همایون مهمنش

در دفاع از "تفاهم نامه"

مگر می شود بحث در مورد مشکلات اساسی جامعه مانند تحقق دموکراسی، لزوم رفع تبعیض علیه زنان، تبعیض میان استانها، تبعیض علیه صاحبان عقاید مذهبی غیر شیعه، فقدان عدالت اجتماعی و غیره را مسکوت گذاشت و فقط در مجلس موسسان آینده در مورد آنها صحبت کرد؟ مگر نمایندگان آن مجلس از آسمان می آیند و از سیاسیون این جامعه نیستند؟ وقتی این بحثها صورت نگرفته و زوایا روشن نشده باشد آنها از کجا بدانند که چه نظری درست یا نادرست است؟ از کجا بتوانند از استدلالات موافق و مخالف آگاه شوند؟ 

جنبش برای دموکراسی یا سرنگونی؟

وقتی یک خواست مرکزی می شود آنچه در توان جنبش است صرف تحقق آن می گردد و خواست های دیگر از مرکز توجه بیرون می روند. وقتی قطار جنبش به راه افتاد تمام نیروی خود را صرف رسیدن به مقصد می کند. می رود تا به هدف برسد و وقتی به هدف رسید می ایستد. وقتی مقصد و مسیر این قطار مشخص شد و قطار به راه افتاد، دیگر تصحیح و تکمیل مقصد و مسیر دشوار است. نتیجه آن که تعیین هدف دقیق برای هر جنبش اهمیت اساسی دارد

تفکر سیستمی در مقایسه با تفکر دِیمی

مشکل اساسی دیگر جمهوری اسلامی ساختاری است. حکومت خودکامه فردی حتی در گذشته نیز پاسخگوی نیازهای جامعه ایران نبود و مردم ایران علیه آن قیام کردند. اگرچه متاسفانه این قیام در اثر اشتباهاتی منحرف گردید، اما در دوران سخت بعد حتی یک تن از دست اندرکاران آن رژیم هم استدلالی در دفاع از خودکامگی فردی ارائه نداد.

طرح هائی که شکست آنها از پیش معلوم بوده است

حکومت های دینی مانند حکومت خلفای اسلام یا تسلط کلیسا بر اروپا حتی در اعصار گذشته هم برای اداره امور کشورها کارآئی لازم را نداشتند و هم به این جهت از میان رفتند. در قرن گذشته فاشیسم هیتلری که بر پایه عقاید تبعیض آمیز بود متلاشی شد و نظام های تمامیت خواه دیگر ... نیز فروپاشیدند و یا به پدیده ای دیگر نبدیل شدند. نظامهای کمونیستی در شوروی و چین، علی رغم قدرت زیاد، برخورداری از پشتیبانی جهانی و مجهز بودن به مدرن ترین سلاحها، به علت کاستی هائی که خود را بیش از همه در زمینه اقتصاد نشان داد، دوام نیاوردند.

گفتگو با همایون مهمنش در باره اتحاد دموکرات ها

جمهوری اسلامی امروز به معنی علی خامنه ای، سپاه و مافیای اقتصادی حاکم بر آن است که به هیچ قانونی پای بند نیستند، از زیر پا گذاشتن حقوق مردم ابائی ندارند و در عوض حل مشکلات کشور دائما مشکلات جدیدی هم به آن اضافه می کنند. مردم در این روزها مثل سالهای 76 و 88 در وحله اول نشان دادند که خواهان تغییر هستند.

