سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

خاوران گلزاری ماندگار بر پهنه میهنبه مناسبت کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 1367گرامیداشت یاد عزیزان در برلین

جنایت هولناک قتل عام سال 67 برای همیشه در ذهن بیدار بشریت به عنوان فاجعه ای بزرگ ثبت شده است. وظیفه تاریخی ما یادآوری مدام این قساوت تاریخی در ذهن و وجدان مردم است . باشد تا نسلهای آینده ازاین ددمنشی ها مصون بمانند

خاوران گلزاری ماندگار بر پهنه میهنبه مناسبت کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 1367

دربیست و دومین سالگرد کشتار دسته جمعی زندانیان در زندانهای مخوف جمهوری اسلامی گرد هم می آئیم تا یاد قربا نیان رژیم جهل و دیکتاتوری را گرامی داریم

حزب کمونیست و اتحاد چپ اسپانیا دردیدار با هیئت نمایندگی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

مایته مولا، دبیر روابط بین الملل حزب کمونیست اسپانیا: "شرایط کنونی در ایران و سیاستهای احمدی نژاد دوران سیاه دیکتاتوری فرانکو، سیاستهای پوپولیستی و عوام فریبانه وی را برای من تداعی می کند." ویلی میر، دبیر روابط خارجی اتحادچپ اسپانیا: "ما مخالف حکومت دینی هستیم، هرگونه تبعیض جنسیتی، ملی، دینی و نقض حقوق بشررا محکوم میکنیم.ما از یک سیستم فدراتیو حمایت می کنیم."

اولویت دادن به حقوق بشر در ایران، یک اصل اساسی است!

گزارش دیدارهای تکمیلی با نمایندگانی از ارگان های اتحادیۀ اروپا

هیات نمایندگی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) خواهان این بود که پارلمان اروپا بیش و پیش از آن که موضوع تحریم ها و محدودیت های سیاسی را مد نظر بگیرد، مناسب و ضروری است که وضع حقوق بشر در ایران را مبنای خود قرار دهد

A Glance at the History of the Organization of Iranian People’s Fadaian (Majority)

Under the governance of the Islamic Republic, the gap between poor and rich has been widened and country’s social and economic resources, particularly by causing migration of millions of educated people have been damaged. National sovereignty is at risk and regime’s adventurous foreign policies have caused isolation of the country.

بخش: 

پیام ها به کنگره دهم "کنگره بهمن" سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

سازمان شما و سازمان ما طى سال‌هاى اخير، در کادر همکاری‌هاى چندجانبه بين سازمان‌هاى دمکراتيک و چپ ايران، همکارى‌هاى نزديکى با همديگر داشته‌اند. ما در چارچوب همکارى‌هاى دمکراتيک هم‌چنان بر اهميت و نقش اين همکاری‌ها تاکيد داريم.

پيام کنگره دهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) - کنگره بهمن به زنان کشورمان

کنگره دهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) ضمن ابراز حمايت از اشکال گوناگون مبارزات زنان در کشورمان، پشتيبانى کامل خود را از پروژه هوشمندانه کمپين يک ميليون امضاء اعلام کرده، خواهان توجه و حمايت جامعه مدنى ايران و جامعه روشنفکران ايرانى خارج از کشور از اين حرکت شجاعانه زنان ميهن‌مان مى‌باشد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)