پرستو سرمدی

تداوم نابرابری و توسعه نیافتگی، رهاورد طرح جمعیت و تعالی خانواده

در سال های اخیر شاهد اتخاذ سیاست ها و تهیه طرح ها و مصوباتی هستیم که نتیجه آن ممانعت از حضور زنان در جامعه، آموزش و اشتغال است. به نظر می رسد یکی از اصلی ترین دلایل اتخاد چنین سیاست هایی تغییر رویکرد کشور در کنترل جمعیت و تلاش برای افزایش باروری و جمعیت باشد.

بخش: 

10 پیشنهاد به دولت روحانی برای کاهش شکاف جنسیتی در ایران

یکی از مهمترین مطالبات زنان ایران تغییر قوانین مربوط به زنان در قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی است. دولت و مجلس اصلاحات در گذشته تلاش کردند با پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان زمینه تغییر این قوانین را فراهم کنند، اما با مخالفت شورای نگهبان در سال 1382 لایحه پیوستن ایران به این کنوانسیون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. از آن زمان تا کنون این لایحه در مجمع مسکوت مانده است، اما در حال حاضر با تغییر فضای سیاسی کشور و تغییر رویکرد دولت نسبت به مسائل زنان امکان بررسی مجدد و تصویب این لایحه در مجمع وجود دارد.

بخش: 

بخوانيد قانون، ببينيد خشونت

با زنان درباره خشونت عليه زنان در ايران

خشونت خانگي نتيجه مستقيم قانوني است که به مرد حق رياست بر زن را مي دهد. عنوان رياست بر خانواده که در قانون براي مرد در نظر گرفته شده است، نوعي رابطه رئيس و مرئوسي امر و نهي و به دنبال آن اعمال خشونت را به ذهن القا مي کند. در خانواده ها مردان خود را حافظ عفت و عصمت و حيثيت زنان مي دانند، به طوري که ابتدا پدر و برادر و پس از آن شوهر يک زن خود را محق مي داند که حافظ او باشد که همين اعمال خشونت عليه زنان است

بخش: 
اشتراک در RSS - پرستو سرمدی