شبکه تصویری-صوتی رسانه

موفقیت وحدت چپ ، در گرو نقش نیروهای چپ داخل کشور است

حسن زهتاب عضو هیت سیاسی، اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت در گفتگو با شبکه تصویری - صوتی رسانه از سیر پروژۀ وحدت چپ، از پیشرفتها و کمبودهای آن می گوید و برای از میان برداشتن موانع و نیل به موفقیت، بر لزوم مشاركت فعال نیروهای چپ داخل كشور در این پروژه تاكید دارد

نیازی به اختراع دو بارۀ چرخ نیست

رضا طالبی، فعال سیاسی مقیم سوئد، در گفتگو با "شبکۀ تصویری – صوتی رسانه" از تجربیات خود در ارتباط با نیروهای سیاسی عراق، سوریه و بالکان در امر وحدت چپ، از لزوم آموختن از این تجربیات توسط نیروهای چپ ایرانی و از یافته های خود از پروژۀ وحدت چپ سخن می گوید

حقوق بشر در جمهوری اسلامی

حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، در گفتگو با شبکۀ تصویری-صوتی رسانه، مروری دارد بر وضع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، با مکث بر دورۀ یک سال و اند اخیر، که از وعده های حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری گذشته است

مصاحبه تصویری با رفیق بهروز خلیق پیرامون کوبانی

واکنش جامعه جهانی "ائتلاف " نسبت به کوبانی، استراتژی داعش برای تصرف کوبانی، نقش نیروهای مترقی، صلح دوست جهان و احزاب در پشتیبانی از کوبانی و احتمال وقوع یک فاجعه انسانی دیگر در صورتیکه کوبانی سقوط کند، و سوالات دیگر در یک گفتگو با بهروز خلیق مسؤل هیت سیاسی اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

دشوار زندگی کارگران، حکایت باقی

وضعیت معیشتی کارگران، وعده های برآورده نشدۀ حسن روحانی در مورد افزایش دستمزد کارگران و امکان فعالیتهای صنفی، ... و برنامه های سازمان به مناسبت روز اول ماه می، موضوعات گفتگوی سایت تصویری-صوتی رسانه با صادق کارگر

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - شبکه تصویری-صوتی رسانه