سياست

عباس عبدی

هر نوع شركتى در هر انتخابات، رأيى است كه به آن ساختار داده می‌شود، مگر آن كه در بطن رأى داده شده (برحسب افرادى رأى گيرنده يا برحسب شعارها و برنامه‌هاى آنها) نوعى اعتراض نسبت به چنين ساختارى با هدف...

ش. سیامک

همزمان با رد صلاحيت‌های گسترده خبراز آن می‌رسد که‌ رژيم به‌ تشديد جو اختناق و سرکوب گسترده‌ در کردستان روی آورده است. اکنون به‌وضوح فضاى نسبتا باز گذشته‌ که‌ نتيجه‌ قدرت اصلاح‌طلب‌ها و اصلاح‌طلبى...

مايکل هرش و جان برى
ترجمه از:
مهرداد بهار آرا

ايران و آمريکا براى پايان دادن به کشتار قومى در عراق تا چه حد از خود انعطاف نشان ميدهند؟ پشت پرده ها، در اثناى برداشتن نخستين گامها به سمت تهران

فرخ نعمت پور

اگر از نتايج ميليتاريزم آمريکا در منطقه‌ تقويت جريانات فوندامنتاليست اسلامى، به‌ حاشيه‌ راندن بيشتر نيروهاى مدنى، کمک به‌ راندن مرتجع‌ترين جريانات داخل جمهورى اسلامى به‌ نوک قله قدرت سياسى و تقويت...

سیامک فرید

نفتى که سال‌ها بر سر سفره است و با همه ريخت و پاش‌ها همواره با نان اين مردم عجين بوده است را نمى‌توان دوباره بر سر سفره برد. اين همواره نفت بوده است که امکان يارانه به کالاهاى اساسى مثل گندم و شکر...

فرخ نعمت پور

در مرحله‌ کنونى و نيز تا آينده‌اى قابل پيش‌بينى عليرغم ميل فرستادن پرونده‌ هسته‌اى ايران به‌ شوراى امنيت، نحوه‌ برخوردهاى احتمالى به‌ جمهورى اسلامى در رابطه‌ با تحريم کاملا محتاطانه‌ و آرام خواهد...

سهراب مبشری

جمهورى اسلامى با ربط دادن «تضمين امنيتی» به مذاکرات هسته اى، دروغ بودن همه ادعاهاى خود مبنى بر صلح‌آميز بودن برنامه اتمى خويش را به همه جهانيان نشان می‌دهد. البته جمهورى اسلامى در اين ارزيابى که...

سهراب مبشری

اميد من اين است که اکبر گنجى با شهامتى که در عرصه فکرى و نظرى از خود نشان داده است، اين سطور را بخواند و بيش از آنکه به فکر پاسخگويى بيافتد (گنجى از نظر من نيازى به پاسخگويى به من ندارد چرا که من...

دارا گلستان

اکنون پس از گذشت سه سال از شروع مناقشه همهء طرفين در نقطهء آغاز قرار دارند و کوچکترين قدمى براى حل موضوع برداشته نشده است. تنها تفاوتى که امروز با سه سال پيش دارد، بزرگتر و نزديکتر شدن اجزاء جبههء...

ش. سیامک

تعويق در حل مسئله‌ مليت‌ها، ميتواند در ادامه‌ روند خود به‌ تعميق مواضع نيروهاى افراطى هم در داخل حاکميت (تقويت گرايش‌هاى شوينيستى) و هم در داخل آن دسته‌ از نيروهاى قومى بيانجامد که‌ سوداى ديگرى در...

سهراب مبشری

اگر بخواهيم مبارزه سياسى و اجتماعى را صرفاً به عرصه‌هايى محدود کنيم که همه ايرانيان را در بر مى‌گيرد، اين مبارزه را از نيروى عظيم بالقوه‌اى که انواع ستم مضاعف عليه خود برمى‌انگيزد، محروم کرده‌ايم...

مهدی فتاپور

ضرورت ارايه سياست آلترناتيو و گستردگی طيف نيروهای مدافع اين سياست نياز چامعه در شرايط کنونی است. اپوزيسيون دمکرات ايران قادر است چنين سياست الترناتيوی را ارايه دهد. بايد کوشيد از طریق اطلاعيه ها،...

هوشنگ امیراحمدی

من حرف های پاکستانی ها را هیچ وقت قبول ندارم. پاکستانی ها همیشه به ایرانی ها دروغ گفته اند. اینها هم در زمان طالبان و هم بعد از آن هم در مورد القاعده دروغ می گویند و سر ایران دارند کلاه می گذارند...

ش. سیامک

اين مذاکرات تنها نشست‌هائى تدارکاتى و موقت نيستند، بلکه‌ مذاکراتى اصلى هستند که‌ از بحث حول بده‌بستانهاى منطقه‌اى شروع ميشود و به مسائل بزرگتر و پيچيده‌تر می‌رسند. رژيم که در مورد مذاکرات...

ناصر زرافشان

خواسته‌ى مردم ايران استقرار يك نظام دموكراتيك در كشور است كه حقوق و آزادی‌هاى آن‌ها را تأمين و راه توسعه و پيشرفت جامعه را بگشايد و اين ارتباطى به اهداف آمريكا كه خاورميانه را به‌عنوان بخش حساسى...

ایلان برمن
ترجمه از:
مهرداد بهار آرا

مقامات رسمى ايران در تلاش ارتقاء عضويت کشور خود در پرنفوذترين اتحاديه‌ى امنيتى آسيائى-اروپايى (شامل چين، روسيه، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيکستان، و ازبکستان) هستند. ايران - همراه با مغولستان،...

همایون مهمنش

حق مسلم و اوليه مردم آزادى است که در آن کليه مردم ايران از حقوق يکسان شهروندى برخوردار باشند. براى مثال زنان در انتخاب پوشش آزاد بوده، مزاحمت عليه آنان تحت عنوان دفاع از دين يا به هر بهانه ديگرى...

ش. سیامک

از هم اکنون مذاکرات شروع شده‌ است، بدون اينکه‌ احتياجى به‌ اين داشته‌ باشد که‌ در عراق و با حضور نمايندگان دولت اين کشور صورت گيرد، و البته‌ در جائى ديگر و کجا بهتر و ايمن‌تر از خود آمريکا؟ و...

کاووس نشاط

در کشور هاى عقب مانده دولت مداران براى بزرگ جلوه کردن سعى بر کوچک نشان دادن حريف ميکنند ولى در آمريکا براى موجه نشان دادن قدرتمندى خود کوچکتر ها را عمدا بزرگتر جلوه ميدهند اين تفاوت در فرهنگ...

ريچارد کلارک و استيون سيمون
ترجمه از:
مهرداد

شرايط کنونى يادآور شرايط حمله به عراق است. به ياد آوريم زمانى را که رييس جمهور در ماه مى ٢٠٠٢ اعلام کرد "برنامه جنگ در دستور کار نيست"، در حاليکه ماه‌ها بر روى جزئيات چگونگى اشغال عراق کار شده بود...

صفحه‌ها