سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

سند خط مشی سياسی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) مصوب نخستين کنگرهء فوق العادهء سازمان

هدف راهبردى ما استقرار يك جمهورى دموکراتيک، سکولار و فدرال در ايران است كه شرط ضرور براى تحقق آن، بركنارى جمهورى اسلامى به مثابه مانع اصلى برقرارى دموکراسی در كشور است. مشى و راه كارهاى سياسى ما با اين هدف تبيين مى شود و در خدمت آن قرار دارد. ما حذف ولايت فقيه و تغيير ساختار سياسى قدرت را، در شرايط امروز بسيج كننده ترين و نافذترين شعار در مبارزه عليه جمهوری اسلامی مى دانيم.

پيام كنگره فوق العاده سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) به همه جمهوريخواهان دمكرات ايران

ما, فدائيان خلق ايران (اكثريت) , برگزاري كنفرانس اتحادها را پيشنهاد مي كنيم وهمه احزاب, سازمان ها و فعالان سياسي جمهوريخواه دمكرات را به ابتكار مشترك در برگزاري اين كنفرانس فرا مي خوانيم. ماهمچنين بر آنيم كه تلاش براي اتحاد بايد با اقدام عملي براي بسيج نيروي اجتماعي دموكراسي وجمهوريخواهي همراه شود و از اين مسيرگذركند. پيشنهاد ما سازمانگري گسترده ترين همكاري هاي عملي جمهوريخواهان دموكرات است.

گزارش كنگره فوق العاده سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)

كنگره فوق العاده سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) در روزهای دوم تا پنجم مهر سالجاری برگزار شد. كنگره های نوبتی سازمان، مطابق كارپايه تشكيلاتی آن، هر 2 سال يكبار برگزار می شوند. اين كنگره، اما، يكی بخاطر تغييرات آشكار شده در وضع مردم نسبت به حاكميت و بطور خاص نسبت به اصلاح طلبان حكومتی در جريان انتخابات شوراها در اسفندماه سال گذشته، ديگری وضع جمهوری اسلامی در پهنه جهانی و بويژه حدت يافتن مناسبات ايران و آمريكا، و سرانجام جستجوی طرق عمل هماهنگ ارگان های مركزی در درون خود و در ارتباط با يكديگر، بيش از 6 ماه زودتر از موعد مقرر بطور فوق العاده برگزار شد.

«OU EN SOMMES –NOUS 24 ANS APRES LA REVOLUTION EN IRAN»

Il faut souligner que dans les deux fronts il n’y a officiellement aucun parti politique. Alors que les composants sont membres ou anciens membres des partis politiques. Cela nous montre bien le manque de maturité d’esprit démocratique. N’est-il pas contradictoire de souhaiter la démocratie en même temps que rejeter le dialogue et le consensus?

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)