سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

پیام سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به سی و هفتمین کنگره حزب کمونیست فرانسه

از دعوت شما به سی و هفتمین کنگره حزب کمونیست فرانسه، صمیمانه تشکر می کنیم. دعوت شما نشان از تداوم مناسبات رفیقانه ای است که بیش از سه دهه در بین حزب شما و سازمان ما برقرار است.

رفقای گرامی!

اطلاعیه دوم برگزاری کنگره چهاردهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

کنگره چهاردهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در روزهای٢٠ تا ٢٢ فروردين ١٣٩٤ (٩ تا ١١ آوريل ٢٠١٥) برگزار می شود. چنانچه در اطلاعيه اول آمده بود، کنگره در باره موضوعات عمده برای فعالیت جاری سازمان تصمیم خواهد گرفت.
دوستداران سازمان و علاقمندان به مباحث کنگره، می توانند از ساعت ١٤ روز اول کنگره ٢٠ فروردین (٩ آوريل) تا پايان روز و از ساعت ٩ صبح روز دوم تا پايان روز ٢١ فروردين (١٠ آوريل) در اتاق پالتاکی سازمان شرکت کنند.

بخش: 

بررسی سیاست‌های جاری کشور و چشم اندازها

در اتاق پالتاکی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

روز جمعه پانزدهم نوامبر در اتاق پالتاک سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) به بررسی سیاست‌های جاری کشور و تحولات آتی در ایران می‌پردازیم

بخش: 

برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

برای نوسازی دمکراتيک تحقق صلح، آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست در ايران

سازمان‌ فداییان‌ خلق‌ ایران‌ (اکثریت‌)، مدافع صلح، آزادی، دمکراسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی، برابری، همبستگی، برابر حقوقی زن و مرد، تنوع سبک زندگی، توسعه، حفظ محیط زیست، توزیع دمکراتیک قدرت، ثروت، فرصت‏ها و اطلاعات است. سازمان ما بر تامین هماهنگی و توازن میان آزادی، برابری، دمکراسی، توسعه و حفظ محیط زیست تاکید دارد و برای تامين شرایط زندگی متناسب با کرامت انسانی برای همه شهروندان ایران و فراهم آمدن شرايط گذر تدریجی از سرمایه‏داری به سوسیالیسم دمکراتیک مبارزه می‏کند. ما مخالف تبعیض طبقاتی، جنسیتی، ملی ـ قومی، نژادی‌ و مذهبى‌ هستیم و علیه آن‏ها مبارزه‌ مى‌کنیم.

گرامی باد روز جهانی کارگر

برای رساندن صدای اعتراض کارگران و زحمتکشان میهنمان امسال نیز جمعی از ایرانیان در پاریس با فراخوان ” هماهنگی ایرانیان برای اول ماه مه(پاریس)” در راهپیمایی سندیکاهای کارگری فرانسه شرکت خواهند کرد.

ما فداییان خلق ایران اکثریت (فرانسه) ضمن حمایت و همکاری در برگزاری این تظاهرات شرکت جسته و از شما هموطنان نیز دعوت میکنیم با ما همراه شوید

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)