شاهین بگو

نگاه به موانع داخلی و خارجی روند ٦ ماهه پیش روی توافق ژنو

در نگاه سطحی و رو خوانی موضع دیپلماتهای بلندپایه طرفین بحران، رفع دغدغه از بحران هسته ای ایران را تداعی می نماید. بلاخره بعد از یک دهه ناامیدی، در بامداد 24 نوامبر2013، "دود سفید" نتیجه بخشی مذاکرات سخت و نفس‌گیر، از دودکش ساختمان نشست ژنو، بيرون آمد. تمامی شواهد حکايت از اين امر داشتند که این پیشرفتی است مثبت که هم برای جامعه بین‌المللی و هم برای امنیت منطقه و جهان حائز اهمیت است.

اشتراک در RSS - شاهین بگو