سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

پیام سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به سی و هفتمین کنگره حزب کمونیست فرانسه

از دعوت شما به سی و هفتمین کنگره حزب کمونیست فرانسه، صمیمانه تشکر می کنیم. دعوت شما نشان از تداوم مناسبات رفیقانه ای است که بیش از سه دهه در بین حزب شما و سازمان ما برقرار است.

رفقای گرامی!

اطلاعیه دوم برگزاری کنگره چهاردهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

کنگره چهاردهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در روزهای٢٠ تا ٢٢ فروردين ١٣٩٤ (٩ تا ١١ آوريل ٢٠١٥) برگزار می شود. چنانچه در اطلاعيه اول آمده بود، کنگره در باره موضوعات عمده برای فعالیت جاری سازمان تصمیم خواهد گرفت.
دوستداران سازمان و علاقمندان به مباحث کنگره، می توانند از ساعت ١٤ روز اول کنگره ٢٠ فروردین (٩ آوريل) تا پايان روز و از ساعت ٩ صبح روز دوم تا پايان روز ٢١ فروردين (١٠ آوريل) در اتاق پالتاکی سازمان شرکت کنند.

بخش: 

بررسی سیاست‌های جاری کشور و چشم اندازها

در اتاق پالتاکی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

روز جمعه پانزدهم نوامبر در اتاق پالتاک سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) به بررسی سیاست‌های جاری کشور و تحولات آتی در ایران می‌پردازیم

بخش: 

برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

برای نوسازی دمکراتيک تحقق صلح، آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست در ايران

سازمان‌ فداییان‌ خلق‌ ایران‌ (اکثریت‌)، مدافع صلح، آزادی، دمکراسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی، برابری، همبستگی، برابر حقوقی زن و مرد، تنوع سبک زندگی، توسعه، حفظ محیط زیست، توزیع دمکراتیک قدرت، ثروت، فرصت‏ها و اطلاعات است. سازمان ما بر تامین هماهنگی و توازن میان آزادی، برابری، دمکراسی، توسعه و حفظ محیط زیست تاکید دارد و برای تامين شرایط زندگی متناسب با کرامت انسانی برای همه شهروندان ایران و فراهم آمدن شرايط گذر تدریجی از سرمایه‏داری به سوسیالیسم دمکراتیک مبارزه می‏کند. ما مخالف تبعیض طبقاتی، جنسیتی، ملی ـ قومی، نژادی‌ و مذهبى‌ هستیم و علیه آن‏ها مبارزه‌ مى‌کنیم.

گرامی باد روز جهانی کارگر

برای رساندن صدای اعتراض کارگران و زحمتکشان میهنمان امسال نیز جمعی از ایرانیان در پاریس با فراخوان ” هماهنگی ایرانیان برای اول ماه مه(پاریس)” در راهپیمایی سندیکاهای کارگری فرانسه شرکت خواهند کرد.

ما فداییان خلق ایران اکثریت (فرانسه) ضمن حمایت و همکاری در برگزاری این تظاهرات شرکت جسته و از شما هموطنان نیز دعوت میکنیم با ما همراه شوید

بخش: 

کنگرۀ برنامۀ حزب چپ آلمان

مباحث برنامه ای از بدو تشکیل این حزب در دستور قرار داشت و بعد از چند سال بحث در درون واحدها و فراکسیونهای حزبی، پیش نویس برنامه تهیه شده ماهها قبل از تشکیل کنگره انتشار یافته و در درون و بیرون حزب مورد بحث قرار گرفت.

گزارش مطبوعاتی از شرکت در جشن سالیانه حزب کمونیست اسپانیا در مادرید

جشن امسال حزب کمونیست اسپانیا مصادف شده بود با 80 سالگی تاسیس روزنامه " موندو ابرور" (دنیای کارگر) در مراسمی که در روز سوم بدین مناسبت با شرکت تعداد انبوهی از مردم برگزا رگردید

خاوران گلزاری ماندگار بر پهنه میهنبه مناسبت کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 1367گرامیداشت یاد عزیزان در برلین

جنایت هولناک قتل عام سال 67 برای همیشه در ذهن بیدار بشریت به عنوان فاجعه ای بزرگ ثبت شده است. وظیفه تاریخی ما یادآوری مدام این قساوت تاریخی در ذهن و وجدان مردم است . باشد تا نسلهای آینده ازاین ددمنشی ها مصون بمانند

خاوران گلزاری ماندگار بر پهنه میهنبه مناسبت کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 1367

دربیست و دومین سالگرد کشتار دسته جمعی زندانیان در زندانهای مخوف جمهوری اسلامی گرد هم می آئیم تا یاد قربا نیان رژیم جهل و دیکتاتوری را گرامی داریم

حزب کمونیست و اتحاد چپ اسپانیا دردیدار با هیئت نمایندگی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

مایته مولا، دبیر روابط بین الملل حزب کمونیست اسپانیا: "شرایط کنونی در ایران و سیاستهای احمدی نژاد دوران سیاه دیکتاتوری فرانکو، سیاستهای پوپولیستی و عوام فریبانه وی را برای من تداعی می کند." ویلی میر، دبیر روابط خارجی اتحادچپ اسپانیا: "ما مخالف حکومت دینی هستیم، هرگونه تبعیض جنسیتی، ملی، دینی و نقض حقوق بشررا محکوم میکنیم.ما از یک سیستم فدراتیو حمایت می کنیم."

اولویت دادن به حقوق بشر در ایران، یک اصل اساسی است!

گزارش دیدارهای تکمیلی با نمایندگانی از ارگان های اتحادیۀ اروپا

هیات نمایندگی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) خواهان این بود که پارلمان اروپا بیش و پیش از آن که موضوع تحریم ها و محدودیت های سیاسی را مد نظر بگیرد، مناسب و ضروری است که وضع حقوق بشر در ایران را مبنای خود قرار دهد

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)