سياست و اقتصاد

حسن احسانی

گرچه گلوی رئیس جمهور ترکیه از طرفِ "عقابهای راست افراطی"، که برای اجرایِ یک دیپلماسیِ ماجراجویانه تئوریزه شده فشرده می شود و همچنین او بدون آنها اکثریت مطلق در پارلمان را نخواهد داشت، با این حال...

ترجمه: رضا کاویانی

میلیون‌ها نفرازمردمی که می‌توانستند نجات یابند، به دلیل توزیع ناعادلانه واکسن‌ها در اثر همه‌گیری و پیامدهای آن جان خود را از دست داده‌اند. واکسن ها باید به عنوان یک کالای عمومی در نظر گرفته شوند،...

عباد عموزاد

بکار بردن این داشته ها آزادی است. اما هرگاه آدمی رابطه خود را نه با استقلال و آزادی که با قدرت، تنظیم کند، داشته خود را بکار می ‌اندازد اما با از خود بیگانهکردن آن در قدرت، بقصد افزودن بر قدرت، از...

سیاوش قائنی

«گابریل بوریچ» علیرغم پیروزی چشمگیرش در انتخابات ریاست جمهوری، نه در پارلمان و نه در مجلس سنا از اکثریت آرا برخوردار می باشد. پس از انتخابات عمومی در ماه نوامبر، اکنون مجلس سنا به طور مساوی میان...

دنیز ایشچی

این بخش گرچه از جاده صاف کنی های قدرتمداری سیاسی حاکمه بر تهران جهت هر چه بیشر پر کردن جیب های دزدان، راهزنان و دلالان انتقاد می نمایند، آنها به پیروی مکتب های اقتصادی آموزش یافته خویش، رفتارهای...

استفان راینکه - ترجمه رضا کاویانی

در سال ۲۰۱۷، اگر چه قانون محرمانه از پرونده رودی دوچکه برداشته شد، اما بیشتر نامها سیاه شده است و عملا بسیاری از اسناد ناقص شده اند. اف بی ای در حذف نام بسیاری از افراد دخیل در پرونده رودی دوچکه...

بهرام رحمانی

امسال دولت مدعی شده است که بودجه را بدون کسری خواهد داد. این‌که دولت بگوید درآمدها با هزینه‌ها برابر خواهد بود، در عمل بعید به نظر می‌رسد. آن‌هم هم‌چنان بحث تامین کسری بودجه 400 هزار میلیارد...

همایون مهمنش

مگر می شود بحث در مورد مشکلات اساسی جامعه مانند تحقق دموکراسی، لزوم رفع تبعیض علیه زنان، تبعیض میان استانها، تبعیض علیه صاحبان عقاید مذهبی غیر شیعه، فقدان عدالت اجتماعی و غیره را مسکوت گذاشت و فقط...

بهرام رحمانی

بی‌تردید چنین روندی در دراز مدت صدمه‌هایی جبران‌ناپذیر به اقتصاد، جامعه، سطح دانش و هنر و فرهنگ کشور وارد می‌کند و تا زمانی که آزادی و فرصت‌ها، امکانات لازم اجتماعی و اقتصادی برای دانشجویان و...

بهرام رحمانی

تنها راه‌حل را در گشایش سیاسی و اقتصادی نوین است. گشایش سیاسی باید اتفاق بیفتد به این دلیل که حکومت اسلامی به همه مسایل نگاه سیاسی، مذهبی و قبیله‌ای دارد و همه چیز را به نفع خود مصادره کرده و جای...

فرخ نعمت پور

بحرانها بر خلاف نیروهای دگراندیش و سرکوبگر، از قابلیت سرکوب فیزیکی برخوردار نیستند و هر بار بە طریقی از راە کنشهای مردمی خود را در عرصە اجتماعی و در فرم اعتراضات تودەای نشان می دهند. و درست همین،...

فرخ نعمت پور

نمونە کردستان عراق می تواند نمونە مهمی در مورد رابطە میان حس تعلق ملی اجباری و حس تعلق اختیاری باشد. در واقع جائیکە نتواند حس تعلق اجباری را از طریق ایجاد یک زندگی شایستە انسانی بە حس تعلق اختیاری...

فرخ نعمت پور

ایدئولوژی جمهوری اسلامی بر خلاف پراگماتیسم آن نە تنها منجر بە تقویت ملت ـ دولت نمی شود، بلکە همان خصلت پراگماتیستی سیاستهایش را نیز با دشواری های معینی روبرو کردەاست. دوگانە پراگماتیسم ـ ایدئولوژی...

هاینر هافمن - ترجمه رضا کاویانی

در آفریقا آنها صدمه زدند, در اروپا مجازات می شوند. برای دهه‌ها شرکت‌های بزرگ در جنوب جهانی توانسته‌اند حقوق بشر را نقض کنند یا به محیط زیست آسیب بزنند، اما تا حد زیادی بدون عواقب. آب ما را آلوده...

دوروتیا هان - ترجمه رضا کاویانی

خانم الکساندریا اوکاسیو کورتز، زاده ۱۳ اکتبر ۱۹۸۹ در شهر نیویورک، یک سیاستمدار آمریکایی از حزب دموکرات است. او از ژانویه ۲۰۱۹ عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده است. او جوانترین نماینده مجلس بود....

فرخ نعمت پور

تندروها و محافل معینی در کشور، کە بیشتر از سپاە پاسداران هستند، حتی سیاست دولتی را کە خود حامی بە قدرت رسیدنش بودند، بر نمی تابند؛ زیرا اصل بر آمریکا ستیزی است و هر سیگنالی کە بتواند در روند مورد...

فرخ نعمت پور

برخورد پوتین نسبت بە روند رویدادهای کنونی جهان یک برخورد ناسیونالیستی با عدم توجە زمخت بە هویت دولتهاست، و این برخوردی ارتجاعیست کە تنها آب بە آسیاب نیروهای واپسگرا و پیشامدرن خواهد ریخت.

کریستیانه شلوتزر - ترجمه رضا کاویانی

ظاهراً به دلیل وضعیت همه گیر کرونا، عثمان کاوالا برای حضور در دادگاه، مدتی بود که از سیلیوری، بزرگترین زندان ترکیه،۷۰ کیلومتری استانبول به دادگاه منتقل نشده بود و مراحل دادگاه، غیر حضوری و از...

فرخ نعمت پور

فیزیکالیسم یا جسمانی انگاری یک نظریە فلسفی است که بر این باور است هر چیزی که وجود دارد قابل تقلیل به خواص فیزیکی است؛ یعنی هیچ چیزی به جز چیزهای فیزیکی وجود ندارد. بی گمان نمی توان اصلاح طلبی در...

ترجمە: ا. م. شیری

فرایندی که در روسیه ما آن را مضحکه می‌نامیم، عبارت است از نابودسازی فرهنگ، تحصیل، علم و دستکاری شعور به کمک رسانه‌های جمعی با استفاده از فنون‌ خاص. این فقط قدم اول است به سوی انسان‌زدایی، به سوی...

صفحه‌ها