خامنه ای با ماشین بدون ترمز و فرمان کشور را به سوی پرتگاه می برد

مردم در سال 88 با این تصور که تقلب در انتخابات جمهوری اسلامی حد و مرزی دارد و تقلب کنندگان نمی توانند صندوق های رای را بطور کامل نادیده بگیرند بطور گسترده در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمودند. در کنار طرفداران کاندیداها، بخشی نیز به این امید که از ریاست جمهوری مجدد احمدی نژاد جلوگیری نمایند به کاندیداهای مقابل وی رای دادند. اما احمدی نژاد علیرغم رای مردم و با تقلب دستگاه  آقای علی خامنه دوباره رئیس جمهور شد و اعتراضات چند میلیونی هم که در پی این تقلب صورت گرفت باعث کشته شدن صدها تن، شکنجه و زندان تعداد زیادی از معترضین و حصر دو تن از کاندیداها شد.

آزادی و رفاه اقتصادی از کدام راه؟

شیوه مبارزه مصدقی ها از آغاز تلاش سیاسی بدور از خشونت بوده است، این طیف از نظر سیاسی و عملی تجانس لازم برای اتحادی با هدف تحقق حاکمیت ملت و تضمین حقوق و آزادی های را دارا می باشد. چنین اتحادی جمع اضداد نیست، بلکه پاسخ به یک نیاز است. اتحاد مصدقی ها می تواند قدم اول بسوی اتحاد بزرگتر همه دموکرات های ایران برای تحقق آزادی و دموکراسی و جدائی دین از حکومت باشد.

در ساختارهای دیکتاتوری فریدون ها هم ضحاک میشوند

مشکلات جمهوری اسلامی ساختاریست و با تعویض افراد برطرف نمیشود!

بخصوص این روزها که آقای احمدی نژاد هم با یک چرخش کلامی خود را طرفدار دموکراسی معرفی مینماید، باید توجه داشت که مبارزه برای دموکراسی در وحله اول مبارزه برای اهداف و ساختارهای آن است. نمیتوان طرفدار ادامه نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی "بدون یک کلمه بیشتر یا کمتر" بود و دموکرات هم بود. نمیتوان با ولی فقیه "مساله ای نداشت" و خود را نیز دموکرات دانست.

جمهوری اسلامی: تفکر بسته، افسار گسسته

جمهوری اسلامی سیستمی بسته میباشد که امکان هرگونه تغییر و تحول خود را مسدود نموده است. این سیستم نه تنها علیه خواست اکثریت مردم و گروههای بزرگ اجتماعی عمل میکند بلکه کلیه مدارهای کنترل و تنظیم را از کار انداخته و هر روز بیشتر از حالت تعادل دور می شود. بسته بودن تفکر و فقدان نهادهای حافظ تعادل، هرگونه امکان بازگرداندن جمهوری اسلامی به وضعیت عادی را از میان برده است.

اتحاد برای دموکراسی چگونه؟

اتحاد درست آنست که بر اساس نکات مشترک در اهداف و برنامه سیاسی مدون گروههای مختلف بوجود آید. در این اتحاد نه افراد بلکه احزاب و تشکل های سیاسی خواهان دموکراسی شرکت دارند. هدف چنین اتحادی کوشش برای جلب پشتیبانی مردم بمنظور مبارزه متشکل علیه جمهوری اسلامی و هرگونه دیکتاتوری برای رسیدن به دموکراسی است

مبارزه هدفمند و اتحاد برای دستیابی به دموکراسی

برای داوری فقط اهداف ادعائی نیستند که باید مورد توجه قرارگیرند، بلکه رفتار، سابقه، فضای فکری، محیط سیاسی و توان برای تحقق اهداف ابراز شده نیز وسائل داوری اند. بدون تردید آنهائی که هدف و برنامه را مبنای عمل خود قرار میدهند، ثابت قدم ترند و در نتیجه گفته و اقدامات آنها بیشتر مورد اعتماد است

مبارزه مسالمت آمیز هم استراتزی و هم تاکتیک

 وقتی اکثریت مردم دارای هدف مشترک استقرار یک حکومت ملی با خصوصیات یاد شده باشند و برای تحقق اهداف خود متحد، متشکل و همبسته عمل کنند، با توجه به تاریخ پرتحرک ایران و سرنوشت دیکتاتوری های منطقه در عصر حاضر، پیروزی چندان دور نخواهد بود

