى و فرهنگى طبقه متوسط آگاهند. آنها مى دانند که واردکردن اين معادله در سياست‌گذاری‌ها مى تواند بستر بازى را در ايران تغيير دهد.

سیامک فرید

عاملين هولوکاست پس از شکست نازی‌ها در جنگ محاکمه شدند و به گناه خويش اعتراف کردند ولى هنوز محاکمه‌اى براى عاملين قتل عام زندانيان سياسى در سال ۶۷ صورت نگرفته است. عاملينى که هنوز در اين حکومت نقش...

دارا گلستان

موضوع عراق حداقل تا پايان رياست جمهورى بوش، در مرکز توجه آمريکا باقى خواهد ماند. اين براى ايران فرصت خوبى است که وارد روندى بشود که به عادى شدن رابطه‌اش با آمريکا بيانجامد. اما هرگز نبايد فراموش...

اشاره: در آستانه "انتخابات" غير دموکراتيک ديگری در کشورمان، يادآوری شرايط انتخابات آزاد و منصفانه ضروری می‌نمايد. سندی که ملاحظه می‌کنيد مصوبه‌ی نمايندگان پارلمان‌های ١١٢ كشور، از جمله نمايندگان...

عباس عبدی

هر نوع شركتى در هر انتخابات، رأيى است كه به آن ساختار داده می‌شود، مگر آن كه در بطن رأى داده شده (برحسب افرادى رأى گيرنده يا برحسب شعارها و برنامه‌هاى آنها) نوعى اعتراض نسبت به چنين ساختارى با هدف...

ش. سیامک

همزمان با رد صلاحيت‌های گسترده خبراز آن می‌رسد که‌ رژيم به‌ تشديد جو اختناق و سرکوب گسترده‌ در کردستان روی آورده است. اکنون به‌وضوح فضاى نسبتا باز گذشته‌ که‌ نتيجه‌ قدرت اصلاح‌طلب‌ها و اصلاح‌طلبى...

مايکل هرش و جان برى
ترجمه از:
مهرداد بهار آرا

ايران و آمريکا براى پايان دادن به کشتار قومى در عراق تا چه حد از خود انعطاف نشان ميدهند؟ پشت پرده ها، در اثناى برداشتن نخستين گامها به سمت تهران

فرخ نعمت پور

اگر از نتايج ميليتاريزم آمريکا در منطقه‌ تقويت جريانات فوندامنتاليست اسلامى، به‌ حاشيه‌ راندن بيشتر نيروهاى مدنى، کمک به‌ راندن مرتجع‌ترين جريانات داخل جمهورى اسلامى به‌ نوک قله قدرت سياسى و تقويت...

سیامک فرید

نفتى که سال‌ها بر سر سفره است و با همه ريخت و پاش‌ها همواره با نان اين مردم عجين بوده است را نمى‌توان دوباره بر سر سفره برد. اين همواره نفت بوده است که امکان يارانه به کالاهاى اساسى مثل گندم و شکر...

فرخ نعمت پور

در مرحله‌ کنونى و نيز تا آينده‌اى قابل پيش‌بينى عليرغم ميل فرستادن پرونده‌ هسته‌اى ايران به‌ شوراى امنيت، نحوه‌ برخوردهاى احتمالى به‌ جمهورى اسلامى در رابطه‌ با تحريم کاملا محتاطانه‌ و آرام خواهد...

صفحه‌ها