چرا دموکراسی؟

چنین سیستمی به مرور زمان به یک مجموعه بسته و کوچک و غیر قابل انعطاف تبدیل می گردد. بارها تجربه کرده ایم که آرامش در جمهوری اسلامی پس از حذف یک جناح دوامی نداشته و حکومت ولی فقیه پس از چندی بار دیگر گروه جدیدی را هدف گرفته و وارد دور جدیدی از تقابل و حذف شده است

به کدام طرف و از کدام راه؟

مبارزات مردم در خیابان مانند آنچه در سال ٨٨ صورت گرفت و اکنون در ٢٥ بهمن ادامه یافت، لازم است اما کافی نیست. از آنجا که صحبت از آینده میلونها ایرانی است، نمی توان و اینبار نباید موفقیت در مبارزه برای دموکراسی را منوط به شانس و اتفاق نمود. برای موفقیت در این راه لازم است راه هائی را انتخاب نمود که دیر یا زود اما مطمئنا به نتیجه می رسند

تفنگتان را علیه مردم بکار نگیرید!

نکته اینجاست که وقتی یکی از عوامل رژیم اعلام می کند: "چه پانصد نفر چه صدهزار نفر، به حکم قرآن اعدام میکنیم"، افراد شرافتمند در نیروهای نظامی و انتظامی نمی توانند آن را ناشنیده بگیرند، زیرا ممکن است فردا از ایشان خواسته شود که در کشتار هموطنان خود شرکت کنند

ضرورت اتحاد عمل گسترده در خارج از کشور

به منظور پشتیبانی از مبارزات مردم ایران

جمهوری اسلامی همواره کوشش نموده، روحیه همبستگی مردم را تضعیف کند، آنها را از نیروهای اجتماعی جدا سازد، حتی الامکان با هم دشمن نماید. آنها را از موفقیت در مقاومت نومید کرده، بدین ترتیب ادامه استبدادش را ممکن سازد. مبارزات همبسته مردم ایران برای حقوق و آزادی های خود در سال گذشته نشان داد که دیکتاتوری اینبار آنچنان در نفاق افکنی موفق نبوده است

همبستگی ملی و دموکراسی لازم و ملزوم یکدیگر

بر خلاف نظر بعضی نواندیشان دینی، حکومت آیت الله خمینی نمی تواند مدلی برای رسیدن به آزادی و دموکراسی باشد. در این راه رفتار آنهائی می تواند مدل و چراغ راه باشد که زندگی و جان خود را صرف مبارزه با دیکتاتوری و استقرار آزادی و دموکراسی نموده و حتی وقتی که در حکومت بوده اند، لحظه ای از تلاش برای رعایت و حفظ حقوق و آزادی های همه ایرانیان فروگذار نکرده اند

راه خروج از بحران: پذیرش حق حاکمیت ملت!

هر اقدامی که حقوق و آزادی های همه ایرانیان را در نظر نگیرد، منافی اهداف یک جنبش ملی است. انتخابات آزاد برای مجلس موسسان، مشکل اساسی مقبولیت حکومت را به نحوی مورد قبول همه مردم حل می کند، حکومت قانون بر کشور حکمفرما می شود و حق تعیین سرنوشت به دست مردم می افتد. این یک راه منطقی برای خروج از بحران، تقویت کننده همبستگی ملی و ساختن ایرانی دموکراتیک و قدرتمند است

حق مسلم مردم ايران چيست؟

به‌مناسبت تشديد فشار عليه زنان

حق مسلم و اوليه مردم آزادى است که در آن کليه مردم ايران از حقوق يکسان شهروندى برخوردار باشند. براى مثال زنان در انتخاب پوشش آزاد بوده، مزاحمت عليه آنان تحت عنوان دفاع از دين يا به هر بهانه ديگرى مخل آزادى و خلاف قانون محسوب شود.

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - همایون مهمنش